Toegang vanuit Webmail

Om via webmail toegang tot uw postvak te krijgen doet u het volgende:

  • Open uw webbrowser en ga naar het adres webmail.voorbeeld.nl, waarbij u voorbeeld.nl vervangt door het adres van uw website. Als u daarnaar wordt gevraagd geeft u uw volledige e-mailadres op als gebruikersnaam (dit heeft de vorm naam@voorbeeld.nl) en u geeft het wachtwoord op dat bij het e-mailadres hoort.
  • Wanneer u zich bij Plesk aanmeldt gaat u naar Mail. In de lijst met e-mailadressen klikt u op het pictogram Icone_webmail voor het juiste e-mailadres.

Opmerking: Als u de webmail-pagina niet kunt openen, controleer dan of er een webmail-programma is ingeschakeld. Open het sectie Mail en ga vervolgens naar het tabblad Mail-instellingen. Klik op de naam van het domein waarvan u de webmail niet kunt bereiken en selecteer een webmailprogramma in het menu Webmail.

Als u de verbinding met uw webmail wilt beveiligen met HTTPS, lees dan de sectie Webmail beveiligen met een SSL/TLS-certificaat.

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.