WordPress Toolkit

WordPress Toolkit is een systeem waarmee u vanuit één plek eenvoudig WordPress kunt installeren, instellen en beheren. WordPress Toolkit is beschikbaar als de uitbreiding in Plesk is geïnstalleerd.

Opmerking: De WordPress Toolkit is een commerciële uitbreiding. Deze wordt standaard meegeleverd met de Plesk-edities Web Pro en de Web Host en is beschikbaar als premium extensie in de Web Admin-editie.

WordPress installeren

Om een nieuwe WordPress-instantie te installeren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress en u klikt op Installeren. De volgende installatieopties zijn beschikbaar:

 • Voor een expres-installatie klikt u Installeren (snel). De meest recente versie van WordPress zal worden geïnstalleerd met de standaard instellingen.
 • Als u de standaard installatie-instellingen wilt wijzigen, klik dan Installeren (aangepast). Dit stelt u in staat om de beheerder in te stellen, de gewenste versie van WordPress te selecteren, de naam van de database op te geven, de auto-update-instellingen te selecteren en meer.

  WP_installeren

Opmerking: Installatie van WordPress via de WordPress Toolkit wordt uitgevoerd via de site wordpress.org.

Het zoekpad van de installatie van de geïnstalleerde WordPress-site heeft standaard het voorvoegsel https.

Om een lijst te bekijken met alle installaties die aan de WordPress Toolkit zijn gekoppeld gaat u naar Websites & domeinenWordPress.

WP_lijst_van_installaties

Bestaande WordPress-installaties aan de WordPress Toolkit toevoegen

Alle WordPress-installaties die via de WordPress Toolkit zijn toegevoegd of via de pagina Toepassingen verschijnen automatisch in de WordPress Toolkit; handmatig geïnstalleerde instanties moeten eerst aan de WordPress Toolkit worden gekoppeld. Als u een upgrade hebt uitgevoerd vanaf een eerdere versie van Plesk en u maakte al gebruik van WordPress, dan raden wij u aan om alle bestaande WordPress-installaties aan de WordPress Toolkit toe te voegen. Om WordPress-installaties toe te voegen aan de WordPress Toolkit gaat u naar Websites & domeinenWordPress en u klikt op Scannen. Merk op dat nieuwe instanties van WordPress die u na afloop van de scan handmatig installeert niet aan de WordPress Toolkit zullen worden gekoppeld.

Om een WordPress-installatie van de WordPress Toolkit los te koppelen gaat u naar Websites & domeinenWordPress, u klikt op de naam van de WordPress-installatie en vervolgens op Loskoppelen. Merk op dat een ontkoppelde instantie van WordPress opnieuw aan de WordPress Toolkit zal worden gekoppeld wanneer u een nieuwe scan voor WordPress-installaties uitvoert.

U kunt elke installatie volledig verwijderen, ongeacht hoe deze is geïnstalleerd: met behulp van de WordPress Toolkit, via de pagina Toepassingen page of handmatig. Om een WordPress-installatie vanuit de WordPress Toolkit te verwijderen gaat u naar Websites & domeinenWordPress, u klikt op de naam van de WordPress-installatie en vervolgens op Verwijderen.

WordPress-installaties importeren

U kunt de functie "Websitemigratie" gebruiken om WordPress-websites waarover u beschikt naar Plesk te migreren wanneer deze elders worden gehost. Als u een WordPress-website migreert, dan kopieert Plesk alle bestanden en de database naar uw server. Als een website eenmaal is gemigreerd kunt u deze beheren met de WordPress Toolkit.

Om een bestaande WordPress-website te migreren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress, u klikt op Importeren en volgt de aanwijzingen die u hier vindt.

WordPress-installaties beheren

Om de instellingen van een WordPress-installatie te beheren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress en u klikt op de naam van de WordPress-installatie.

