Databases herstellen na het terugplaatsen (Windows)

Als u een MS SQL-database terugplaatst bestaat er een kans dat sommige databasegebruikers wees worden. Om deze weer de toegang te geven tot de database moet u ze repareren.

Controleren of een database gebruikers heeft die wees zijn geworden en deze repareren:

  1. Ga naar Websites & domeinen > Databases > databasenaam.
  2. U ziet wellicht een waarschuwing die meldt dat er meerdere gebruikers zijn die wees zijn geworden en die moeten worden gerepareerd om op de juiste manier te functioneren.
  3. Om gebruikers die wees zijn geworden te repareren klikt u op de knop Nu repareren voor de gebruikers die u wilt repareren.
  4. Geef het wachtwoord voor de gebruikers op en klik op Repareren.

    Als een gebruiker een systeemgebruiker zonder wachtwoord moet zijn, laat dan het veld wachtwoord leeg en klik op Herstellen.

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.