U kunt de mogelijkheden van uw website spectaculair uitbreiden door verschillende web apps te gebruiken. Apps die op een website worden geïnstalleerd kunnen allerlei verschillende taken uitvoeren. Als individueel persoon kunt u bijvoorbeeld een blog opzetten of de online opslag van uw mediabestanden organiseren. Bedrijven kunnen hun zaken online voortzetten met web apps voor e-commerce en CRM. Al deze apps zijn beschikbaar voor installatie vanaf het sectie Toepassingen in Hostingbeheer.

Welke apps beschikbaar zijn wordt bepaald door uw hostingpakket. Dit zijn bijvoorbeeld alleen gratis apps, helemaal geen apps of alle apps. Voor meer informatie over de beschikbare apps kunt u contact opnemen met uw hostingprovider.

Soorten apps

Er zijn twee soorten web apps:

 • Apps die direct op uw website kunnen worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld het blogplatform WordPress of het Joomla! contentbeheersysteem).
 • Apps die op externe servers zijn geïnstalleerd en die door afzonderlijke leveranciers worden aangeboden.

Ongeacht het installatietype, apps kunnen gratis zijn of commercieel. Voor commerciële apps moet u eerst een licentiesleutel verkrijgen voordat u ermee kunt werken.

Apps installeren en bijwerken

Het installatieproces is volledig automatisch en vereist geen speciale vaardigheden. Als u wilt leren hoe u web apps vanuit Hostingbeheer kunt installeren, zie dan de sectie Apps installeren.

Het verdere beheer van apps is ook erg eenvoudig: u kunt apps rechtstreeks vanuit Plesk bijwerken of verwijderen. Daarnaast kunt u toegang krijgen tot bepaalde functies die apps via Hostingbeheer ontsluiten, zodat u zich niet altijd bij de app zelf hoeft aan te melden. Zo kunt u bijvoorbeeld direct vanuit Hostingbeheer een gebruikeraccount toevoegen aan SugarCRM. Een dergelijke functies is een dienst die door de app wordt geleverd.

Nadat u een app heb geïnstalleerd kunt u andere gebruikeraccounts hier toegang toe geven zodat zij de app kunnen gebruiken. Lees voordat u begint met het beheer van apps eerst de sectie Apps beheren.

Databases van apps

Als een app een database nodig heeft maakt Plesk deze automatisch aan tijdens de installatie van de app. Voor het aanmaken van een database gebruikt Plesk de instellingen voor app-databases die u kunt wijzigen in de sectie Hoofdinstellingen (de link Alle instellingen tonen) tijdens het installeren van een app:

 • De naam van de database en de database-server waarop de app de database zal opslaan.
 • De gebruikersnaam en het wachtwoord van de databasegebruiker, die Plesk nodig heeft om toegang tot de database van de app te krijgen. Het is wellicht handig om een enkele databasegebruiker aan te maken die toegang heeft tot alle databases. In dat geval maakt u een universeel gebruikeraccount aan geeft deze op bij de installatie van apps. Als u meer wilt weten leest u de sectie Accounts van databasegebruikers beheren.

Merk op dat als u het maximaal aantal databases hebt bereikt dat voor uw abonnement is toegestaan een app geen database meer kan aanmaken. In plaats daarvan zal het tabellen toevoegen aan de bestaande databases en de namen daarvan voorzien van voorvoegsels. Voorvoegsels maken het makkelijker om tabellen van verschillende apps van elkaar te onderscheiden. Zo zal de app WordPress het voorvoegsel “ wpress_ ” toevoegen aan de namen van tabellen.

Toegang tot toepassingen

Standaard is een app na installatie alleen beschikbaar voor gebruikers met de rol Houder. U kunt uw apps toegankelijk maken voor specifieke aanvullende gebruikers door hun rechten aan te passen. Voor meer informatie over het instellen van de toegang tot apps voor aanvullende gebruikers, zie de sectie Aanvullende gebruikers toegang tot apps geven.

Apps en aanvullende gebruikeraccounts

Voor sommige apps kunt u gebruikeraccounts rechtstreeks in Plesk aanmaken en beheren. De app SugarCRM stelt u bijvoorbeeld in staat om gebruikers aan te maken zonder dat u zich eerst bij de app hoeft aan te melden. Alle apps daarvoor geschikt zijn (die beschikken over “accountdiensten”) kunnen hun acccounts koppelen aan gebruikers van een Plesk-abonnement (aanvullende gebruikers). Voor het maken van een koppeling moet u de aanvullende gebruikers toegang geven tot de betreffende accountdienst (op dezelfde manier als waarop u toegang tot apps toekent). Voor details over het koppelen van accounts, zie de sectie Apps koppelen aan aanvullende gebruikeraccounts.

