Database-dumps exporteren en importeren

Een databasedump is een bestand dat de structuur en de data van een database bevat. U kunt het gebruiken voor het maken van reservekopieën. In eerdere versies van Plesk konden dumps alleen worden aangemaakt met hulpprogramma's voor databasebeheer. Plesk biedt nu een snellere manier om databasedumps te maken, op te slaan en om eerder aangemaakte dumps terug te plaatsen op de server.

In Plesk betekent het exporteren van een database-dump het opslaan van een database in een bestand; dit bestand kan vervolgens worden gebruikt voor opslag of distributie. Het importeren van een database-dump betekent het terugplaatsen van de gegevens uit zo'n bestand naar een geselecteerde database. U kunt een database importeren naar dezelfde of naar een andere database-server. De enige beperking is dat de brondatabase en de database van bestemming van hetzelfde type moeten zijn, bijvoorbeeld MySQL.

In Plesk worden databasedumps aangemaakt in SQL-formaat en opgeslagen als ZIP-bestanden. Als u een dump wilt aanmaken in een ander formaat of u wilt aangepaste instellingen voor een dump gebruiken, gebruik dan de ingebouwde functies van de hulpprogramma's voor databasebeheer (phpMyAdmin, phpPgAdmin of myLittleAdmin). Zie de documentatie van de hulpprogramma's voor databasebeheer voor instructies voor het importeren en exporteren van gegevens.

Een kopie van een database opslaan:

 1. Ga naar Websites & domeinen > Databases > en kies in het paneel met hulpprogramma's voor database Dump exporteren.
 2. Een dump opslaan:
  • Om een dump op te slaan in een bepaalde map op de server selecteert u de juiste map. Standaard wordt de hoofdmap van uw abonnement gebruikt.
  • Om een dump zowel op uw lokale computer als op de server op te slaan selecteert u Dump na het aanmaken automatisch downloaden.

Uw kopie van een database terugplaatsen via Plesk:

 1. Ga naar Websites & domeinen > Databases > en kies in het paneel met hulpprogramma's voor database Dump importeren.
 2. Een dump selecteren die u wilt terugplaatsen:
  • Om een dump op de server te plaatsen vanaf uw lokale computer selecteert u Uploaden en u klikt op Bladeren. Selecteer vervolgens het ZIP-archief met het dumpbestand.
  • Om een dump terug te plaatsen vanuit een map op server selecteert u Importeren en u selecteert het juiste dumpbestand.
 3. Om de dump te importeren in een nieuw aangemaakte database selecteert u De database opnieuw aanmaken. De oude database zal worden verwijderd en er zal een nieuwe database met dezelfde naam worden aangemaakt.

  

Opmerking: U kunt ook een reservekopie van een database aanmaken tijdens het maken van een reservekopie van het hele abonnement; u kunt deze later afzonderlijk terugplaatsen. Zie voor details de sectie Reservekopieën van websites maken en terugplaatsen.

  

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.