Thema's beheren

Thema's installeren en verwijderen

Om een thema voor een of meer WordPress-installaties te installeren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Thema's > Installeren.

WP_Themes

Geef de naam van het thema dat u wilt installeren op en klik op looking_glass om te zoeken. Als de zoekopdracht is uitgevoerd zoekt u het juiste thema op in de lijst en u selecteert het juiste selectievakje. U kunt het thema nu in alle WordPress-installaties van het momenteel geselecteerde abonnement installeren, of u kunt klikken op WP_select > Instanties selecteren om een of meer installaties te selecteren waarvoor het thema moet worden geïnstalleerd.

Opmerking: Als u zoekt naar een thema, selecteer dan het selectievakje en voer een nieuwe zoekopdracht uit zonder eerst het thema te installeren. De zoekresultaten van de eerdere zoekopdracht zullen verloren gaan. Dit is de reden dat u thema's het beste een voor een kunt installeren.

Om een thema uit een of meer WordPress-installaties te verwijderen gaat u naar Websites & domeinen > WordPress. Selecteer de selectievakjes naast de namen van de WordPress-installaties waaruit u het thema wilt verwijderen en klik op Thema's. Klik op het pictogram trashcannaast het thema om deze uit de geselecteerde WordPress-instanties te verwijderen.

U kunt ook een of meer thema's verwijderen uit alle WordPress-installaties binnen een abonnement. Hiertoe gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Thema's, selecteer de selectievakjes naast de namen van de thema's die u wilt de-installeren en klik op Verwijderen. Merk op dat een thema dat momenteel is geactiveerd in een WordPress-installatie niet uit die installatie kan worden verwijderd. Om een thema uit een WordPress-installatie te verwijderen moet u eerst een ander thema voor die installatie activeren.

Thema's activeren en deactiveren

Om een thema in een of meer WordPress-installaties te activeren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress, u selecteert de selectievakjes naast de namen van de WordPress-installaties waarvoor u het thema wilt activeren of deactiveren en u klikt op Thema's. U krijgt nu een lijst te zijn met alle Thema's die zijn geïnstalleerd op ten minste een van de geselecteerde WordPress-installaties, samen met de activeringstatus. U kunt een thema selecteren dat zal worden geactiveerd op alle WordPress-installaties waarop deze is geïnstalleerd.

U kunt ook een thema activeren op alle WordPress-installaties binnen een abonnement waarop het thema is geïnstalleerd. Hiertoe gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Thema's en u klikt op Activeren naast het thema dat u wilt activeren.

Updates voor thema's

Om een update uit te voeren voor een of meer thema's gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Thema's, u selecteert de selectievakjes naast de namen van de thema's die u wilt bijwerken en klik op Bijwerken.