Installing Apps

Depending on your needs and expertise level, you can choose one of the following ways to install an app:

 • Quick. This is the easiest way to install an app. If you choose this way, Plesk will perform a typical installation of the latest app version of the selected app, Plesk will use the default values for the app settings. For example, your Plesk access credentials will be used as the app administrator’s credentials. Some apps require you to fill in certain settings even if you select the quick installation.

 • Custom. This way allows you to customize app installation settings such as administrator credentials and location, installation path, and other. Particularly, you should use custom installation if you want to switch off automatic upgrades of the app.

  Notitie: Many applications are unable to function if the safe_mode PHP directive is in effect. To check if safe_mode is switched on for your account, go to Websites & Domains, click PHP settings, and search for safe_mode in the Common settings section. If safe_mode is on, switch it off. If you are unable to make changes to the PHP settings, contact your provider.

To install an app:

 1. Go to Applications and find the app you need.

 2. Click either the Install button for the quick installation or the Install (Custom) for the custom installation.

 3. (Optional) Turn off automatic upgrades of the app.

  If you do not want the app to be updated automatically, deselect the option Automatically update this app when updates are available on the installation settings page.

 4. (Optional) Select the app version.

  Sometimes, you may need to install a specific version of an app. For example, if you plan to use app extensions that are incompatible with the latest app version. In this case, click the app name > Install version to select the version you need. Then install the app.

  image-Applications-install

Apps beheren

Normaal is het voor alle apps mogelijk om de instellingen van de belangrijkste parameters direct vanuit Hostingbeheer te configureren. U krijgt toegang tot de instellingen van de app door de app te selecteren in de lijst onder Toepassingen > Mijn toepassingen beheren. Als u een app hebt geselecteerd kunt u de volgende instellingen configureren:

 • Algemene instellingen. Dit zijn de basisinstellingen (bijvoorbeeld het wachtwoord van de beheerder van de app) die kunnen worden gewijzigd via Instellingen wijzigen.
 • Dienst-instellingen. Als een app een deel van zijn functionaliteit aan Plesk overdraagt door middel van diensten, dan kunt u deze configureren. De app SugarCRM staat bijvoorbeeld toe dat u gebruikeraccounts aanmaakt en biedt deze mogelijkheid als dienst in Hostingbeheer. Nadat u deze dienst heb geselecteerd onder Geleverde diensten kunt u alle gebruikeraccounts van de app bekijken en nieuwe aanmaken. Voor sommige apps kunt u de accounts van de app koppelen aan aanvullende gebruikeraccounts in Plesk. U komt meer te weten over het koppelen van accounts in de sectie Apps koppelen aan aanvullende gebruikeraccounts.

Notitie: Als de WordPress Toolkit op de server is geïnstalleerd, dan wordt gebruikers aangeraden deze te gebruiken voor centraal beheer van WordPress-installaties op de server. U leest hier meer over in de sectie WordPress Toolkit.

image-Applications-manage

Aanvullende gebruikers toegang tot toepassingen geven

Standaard is een app na installatie alleen beschikbaar voor gebruikers met de rol Houder. Andere gebruikers van het abonnement toegang tot de app geven:

 • Wijs het recht van toegang tot de app toe aan een specifieke gebruikersgroep onder Gebruikers > Gebruikersrollen.

 • Vergeet niet om de gewenste gebruikers aan de groep toe te voegen.

  image-Application-user-role

Als u gebruikers toegang tot de app hebt gegeven verschijnt er een link naar de app op hun pagina Websites & domeinen, onder de naam van de betreffende website. Merk op dat u toegang tot de app alleen kunt controleren voor gebruikersgroepen, dus u moet ofwel de rechten van een bestaande groep aanpassen of een nieuwe groep aanmaken en daar vervolgens gebruikers aan toewijzen.

Standaard is de beheerder van een app een gebruiker van het abonnement met de rol Houder. Deze gebruiker heeft zo niet alleen toegang tot de apps vanaf de pagina Websites & domeinen, hij of zij kan ook apps binnen een abonnement installeren en beheren. Daar beschikken zij in Plesk over het aanvullende pagina Toepassingen . U kunt dezelfde rechten voor het beheer toekennen aan andere gebruikers van het abonnement door het recht Installeren en beheren van toepassingen toe te voegen aan hun rol onder Gebruikers > Gebruikersrollen. Dit geeft deze gebruikers volledige toegang als beheerder voor alle apps binnen een abonnement. Niet alleen de beheerder, maar alle gebruikers die over dit recht beschikken kunnen apps installeren, instellen, bijwerken en verwijderen vanaf het sectie Toepassingen in Hostingbeheer.

