Instellingen Apache-webserver

Standaard gebruikt Plesk de Apache-webserver (https://nl.wikipedia.org/wiki/Apache_(webserver)) om de pagina's van uw website door te geven aan de clients (de browsers die bezoekers gebruikers om uw website te bekijken). Voor betere prestaties wordt Apache aangevuld door een tweede webserver - nginx. U hebt ook de optie om alleen nginx te gebruiken.

Standaard webserver-instellingen worden bepaald door de serverbeheerder (hostingprovider). Deze instellingen bepalen hoe webservers verschillende soorten bestanden verwerken, hoe ze SSL/TLS gebruiken, waar ze logbestanden opslaan, enzovoorts.

U kunt als houder van een website echter ook aangepaste webserver-instellingen voor uw website opgeven. Zo kunt u bijvoorbeeld een type van het index-bestand toevoegen, de toegang tot de site beperken, enzovoorts.

Opmerking: U kunt de webserver-instellingen voor uw websites aanpassen als uw hostingabonnement hier de rechten toe bevat.

In dit hoofdstuk:

De instellingen van de Apache-webserver aanpassen

 
De instellingen van de Apache-webserver aanpassen

Alle instellingen van de webserver die u kunt aanpassen bevinden zich onder Websites & domeinen > domeinnaam > Instellingen Apache & nginx. Aangepaste instellingen zijn alleen van toepassing op de geselecteerde website.

De instellingen zijn onderverdeeld in twee groepen:

 • Algemene Apache-instellingen

  Deze instellingen worden normaal gesproken gewijzigd door de eigenaar van een website die een MIME-type wil instellen voor bestanden met een bepaalde extensie (MIME-types), om Apache-handlers voor een specifieke type bestand in te stellen (Handlers), om de toegang tot de site te beperken (Toegang tot de site weigeren) of om een soort index-bestand toe te voegen (Index-bestanden).

  Common_Apache_settings

 • instellingen voor nginx

  Deze instellingen bepalen hoe aanvragen voor websites worden verdeeld tussen de Apache- en nginx-webserver om te komen tot de beste prestaties voor een specifieke site.

  nginx_settings

  Belangrijk:nginx-instellingen zijn alleen bedoeld voor gevorderde gebruikers.

  Gebruik de volgende opties om aan te passen hoe Apache en nginx aanvragen verwerken:

  • Proxy-modus.

   Standaard is deze optie ingeschakeld, wat betekent dat nginx dienst doet als proxyserver voor Apache. De opties daaronder zijn alleen actief als Proxy-modus is ingeschakeld; hiermee kunt u aangeven hoe het verwerken van verzoeken wordt verdeeld tussen nginx en Apache.

   Om nginx zonder Apache te gebruiken voor het verwerken van aanvragen voor webbestanden schakelt u Proxy-modus uit. Nu zal nginx alle aanvragen afhandelen.

  • Slimme verwerking van statische bestanden.

   Voorzichtig:Schakel deze optie alleen uit om problemen op te lossen die met nginx te maken hebben.

   Het uitschakelen van deze optie beperkt de rol van nginx. Nginx zal alleen aanvragen en antwoorden doorsturen zonder deze aan te passen. Behalve wanneer u bezig bent met foutopsporing voor specifieke nginx-problemen, kunt u deze optie het beste ingeschakeld laten.

  • Statische bestanden rechtstreeks door nginx laten afleveren.

   Voor sites die veel statische bestanden bevatten (zoals afbeeldingen en videobestanden) en die zwaar worden belast, kunnen betere prestaties worden bereikt door het afleveren van statische bestanden aan nginx te delegeren. Apache speelt dan geen rol in het verwerken van de aanvragen voor bestanden met de opgegeven extensies.

   Om bijvoorbeeld te voorkomen dat Apache jpg- en gif-bestanden verwerkt, kunt u de optie Statische bestanden rechtstreeks door nginx laten afleveren inschakelen en deze bestandsextensies opgeven

   gif jpg

   of

   gif|jpg

   Voorzichtig:Omdat aanvragen voor statische bestanden nooit bij Apache terecht komen, worden deze niet door Apache-handlers verwerkt. Dit betekent ook dat regels voor het herschrijven van URL's en opdrachten in het .htaccess-bestand niet zullen worden toegepast.

  • PHP-verwerking door nginx.

   Als de optie PHP-verwerking door nginx is ingeschakeld, dan speelt Apache geen enkele rol in het verwerken van de verzoeken voor PHP-bestanden. Alle aanvragen voor PHP-bestanden worden door nginx verwerkt via de PHP-FPM-handler. De handlers die door Apache worden gebruikt zijn niet beschikbaar voor nginx. PHP-FPM is een geavanceerde versie van FastCGI die significante voordelen biedt voor webtoepassingen met een zware belasting. Als u meer wilt weten over PHP-FPM, ga dan naar http://php-fpm.org/over/.

   Voorzichtig:Omdat de aanvragen voor PHP-bestanden Apache niet bereiken, worden ze ook niet door de Apache-handlers verwerkt (CGI, FastCGI of een Apache module). Dit kan voor sommige webtoepassingen betekenen dat ze niet werken zoals verwacht.

 

Merk op dat subdomeinen beschikken over eigen webserver-instellingen. Als u daarom de webserver-instellingen voor een site met subdomeinen wijzigt, dan zijn deze wijzigingen niet direct van toepassing op de subdomeinen.

Als u de juiste instelling niet kunt vinden, neem dan contact op met uw serverbeheerder (hostingprovider) die meer instellingen voor websites kan aanpassen.

De standaardwaarden van de server-instellingen

U kunt de waarde voor elke parameter instellen door een aangepaste waarde op te geven, of u kunt de Standaardwaarde laten staan. In dat laatste geval zal Plesk de waarden gebruiken van de standaard webserver-instellingen die zijn ingesteld door de serverbeheerder (hostingprovider).

Als u zelf waarden opgeeft worden deze gebruikt in plaats van de standaardwaarden. De enige uitzondering is de instelling Toegang tot de site weigeren - zowel de IP-adressen van de standaard-instellingen als de IP-adressen die u zelf opgeeft worden op uw website toegepast. Als er een conflict is (bijvoorbeeld wanneer u een IP-adres toestaat dat wordt geblokkeerd door de standaardinstellingen), dan zal Apache uw instellingen gebruiken.

 

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.