Aangepaste foutmeldingspagina's instellen op Linux-servers

De webserver instellen om aangepaste foutmeldingspagina's te tonen voor een site:

 1. Schakel de ondersteuning voor aangepaste foutmeldingspagina's in.
  1. Ga naar Websites & domeinen en klik op Hostinginstellingen onder website-instellingen.
  2. Selecteer het selectievakje Aangepaste foutmeldingspagina's.
  3. Klik op OK.
 2. Maak verbinding met uw FTP-account en ga naar de map error_docs.
 3. Bewerk of vervang de betreffende bestanden. Zorg er wel voor dat u de exacte bestandnamen behoudt:
  • 400 Bad File Request - bad_request.html
  • 401 Unauthorized - unauthorized.html
  • 403 Forbidden/Access denied - forbidden.html
  • 404 Not Found - not_found.html
  • 405 Method Not Allowed - method_not_allowed.html
  • 406 Not Acceptable - not_acceptable.html
  • 407 Proxy Authentication Required - proxy_authentication_required.html
  • 412 Precondition Failed - precondition_failed.html
  • 414 Request-URI Too Long - request-uri_too_long.html
  • 415 Unsupported Media Type - unsupported_media_type.html
  • 500 Internal Server Error - internal_server_error.html
  • 501 Not Implemented - not_implemented.html
  • 502 Bad Gateway - bad_gateway.html
  • 503 Service Temporarily Unavailable - maintenance.html

De webserver zal na een aantal uur uw foutmeldingspagina's gaan gebruiken, zodra deze opnieuw is opgestart.

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.