Reservekopieën van accounts en websites

Een reservekopie maken van alle gegevens die horen bij uw account al uw abonnementen:

 1. Voor het opslaan van gegevens die horen bij uw account en websites gaat u naar Account > Reservekopie maken van mijn account en websites. Om alleen de bestanden van uw websites op te slaan in een reservekopie selecteert Account > Reservekopie van websites maken (U kunt ook Websites & domeinen > Beheer van reservekopieën gebruiken).

  Opmerking: Afhankelijk van uw rechten is een van deze opties wellicht niet beschikbaar.


  Account_backup

 2. Klik op Reservekopie maken en geef het volgende op:
  • De gegevens die in de reservekopie moeten worden opgenomen (Reservekopie maken).

   Als u Reservekopie maken van mijn account en websites hebt geselecteerd, dan kunt u kiezen voor:

   • Alleen de account-instellingen.

    Selecteer Instellingen van cliënt.

   • Account-instellingen en alle gegevens van de abonnementen van de abonnementhouder, inclusief databases.

    Selecteer Instellingen en bestanden van cliënt

   Als u de optie Reservekopie van websites maken hebt geselecteerd, dan kunt u kiezen voor:

   • Alleen de instellingen van websites, zonder bestanden.

    Selecteer Domein-instellingen.

   • Alle instellingen en gegevens behalve voor mailaccounts en berichten in postvakken.

    Selecteer Domein-instellingen en Bestanden en databases van gebruikers.

   • Alle instellingen en gegevens inclusief mailaccounts en berichten in postvakken.

    Selecteer Domein-instellingen, mailinstellingen en -gegevens, en Bestanden en databases van gebruikers.

   • Alleen mailaccount en berichten.

    Selecteer Domein-instellingenen Mailinstellingen en -gegevens.

  • Opsplitsen van de reservekopie. Om een reservekopie aan te maken in meerdere delen selecteert u het juiste selectievakje en geeft u de grootte van de delen op in megabyte. Reservekopieën in meerdere delen worden ondersteund voor reservekopieën die worden opgeslagen in een persoonlijke FTP-opslag.
  • Plaats waar de reservekopie moet worden opgeslagen (Opslaan in).
  • Een volledige of een incrementele reservekopie maken (Type).
   • Als u een reservekopie wilt maken die alle gegevens bevat, selecteer dan Volledig.

    Een volledige reservekopie kan ofwel alleen instellingen bevatten, of instellingen en bestanden, afhankelijk van wat u hebt geselecteerd onder Reservekopie maken.

   • Als u alleen een reservekopie wilt maken van de wijzigingen die zijn gemaakt sinds u de laatste keer een reservekopie hebt gemaakt, dan selecteert u Incrementeel.

    Incrementele reservekopieën bevatten altijd alle instellingen en bestanden, inclusief databases. De gegevens uit databases worden volledig opgenomen, terwijl van web- en mailgerelateerde gegevens een incrementele reservekopie wordt gemaakt. Als er nog geen reservekopieën zijn aangemaakt, dan is de eerste reservekopie altijd volledig.

    Als u meer wilt weten over het verschil tussen volledige en incrementele reservekopieën, zie dan

    Reservekopieën maken.
  • Melding bij voltooien van reservekopie. Als u op de hoogte wilt worden gesteld wanneer de reservekopie klaar is, geef dan uw e-mailadres op.
  • De gegevens waarvan u een reservekopie wilt maken. U kunt ervoor kiezen om alleen een reservekopie te maken van de instellingen van het account, of van de instellingen en alle bestanden (inclusief databases).
  • Domeinen opschorten totdat het maken of terugplaatsen van de reservekopie is voltooid. Selecteer deze optie om te voorkomen dat gebruikers wijzigingen aanbrengen in de bestanden of instellingen van websites terwijl de reservekopie wordt aangemaakt.

   Opmerking: Als u deze optie selecteert, dan moet u na het terugplaatsen van de reservekopie elk domeinalias handmatig inschakelen voor elke site die over domeinaliassen beschikt. Dit kunt u doen vanaf Websites & domeinen > naam van domeinalias > Inschakelen.

 3. Klik Reservekopie maken. Als de reservekopie is aangemaakt zal deze worden opgeslagen in de opslag die u hebt geselecteerd.

  

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.