Database-reservekopieën downloaden (Windows)

Vanaf Plesk Onyx is de opslag van database-reservekopieën alleen beschikbaar als u reservekopieën van databases hebt aangemaakt in eerdere versies van Plesk. U kunt uw reservekopieën alleen verwijderen of downloaden. Om reservekopieën van databases te maken en terug te plaatsen, kunt u de export en importfuncties gebruik onder Websites & domeinen > Databases.

Een reservekopie downloaden vanuit de opslag van reservekopieën:

  1. Ga naar Websites & domeinen > Beheer van reservekopieën > Meer bewerkingen > Opslag van database-reservekopieën.
  2. In het menu Database selecteert u de database waarvan u alle reservekopieën wilt zien. Laat het selectievakje Alle databases voor domein geselecteerd als u de reservekopieën van alle databases binnen een domein wilt bekijken.
  3. Klik op het pictogram naast de databasereservekopie die u wilt downloaden.
  4. Geef de locatie op waar u de reservekopie wilt opslaan en klik Opslaan.

De reservekopie zal worden gedownload vanuit de opslag van reservekopieën.

Een reservekopie verwijderen uit de opslag van reservekopieën:

  1. Ga naar Websites & domeinen > Beheer van reservekopieën > Meer bewerkingen > Opslag van database-reservekopieën.
  2. In het menu Database selecteert u de database waarvan u de reservekopieën wilt verwijderen. Laat het selectievakje Alle databases voor domein geselecteerd als u de reservekopieën van alle databases binnen een domein wilt bekijken.
  3. Selecteer het selectievakje voor de databasereservekopie die u wilt verwijderen. Klik op Verwijderen, bevestig en klik op OK.
 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.