WP_overview

Op de pagina die wordt geopend kunt u het volgende doen:

 • De naam van de databasegebruiker, het e-mailadres van de beheerder, de naam van de website of de schermtaal van een WordPress-installatie wijzigen door te klikken op Voorkeuren.
 • U als beheerder aanmelden bij een WordPress-installatie door te klikken op Aanmelden bij Admin Dashboard.
 • De gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder wijzigen door te klikken op wachtwoord wijzigen. In het geopende dialoogscherm Toegangsgegevens kunt u het wachtwoord opgeven van het beheerderaccount van de WordPress-installatie die zal worden gebruikt om u vanuit Plesk bij WordPress aan te melden. Als er meer dan een enkel beheerderaccount voor de WordPress-installatie is aangemaakt, selecteer dan het account dat moet worden gebruikt voor aanmelding bij WordPress uit de lijst. Als u het wachtwoord van het beheerderaccount niet meer weet, dan kunt u het hier opnieuw instellen.
 • Als u instellingen direct in WordPress hebt gewijzigd, klik dan op Vernieuwen om de installatiegegevens opnieuw in te lezen en de wijzigen weer te geven in de WordPress Toolkit.
 • Om de WordPress-site in de browser te openen klikt u op Site openen.
 • Om de bestanden van de site via Bestandbeheer te beheren klikt u op Bestanden beheren. De map waarin WordPress is geïnstalleerd zal worden geopend.

  Opmerking: Bestanden kunnen niet worden beheerd als het abonnement is opgeschort.

 • Bekijk de huidige beveiligingsstatus van de WordPress-installatie in de sectie Beveiliging. Klik wijzigen om de beveiligingsinstellingen te bekijken en te bewerken. Zie voor informatie WordPress beveiligen.
 • Controleer of er updates beschikbaar zijn voor WordPress of de geïnstalleerde thema's en plugins en stel automatische updates in vanuit de sectie Updates. Zie voor meer informatie Updates voor WordPress-installaties installeren.
 • Beheer de database die is gekoppeld aan de WordPress-installatie en wijzig de naam van de databasegebruiker in de sectie Database.
 • WordPress-plugins en thema's beheren. Zie voor meer informatie Plugins beheren en Thema's beheren.
 • Kloon de WordPress-installatie (zie voor details Een WordPress-site klonen).
 • Synchroniseer WordPress-data met een andere installatie (zie voor details Synchronisatie van WordPress-sites).
 • Maak een reservekopie van de WordPress-installatie door te klikken op Reservekopie maken/terugplaatsen. Het Beheer van reservekopieën zal worden geopend.
 • Als uw website nog niet klaar is om door het grote publiek te worden gezien, zorg dan dat het selectievakje Indexeren door zoekmachines niet is geselecteerd om ervoor te zorgen dat uw website niet verschijnt in zoekresultaten. Het uitschakelen van deze optie schakelt de optie "Blokkeer zoekmachines deze site te indexeren" in WordPress in, die ervoor zorgt dat de tags "noindex, nofollow" aan de header van uw website worden toegevoegd en de opdracht Disallow aan het virtuele robots.txt-bestand.
 • Als u WordPress installeert voor test- of ontwikkeldoeleinden, schakel dan de optie Foutopsporing in. Hiermee kunt u de ingebouwde hulpmiddelen voor foutopsporing van WordPress beheren in het geopende dialoogvenster Instellingen voor foutopsporing. U kunt de volgende opties voor foutopsporing selecteren:
  • WP_DEBUG - schakel de hoofdmodus voor foutopsporing van WordPress in. Als deze optie is geselecteerd kunt u de volgende opties selecteren:
   • WP_DEBUG_LOG - sla alle foutmeldingen op in het bestand debug.log in de map wp-content.
   • WP_DEBUG_DISPLAY - toon berichten voor foutopsporing in de HTML-pagina's.
  • SCRIPT_DEBUG - dwing WordPress om niet-geminificeerde versies van de basis CSS- en JavaScript-bestanden te gebruiken. Dit is nuttig als u wijzigingen van deze bestanden test.
  • SAVEQUERIES - sla de database-zoekopdrachten op in een array die kan worden weergegeven om te helpen deze zoekopdrachten te analyseren. Merk op dat dit een merkbare negatieve invloed heeft op de prestaties van uw site en dat het daarom niet is aan te raden deze optie ingeschakeld te laten wanneer u niet bezig met foutopsporing.

  Meer informatie over de opties voor foutopsporing kunt u hier vinden. Als er ten minste één optie voor foutopsporing is geselecteerd wordt foutopsporing weergegeven als ingeschakeld.

In dit hoofdstuk:

Updates voor WordPress-installaties installeren

Plugins beheren

Thema's beheren

WordPress beveiligen

Een WordPress-site klonen

Synchronisatie van WordPress-sites

 

Updates voor WordPress-installaties installeren

U kunt uw WordPress-installaties handmatig of automatisch bijwerken.

