WordPress Toolkit

Bekijk de videolessen

De WordPress Toolkit biedt u de mogelijkheid om WordPress te installeren, instellen en beheren vanuit één scherm.

WordPress installeren

Om een nieuwe instantie van WordPress te installeren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress en u klikt op Installeren. De volgende installatie-opties zijn beschikbaar:

  • Voor een express-installatie klik u op Installeren. De meest recente versie van WordPress zal worden geïnstalleerd met standaard instellingen.
  • Voor een aangepaste installatie klikt u op Arrow_down en in het menu selecteert u Installeren (Aangepast). U hebt nu de mogelijkheid het domein te selecteren waarop WordPress wordt geïnstalleerd, u kunt de beheerder instellen, de naam van de database bepalen, enzovoorts. De meest recente versie van WordPress zal worden geïnstalleerd.
  • Om een specifieke versie van WordPress te installeren klikt u op Arrow_down > Versie installeren en u selecteert de gewenste versie van WordPress in het menu. Dit zal leiden tot een aangepaste installatie zoals hiervoor beschreven, alleen zal hierbij de gekozen versie van WordPress worden geïnstalleerd in plaats van de meest recente versie.

    Applications_install

WordPress-installaties integreren met de WordPress Toolkit

Alle installaties van WordPress die zijn geïnstalleerd via de WordPress Toolkit, of vanaf het pagina Toepassingen, verschijnen automatisch in de WordPress Toolkit; handmatig geïnstalleerde installaties moeten aan de WordPress Toolkit worden toegevoegd. Als u een upgrade hebt uitgevoerd vanaf een eerdere versie van Plesk waarbij u WordPress gebruikte, dan moet u bestaande WordPress-installaties ook nog koppelen aan WordPress Toolkit.

Om WordPress-installaties aan de WordPress Toolkit toe te voegen gaat u naar Websites & domeinenWordPress en u klikt op Scannen. Merk op dat als u handmatig nieuwe instanties van WordPress installeert na afloop van de scan, deze WordPress-installaties niet aan de WordPress Toolkit zullen zijn gekoppeld.

Alle WordPress-installaties die via de WordPress Toolkit zijn toegevoegd, of vanaf het pagina Toepassingen, zijn permanent aan de WordPress Toolkit gekoppeld. U kunt ze niet loskoppelen van de WordPress Toolkit, u kunt ze alleen volledig verwijderen. Om een dergelijke WordPress-installatie te verwijderen gaat u naar Websites & domeinenWordPress, u klikt op naam van de WordPress-installatie en vervolgens op Verwijderen.

Handmatig toegevoegde WordPress-installaties kunnen niet worden verwijderd via de WordPress Toolkit; u kunt deze alleen van de WordPress Toolkit loskoppelen. Om een dergelijke WordPress-installatie los te koppelen gaat u naar Websites & domeinenWordPress, u klikt op naam van de WordPress-installatie en vervolgens op Loskoppelen. Merk op dat een losgekoppelde WordPress-installatie opnieuw aan de WordPress Toolkit zal worden gekoppeld als u opnieuw een scan voor WordPress-installaties uitvoert.

Aanmelden bij WordPress

Om u bij een WordPress-installatie aan te melden gaat u naar Websites & domeinenWordPress en u klikt op de knop Aanmelden voor de juiste WordPress-installatie. Merk op dat u voor een handmatig toegevoegde WordPress-installatie de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder moet opgeven, tenzij u deze eerder hebt opgegeven onder Websites & domeinen > WordPress > naam van de installatie > Toegangsgegevens.

WordPress-installaties beheren

Om de naam van een databasegebruiker te wijzigen, het e-mailadres van de beheerder, de naam van de site of de schermtaal van een installatie van WordPress, gaat u naar Websites & domeinen > WordPress, klikt op de naam van de WordPress-installatie > Instellingen wijzigen.

Om de toegangsgegevens van de beheerder te wijzigen gaat u naar Websites & domeinen > WordPress, klik op de naam van de WordPress-installatie > Toegangsgegevens. Het kunt u het wachtwoord voor het beheerderaccount van de WordPress-installatie opgeven - deze zal worden gebruikt om u vanuit Plesk bij WordPress aan te melden. Als er meer dan één beheerderaccount voor de WordPress-installatie is aangemaakt, selecteer dan in de lijst degene die gebruikt moet worden voor aanmelding bij WordPress. Als u het wachtwoord van het beheerderaccount niet meer weet, dan kunt u deze hier opnieuw instellen.

WordPress-installaties bijwerken

Als u wilt weten of er updates beschikbaar zijn voor WordPress en voor de geïnstalleerde thema's en plugins, ga dan naar Websites & domeinenWordPress > Controleer of er updates zijn.

Om updates voor een of meer WordPress-installaties toe te passen gaat u naar Websites & domeinen > WordPress, u selecteert de juiste selectievakjes voor de WordPress-installaties die u wilt bijwerken en klikt op Bijwerken.

Om automatische updates voor de WordPress-installaties in te stellen gaat u naar Websites & domeinenWordPress > Automatisch bijwerken, u selecteert de WordPress-installaties waarvoor u automatische updates wilt instellen en klikt op Automatische updates inschakelen.

In dit hoofdstuk:

Plugins beheren

Thema's beheren

WordPress beveiligen