Apps koppelen aan aanvullende gebruikeraccounts

Bij sommige apps kunt u gebruikeraccounts aanmaken en beheren zonder dat u zich eerst bij de app hoeft aan te melden. Als een app een dergelijke accountdienst biedt, dan kunt u gebruikers van een Plesk-abonnement koppelen aan accounts in de app. U kunt deze koppeling als volgt uitvoeren:

 1. Organiseer de gebruikers in een specifieke groep (Gebruikers > Gebruikersrollen).
 2. Wij een van de volgende groepsrechten toe:
  • Publieke toegang. Indien toegewezen krijgen alle gebruikers in de groep toegang tot de app via de link op de pagina Websites & domeinen.
  • Persoonlijke toegang. Indien toegewezen zal de app automatisch accounts aanmaken voor alle gebruikers in de groep. Daarna zal voor deze gebruikers op de pagina Websites & domeinen een extra link verschijnen waarmee zij zich kunnen aanmelden via een persoonlijk account in de app. Merk op dat als u het recht Persoonlijke toegang niet langer toekent, alle accounts door de app automatisch worden verwijderd voor zover deze aan de groep zijn gekoppeld.

Apps bijwerken

Automatische updates

Plesk installeert standaard de meest recente versie van de app en werkt apps bij zodra er een nieuwe versie beschikbaar is. Het bijwerken van een app kan de functionaliteit echter significant wijzigen: Zo kan het zijn dat plugins of extensies die voor een specifieke versie van de app zijn ontwikkeld niet compatibel zijn met meer recente versies. Daarom wilt u wellicht het automatisch bijwerken van een specifieke app uitschakelen.

Automatische updates in- of uitschakelen:

 1. Ga naar Toepassingen > Mijn toepassingen beheren en klik op de naam van de app.
 2. Klik op Instellingen wijzigen.
 3. Zorg dat Deze app automatisch bijwerken als er updates beschikbaar zijn juist wel of juist niet is geselecteerd.

Handmatige updates

Als u geen automatische updates toestaat voor een app, dan zal Plesk u op de hoogte stellen als er een nieuwe versie van de app beschikbaar is door een link Update beschikbaar te plaatsen onder de naam van de app in Toepassingen > Mijn toepassingen beheren. Klik op deze link om de wijzigingen in de nieuwe versie te bekijken en te beslissen of u de app wilt bijwerken of dat u liever de huidige versie blijft gebruiken.

Managing PHP Project Dependencies with Composer

Composer is a tool that helps find, install, and update library packages that your PHP project depends on. Libraries are installed in the project’s root directory. The Composer utility is available as part of Plesk. You do not need to install Composer in your project manually. Plesk installs the updates for Composer once a week.

Composer uses two files for storing the list of modules necessary for the project:

 • composer.json - lists libraries on which your project depends directly.

  Add file composer.json to the root directory of your project and specify packages. You can use the ‘composer init' command to create composer.json .

 • composer.lock - lists all libraries on which the libraries in composer.json depend directly and indirectly, thus containing all libraries necessary for your project.

For more information, refer to the Composer documentation at https://getcomposer.org/doc/.

Plesk offers two ways to use Composer:

 • Through the command line. Refer to the Composer documentation for instructions.

  Notitie: Use normal environment (not chrooted).

 • Through Websites & Domains > Applications. See the instructions below.

Using the UI for Managing PHP Project Dependencies with Composer

To find all applications that have composer.json, so that you can manage dependencies, click Scan in Websites & Domains > Applications. The applications will appear in the list in the Applications section. The commands described below are available only for applications with the composer.json file.

Installing Dependencies

To install all modules necessary for your project, in Websites & Domains > Applications > Manage My Applications > click the application name in the list > Install Dependencies.

Updating Dependencies

To update module dependencies, run Websites & Domains > Applications > Manage My Applications > click the application name > Update Dependencies.

Editing Dependencies

The Edit Configuration button opens composer.json in Plesk’s Code Editor for manual editing.

Removing Dependencies Management from Your App

When you click Remove, the application no longer appears in the list of applications in My Apps. However, the composer.json and composer.lock files remain in the application directory, so you can add the application to the list by clicking Scan.