Afhankelijk van de situatie kunt u verschillende update-instellingen gebruiken. Bijvoorbeeld:

 • U beheert een openbaar toegankelijke productiewebsite die u beveiligd wilt zien, maar u bent bang dat het automatisch toepassen van updates negatieve effecten kan hebben. In dit geval kunt u de WordPress Toolkit instellen om alleen beveiligingsupdates automatisch te installeren.
 • U beheert een niet-openbare testversie van een WordPress-site die u up-to-date wilt houden om er zeker van te zijn problemen die door updates worden veroorzaakt direct ontdekt worden in de installatie en niet op de productiesite. In dit geval kunt u de WordPress Toolkit instellen om alle updates automatisch te installeren.

Opmerking: Om de beveiliging van uw site te garanderen raden wij u aan om uw WordPress-instanties up-to-date te houden door automatische updates in te schakelen.

WordPress Toolkit maakt gebruik van de WP-CLI voor het bijwerken van instanties en voor het versturen van meldingen.

Controleren of er updates voor WordPress en voor de geïnstalleerde thema's en plugins beschikbaar zijn:

Ga naar Websites & domeinenWordPress en klik op Controleer of er updates zijn.

Een of meer WordPress-installaties bijwerken:

Ga naar Websites & domeinen > WordPress, selecteer de selectievakjes voor de WordPress-installaties waarvoor u een update wilt toepassen en klik op Bijwerken.

Automatische updates voor een of meer WordPress-instanties instellen:

Ga naar Websites & domeinenWordPress, klik op Auto-Update, selecteer de WordPress-instanties waarvoor u automatische updates wilt instellen en klik op een van de knoppen:

 • Uit (niet aanbevolen) - Geen updates installeren. Dit is de minste veilige optie van de drie.
 • Secundair - Installeer alleen secundaire (beveiligings)updates (bijvoorbeeld, installeer 4.7.1, maar niet 4.8). Deze optie wordt standaard gebruikt en zou het normale functioneren van plugins niet moeten aantasten.
 • Grote en kleine updates- Installeer alle grote en kleine updates (bijvoorbeeld, installeer 4.7.1 en 4.8). Merk op dat het installeren van grote updates het functioneren van WordPress-plugins kan beïnvloeden.

  WP_auto-update_knoppen

Om de instellingen voor automatische updates van een specifieke WordPress-instantie te bewerken:

Ga naar Websites & domeinenWordPress, klik op de naam van de WordPress-instantie en klik op Wijzigen naast Automatisch updates. Op de pagina die wordt geopend selecteert u een van de opties:

 • Updates niet automatisch installeren (niet aanbevolen) - Installeer geen updates. Dit is de minste veilige optie van de drie.
 • Alleen kleine (beveiligings)updates automatisch installeren - Installeer alleen kleine (beveiligings)updates (bijvoorbeeld, installeer 4.7.1 maar niet 4.8). Deze optie wordt standaard gebruikt en zou het normale functioneren van plugins niet moeten aantasten.
 • Installeer automatische alle (kleine en grote) updates - Installeer alle (grote en kleine) updates (bijvoorbeeld, installeer 4.7.1 en 4.8). Merk op dat het installeren van grote updates het functioneren van WordPress-plugins kan beïnvloeden.

  WP_auto-update

Auto-update-instellingen na upgrade van de WordPress Toolkit

Als u de WordPress Toolkit-extensie vanaf een eerdere versie bijwerkt naar 2.0, dan is de waarde die de optie Automatische updates krijgt afhankelijk van twee factoren:

 • De eerder ingestelde waarde van de bijbehorende optie in WordPress Toolkit.
 • De waarde van de WordPress-variabele WP_AUTO_UPDATE_CORE zoals ingesteld in het bestand wp-config.php (meer informatie vindt u hier). De tabel hieronder geeft weer hoe dit in de praktijk werkt
WP_AUTO_UPDATE_CORE voor de upgrade De optie automatische updates in de WordPress Toolkit voor de upgrade De optie automatische updates in de WordPress Toolkit na de upgrade

Geen

Uit

Klein

Geen

Aan

Groot en klein

Klein

Uit

Klein

Waar

Uit

Groot en klein

Onwaar

Uit

Geen

Waar, Klein, Onwaar

Aan

Groot en klein

Belangrijk: Wijzig NIET handmatig de waarde van de variabele WP_AUTO_UPDATE_CORE, omdat deze waarde niet zal worden gesynchroniseerd met de corresponderende instellingen in de WordPress Toolkit.

 

Plugins beheren

Een WordPress-plugin is software die is ontwikkeld door een andere leverancier om functionaliteit aan WordPress toe te voegen (zie voor details https://wordpress.org/plugins/). Met de WordPress Toolkit kunt u plugins aan een of meer WordPress-installatie toevoegen.

Plugins installeren en verwijderen

Om een plugin in een of meer WordPress-installaties te installeren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Plugins en u klikt op Installeren.

WP_plugins

Geef de naam op van de plugin die u wilt installeren en klik Icon_search om te zoeken. Als de zoekopdracht is uitgevoerd zoekt u de gewenste plugin op in de lijst en u selecteert het bijbehorende selectievakje. U kunt de plugin installeren op alle WordPress-installaties binnen het momenteel geselecteerde abonnement of u kunt een of meer installaties selecteren waarop de plugin zal worden geïnstalleerd. De geselecteerde plugin zal aan alle geselecteerde WordPress-installaties worden toegevoegd. Nieuwe plugins worden standaard direct geactiveerd; u kunt dit voorkomen door ervoor te zorgen dat het selectievakje Activeren na installatie niet is geselecteerd.

Opmerking: Als u naar een plugin zoekt en het selectievakje selecteert en daarna geeft u een nieuwe zoekopdracht zonder eerst de plugin te installeren, dan gaat het resultaat van de eerste zoekopdracht verloren. Om deze reden raden wij u aan de plugins een voor een te installeren.

WP_plugin_installeren

Om een plugin uit een of meer WordPress-installaties te verwijderen gaat u naar Websites & domeinen > WordPress. Selecteer de selectievakjes naast de namen van de WordPress-installaties waaruit u de plugin wilt verwijderen en klik op Plugins. Klik op het pictogram trashcannaast een plugin om deze uit de geselecteerde WordPress-instanties te verwijderen.

U kunt ook een of meer plugins verwijderen uit alle WordPress-installaties binnen een abonnement. Hiertoe gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Plugins , u selecteert de selectievakjes naast de namen van de plugins die u wilt verwijderen en klikt op Verwijderen.

Plugins activeren en deactiveren

Om een of meer plugins te activeren of deactiveren in een of meer WordPress-installaties gaat u naar Websites & domeinen > WordPress, u selecteert de selectievakjes naast de namen van de WordPress-installaties waarbinnen u plugins wilt in- of uitschakelen en klikt op Plugins. U krijgt nu een lijst te zien met alle plugins die in ten minste één van de geselecteerde WordPress-installaties zijn geïnstalleerd, samen met hun activatie-status. Voor elke plugin kunt u kiezen om deze voor alle geselecteerde installaties te activeren, deactiveren of om de status van de plugin ongewijzigd te laten.

U kunt ook een of meer plugins binnen een abonnement activeren of deactiveren voor alle WordPress-installaties waarin ze zijn geïnstalleerd. Hiertoe gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Plugins , u selecteert de selectievakjes naast de namen van de plugins die u wilt activeren of deactiveren en klikt op Activeren of Deactiveren.

Plugins bijwerken

Om een of meer plugins bij te werken gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Plugins , u selecteert de selectievakjes naast de namen van de plugins die u wilt bijwerken en klikt op Bijwerken.

 

Thema's beheren

Een WordPress-thema is een collectie bestanden die de manier waarop de site wordt weergegeven aanpassen (u vindt meer informatie op https://codex.wordpress.org/nl:Thema%27s_Gebruiken). Met de WordPress Toolkit kunt u thema's aan een of meer WordPress-installatie toevoegen.

Thema's installeren en verwijderen

Om een thema in een of meer WordPress-installaties te installeren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Thema's en u klikt op Installeren.

WP_themas

Geef de naam op van het thema dat u wilt installeren en klik looking_glass om te zoeken. Als de zoekopdracht is uitgevoerd zoekt u het gewenste thema op in de lijst en u selecteert het bijbehorende selectievakje. U kunt het thema installeren op alle WordPress-installaties binnen het momenteel geselecteerde abonnement of u kunt een of meer installaties selecteren waarop het thema zal worden geïnstalleerd.

Opmerking: Als u naar een thema zoekt en het selectievakje selecteert en daarna geeft u een nieuwe zoekopdracht zonder eerst het thema te installeren, dan gaat het resultaat van de eerste zoekopdracht verloren. Om deze reden raden wij u aan thema's een voor een te installeren.

WP_thema_installeren

Om een thema uit een of meer WordPress-installaties te verwijderen gaat u naar Websites & domeinen > WordPress. Selecteer de selectievakjes naast de namen van de WordPress-installaties waaruit u het thema wilt verwijderen en klik op Thema's. Klik op het pictogram trashcannaast een thema om deze uit de geselecteerde WordPress-instanties te verwijderen.

U kunt ook een of meer thema's verwijderen uit alle WordPress-installaties binnen een abonnement. Hiertoe gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Thema's, u selecteert de selectievakjes naast de namen van de thema's die u wilt verwijderen en klikt op Verwijderen. Merk op dat een thema dat momenteel actief is binnen een WordPress-installatie niet van die installatie kan worden verwijderd. Om een thema te verwijderen van een WordPress-installatie moet u dus eerst een ander thema activeren.

Thema's activeren en deactiveren

Om een thema's te activeren in een of meer WordPress-installaties gaat u naar Websites & domeinen > WordPress, u selecteert de selectievakjes naast de namen van de WordPress-installaties waarvoor u het thema wilt activeren en klikt op Thema's. U krijgt nu een lijst te zien met alle thema's die in ten minste één van de geselecteerde WordPress-installaties zijn geïnstalleerd, samen met hun activatie-status. U kunt een thema selecteren om te activeren op alle WordPress-installaties waarvoor deze is geïnstalleerd.

U kunt ook een thema activeren of deactiveren voor alle WordPress-installaties binnen een abonnement waarvoor ze zijn geïnstalleerd. Hiertoe gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Thema's en u klikt Activeren naast het thema dat u wilt activeren.

Thema's bijwerken

Om een of meer thema's bij te werken gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Thema's, u selecteert de selectievakjes naast de namen van de thema's die u wilt bijwerken en klikt op Bijwerken.

 

WordPress beveiligen

U kunt de beveiligingsstatus van uw WordPress-installatie bekijken en de beveiligingsinstellingen aanpassen.

De beveiligingsstatus van een WordPress-installatie wordt weergegeven in de kolom S onder Websites & domeinen > WordPress.

WordPress-installaties controleren en beveiligen:

 1. Ga naar Websites & domeinen > WordPress.
 2. Kies een van de volgende opties:
  • Om de beveiliging van alle WordPress-installaties te controleren klikt u op Beveiliging controleren.
  • Om een enkele WordPress-installatie te beveiligen klikt u op het pictogram in de kolom S naast de naam van de juiste WordPress-installatie.
  • Om twee of meer WordPress-installaties te beveiligen selecteert u de selectievakjes voor de bijbehorende WordPress-installaties en u klikt op Beveiliging controleren.
 3. Selecteer de selectievakjes voor de beveiligingsverbeteringen die u wilt doorvoeren en klik vervolgens op Beveiligen.

  WP_beveiliging_controleren

Waarschuwing: Let op dat niet alle beveiligingsverbeteringen ongedaan kunnen worden gemaakt. Het is daarom verstandig altijd eerst een reservekopie te maken van het abonnement voordat u de WordPress-installatie beveiligt.

Een volledige lijst met WordPress-beveiligingsverbeteringen
 • De map wp-content. De map wp-content kan onveilige PHP-bestanden bevatten die kunnen worden gebruikt om uw site te beschadigen. Na installatie van WordPress kunnen PHP-bestanden worden uitgevoerd vanuit de map wp-content. De beveiligingscontrole zorgt ervoor dat het uitvoeren van PHP-bestanden vanuit de map wp-content niet is toegestaan. Merk op dat aangepaste opdrachten in de bestanden .htaccess of web.config deze beveiligingsmaatregel ongedaan kunnen maken. Merk op dat sommige plugins wellicht niet meer werken nadat u de map wp-content hebt beveiligd.
 • De map wp-includes. De map wp-includes kan onveilige PHP-bestanden bevatten die kunnen worden gebruikt om uw site te beschadigen. Na installatie van WordPress kunnen PHP-bestanden worden uitgevoerd vanuit de map wp-includes. De beveiligingscontrole zorgt ervoor dat het uitvoeren van PHP-bestanden vanuit de map wp-includes niet is toegestaan. Merk op dat aangepaste opdrachten in de bestanden .htaccess of web.config deze beveiligingsmaatregel ongedaan kunnen maken. Merk op dat sommige plugins wellicht niet meer werken nadat u de map wp-includes hebt beveiligd.
 • Het configuratiebestand. Het bestand wp-config.php bevat aanmeldgegevens voor databasetoegang en andere gevoelige informatie. Na installatie van WordPress kan het bestand wp-config.php worden uitgevoerd. Als om een of andere reden het verwerken van PHP-bestanden door de webserver is uitgeschakeld kunnen hackers toegang krijgen tot de inhoud van het bestand wp-config.php. De beveiligingscontrole controleert of ongeautoriseerde toegang tot het bestand wp-config.php is geblokkeerd. Merk op dat aangepaste opdrachten in de bestanden .htaccess of web.config deze beveiligingsmaatregel ongedaan kunnen maken.
 • Rechten voor bladeren door mappen. Als het bladeren door mappen is ingeschakeld kunnen hackers informatie krijgen over uw site (welke plugins er worden gebruikt, enzovoorts). Het bladeren door mappen is standaard uitgeschakeld in Plesk. De beveiligingscontrole controleert dat het bladeren door mappen is uitgeschakeld voor de WordPress-installatie.
 • Database-voorvoegsel. Databasetabellen voor WordPress hebben dezelfde naam in alle WordPress-installaties. Waneer het standaard voorvoegsel wp_ wordt gebruikt voor databasetabellen is de hele structuur van de WordPress-database geen geheim en daardoor kan iedereen er informatie uit verkrijgen. De beveiligingscontrole wijzigt het voorvoegsel van de tabelnamen van de database naar iets anders dan wp_. De onderhoudsmodus wordt ingeschakeld, alle plugins worden uitgeschakeld, het voorvoegsel wordt gewijzigd in het configuratiebestand en in de database, de plugins worden weer geactiveerd, de structuur van de permalinks wordt vernieuwd en de onderhoudsmodus wordt uitgeschakeld.
 • Beveiligingssleutels. WordPress maakt gebruik van Beveiligingssleutels (AUTH_KEY, SECURE_AUTH_KEY, LOGGED_IN_KEY en NONCE_KEY) om informatie die de cookies van gebruikers wordt opgeslagen te versleutelen. Een goede beveiligingssleutel is lang (60 tekens of langer), willekeurig en complex. De beveiligingscontrole controleert of alle beveiligingssleutels zijn ingesteld en dat deze tenminste letters uit het alfabet en cijfers bevatten.
 • Rechten voor bestanden en mappen. Als de rechten voor bestanden en mappen niet overeenkomen met het beveiligingsbeleid kunnen deze bestanden worden gebruikt voor het hacken van uw site. Na installatie van WordPress beschikken bestanden en mappen over verschillende rechten. De beveiligingscontrole controleert dat de rechten voor het bestand wp-config.php zijn ingesteld op 600, voor andere bestanden op 644 en voor mappen op 755.
 • Gebruikersnaam van de beheerder. Wanneer een kopie van WordPress wordt geïnstalleerd is er standaard een gebruiker met de gebruikersnaam admin die beschikt over beheerdersrechten. Aangezien de gebruikersnaam van een gebruiker in WordPress niet kan worden gewijzigd is het voldoende om het wachtwoord te raden om beheerderstoegang tot het systeem te krijgen. De beveiligingscontrole controleert dat er geen gebruiker is met gebruikersnaam admin die beschikt over beheerdersrechten.
 • Versie-informatie. Elke versie van WordPress kent zijn eigen beveiligingsrisico's. Om deze reden maakt het weergeven van de versie van uw WordPress-installatie het leven van hackers makkelijk. De versie van een niet goed beveiligde versie van WordPress is te vinden in de metadata van de pagina's en in de readme.html-bestanden. De beveiligingscontrole controleert dat alle readme.html-bestanden leeg zijn en dat elk thema beschikt over een functions.php-bestand met daarin de volgende regel: remove_action(\'wp_head\', \'wp_generator\');.
 

Een WordPress-site klonen

Het klonen van een WordPress-site is het aanmaken van een volledige kopie met alle bestanden van de website, de database en instellingen.

He klonen van uw WordPress-site kan handig zijn in een van de volgende situaties:

 • U beheert een niet-openbare versie van een WordPress-site (testversie) op een apart domein of subdomein en u wilt deze openbaren door publicatie op een productiedomein.
 • U hebt een openbaar toegankelijk versie van een WordPress-site (productieversie) en u wilt een niet-openbare kopie maken (testversie) zodat u wijzigingen kunt doorvoeren zonder direct de productiesite te beïnvloeden.
 • U wilt een WordPress-site gebruiken als sjabloon waarin de juiste instellingen, plugins en thema's al zijn geïnstalleerd zodat u deze als startpunt kunt gebruiken voor een nieuw project voor een klant.
 • U wilt meerdere kopieën maken van een WordPress-site om in elke kopie andere wijzigingen aan te brengen (bijvoorbeeld om een klant verschillende opties te laten zien).

Een WordPress-site klonen:

 1. Ga naar Websites & domeinen en klik op WordPress in het menu aan de rechterkant.

  Abonnement_WordPress

 2. Klik op de knop Klonen naast de naam van de WordPress-installatie die u wilt klonen.

  WP_Clone_2

 3. Klik op nieuw subdomein om de bestemming te selecteren waarnaar uw WordPress-site zal worden gekloond.

  WP_kloon_3

  Selecteer van de volgende beschikbare opties:

  • Een nieuw subdomein aanmaken. Geef de gewenste naam op voor het subdomein. Selecteer vervolgens het gewenste bovenliggende domein.
  • Gebruik een bestaand domein of subdomein binnen hetzelfde of binnen een ander abonnement. Selecteer eerst het gewenste domein of subdomein uit de lijst.
  • Als de WordPress-site die wordt gekloond is geïnstalleerd op een subdomein, dan wordt de link nieuw subdomein vervangen door de link bestaand domein/subdomein. In dit geval moet u een bestaand domein of subdomein als bestemming selecteren.

   WP_klonen_naam_subdomein_1

   Opmerking: Zorg ervoor dat het domein of subdomein dat als bestemming is geselecteerd niet wordt gebruikt door een bestaande website. Tijdens het klonen kunnen eventueel bestaande websitebestanden in de bestemming worden overschreven en gaan daardoor voorgoed verloren.

   WP_klonen_vanaf_subdomein_domein_selecteren

 4. Tijdens het klonen zal er een database worden aangemaakt voor de WordPress-installatie die wordt aangemaakt. Klik op de automatisch gegenereerde databasenaam (bijvoorbeeld wordpress_9) om deze te wijzigen. Als er meerdere MySQL-servers in Plesk zijn geregistreerd kunt u aangeven welke voor de database moet worden gebruikt.

  WP_kloon_maken_van_database-naam

 5. Als u tevreden bent over de geselecteerde bestemming en de naam van de database, klik dan op OK.

  WP_voortgang_van_klonen_2

Als het klonen is voltooid zal de nieuwe kloon worden weergegeven in de lijst met WordPress-installaties.

 

Synchronisatie van WordPress-sites

U kunt de inhoud van uw WordPress-site met een andere WordPress-site synchroniseren, inclusief de bestanden en database.

Stel, u beheert een niet-openbare versie van een WordPress-site (testversie) op een apart domein of subdomein en een openbare versie van de site op een productiedomein. In de volgende scenario's kan het nuttig zijn uw WordPress-sites te synchroniseren:

 • U wilt de wijzigingen die u hebt aangebracht kopiëren van de testversie naar de productieversie.
 • U wilt de gegevens van de productiesite kopiëren naar de testsite om te zien hoe nieuwe wijzigingen (bijvoorbeeld het toevoegen van een nieuwe plugin) werken met de productiegegevens. Nadat u hebt vastgesteld dat alles goed werkt kunt u uw wijzigingen kopiëren naar de productiesite.
 • U hebt een aantal wijzigingen in de testsite aangebracht, bijvoorbeeld door een nieuwe plugin te installeren, en deze wijzigingen hebben geleid tot een aantal nieuwe tabellen in de database. U wilt wellicht alleen deze tabellen kopiëren naar de productiesite zonder dat dit effect heeft op andere gegevens.
 • U hebt een upgrade van de testsite uitgevoerd naar een nieuwe versie van WordPress en u hebt eventuele problemen die zich na de upgrade voordeden opgelost. U wilt deze wijzigingen nu ook doorvoeren in de productiesite.

U kunt selecteren welke gegevens u met een andere WordPress-site wilt synchroniseren. U wilt bijvoorbeeld alleen de bestanden synchroniseren, alleen de database of zowel de bestanden als de database. Als u de database synchroniseert kunt u aangeven welke databasetabellen gesynchroniseerd moeten worden.

De synchronisatie werkt als volgt:

 • De geselecteerde gegevens worden gekopieerd vanaf de bronsite naar de site van bestemming.
 • Gegevens die niet aanwezig zijn om de bronsite maar wel op de site van bestemming zullen niet worden verwijderd.
 • Tijdens het synchroniseren zal de site die nieuwe gegevens ontvangt worden ingesteld op onderhoudsmodus waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar is.
 • Als de site van bestemming beschikt over een oudere versie van WordPress dan de bronsite, dan zal de WordPress Toolkit eerst een upgrade uitvoeren naar dezelfde versie als de bronsite, waarna de synchronisatie zal worden uitgevoerd.
 • Als de bronsite beschikt over een oudere versie van WordPress dan de site van bestemming, dan zal de synchronisatie niet worden uitgevoerd. Om in dat geval de synchronisatie uit te voeren kopieert u eerst de gegevens van de site van bestemming naar de bronsite, zodat de versies van WordPress overeenkomen. U voert vervolgens de wijzigingen door en voert de synchronisatie van de bronsite naar de site van bestemming opnieuw uit.
 • Als de bronsite en de site van bestemming andere voorvoegsels gebruiken in de database, dan zal WordPress Toolkit eerst het voorvoegsel in de database van de site van bestemming wijzigen om daarna de synchronisatie uit te voeren.
 • Synchronisatie van de gegevens tussen een installatie met meerdere websites en een enkele site wordt niet ondersteund. Wij raden u in plaats daarvan te klonen.

De gegevens van een WordPress-site synchroniseren met een andere site:

 1. Ga naar Websites & domeinen en klik op WordPress in het menu aan de rechterkant.

  Abonnement_WordPress

 2. Klik op de knop Synch naast de naam van de WordPress-installatie die u wilt synchroniseren.

  WP_synch1

 3. Onder WordPress-installatie van bestemming selecteert u de WordPress-installatie van bestemming waarmee u gegevens wilt synchroniseren. Deze WordPress-installatie kan zijn gekoppeld aan dezelfde of aan een ander abonnement.

  Synch-instellingen

 4. Onder Selecteer de bestanden om te kopiëren selecteert u welke gegevens u met de WordPress-site van bestemming wilt synchroniseren. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Alleen bestanden (dit is de standaardoptie) - synchroniseert alleen de bestanden van de website, inclusief de basisbestanden van WordPress en bestanden die te maken hebben met thema's en plugins.

   Opmerking: De bestanden wp-config, .htaccess en web.config zullen niet worden gesynchroniseerd, aangezien het wijzigen van deze bestanden het correct functioneren van WordPress in gevaar kan brengen.

  • Alleen database- synchroniseert alleen de database. U kunt ervoor kiezen om alle databasetabellen te importeren, nieuwe of alleen de geselecteerde (zie voor details de sectie Databasesynchronisatie hieronder).
  • Bestanden en database - synchroniseert zowel de websitebestanden als de database. U kunt ervoor kiezen om alle databasetabellen te importeren, nieuwe of alleen de geselecteerde door de bijbehorende optie te selecteren (zie voor details de sectie Databasesynchronisatie hieronder).
 5. Als u tevreden bent over de geselecteerde bestemming en de gegevens die u wilt synchroniseren, klik dan op OK.

  Synch_voortgang

Als de synchronisatie is voltooid ziet u een pagina met daarop de instellingen van de WordPress-installatie op de bron. Hierop kunt u zien wat de laatste keer was dat de synchronisatie is uitgevoerd.

Synch_resultaat

Databasesynchronisatie

Als u ervoor kiest om databases te synchroniseren (dat wil zeggen, u heeft ofwel de optie Alleen database of Bestanden en database geselecteerd), dan moet u aangeven welke tabellen van de database u wilt synchroniseren:

 • Alle tabellen (de standaardoptie)
 • Nieuwe tabellen
 • Geselecteerde tabellen. Als u deze optie selecteert ziet u een lijst met beschikbare databasetabellen en kunt u selecteren welke tabellen u wilt synchroniseren. Als u alle wijzigingen behalve die voor pagina's, posts en gebruikers wilt synchroniseren, dan kunt u alle databasetabellen selecteren behalve de tabellen met de achtervoegsels _postmeta, _posts, _username en _users, door op de juiste link te klikken.

Sync_tabellen_selecteren

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.