Plugins beheren

Plugins installeren en verwijderen

Om een plugin voor een of meer WordPress-installaties te installeren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Plugins > Installeren.

WP_Plugins

Geef de naam van de plugin die u wilt installeren op en klik op Icon_search om te zoeken. Als de zoekopdracht is uitgevoerd zoekt u de juiste plugin op in de lijst en u selecteert het juiste selectievakje. De geselecteerde plugin zullen worden geïnstalleerd in alle geselecteerde WordPress-installaties. Nieuwe geïnstalleerde plugins worden normaal gesproken meteen geactiveerd; u kunt dit voorkomen door te zorgen dat het selectievakje Activeer na installatie niet is geselecteerd.

Opmerking: Als u zoekt naar een plugin, selecteer dan het selectievakje en voer een nieuwe zoekopdracht uit zonder eerst de plugin te installeren. De zoekresultaten van de eerdere zoekopdracht zullen verloren gaan. Dit is de reden dat u plugins het beste een voor een kunt installeren.

Om een plugin uit een of meer WordPress-installaties te verwijderen gaat u naar Websites & domeinen > WordPress. Selecteer de selectievakjes naast de namen van de WordPress-installaties waaruit u de plugin wilt verwijderen en klik op Plugins. Klik op het pictogram trashcannaast de plugin om deze uit de geselecteerde WordPress-instanties te verwijderen.

U kunt ook een of meer plugins verwijderen uit alle WordPress-installaties binnen een abonnement. Hiertoe gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Plugins , selecteer de selectievakjes naast de namen van de plugins die u wilt de-installeren en klik op Verwijderen.

Plugins activeren en deactiveren

Om een of meer plugins in een of meer WordPress-installaties te activeren of te deactiveren, gaat u naar Websites & domeinen > WordPress, u selecteert de selectievakjes naast de namen van de WordPress-installaties waarvoor u de plugins wilt activeren of deactiveren en u klikt op Plugins. U krijgt nu een lijst te zijn met alle plugins die zijn geïnstalleerd op ten minste een van de geselecteerde WordPress-installaties, samen met de activeringstatus. Voor elke plugin kunt u aangeven of u deze wilt activeren voor alle geselecteerde installaties, deactiveren voor alle geselecteerde installaties, of dat u de activeringstatus van de plugin ongewijzigd wilt laten.

U kunt ook een of meer plugins activeren of deactiveren voor alle WordPress-installaties binnen een abonnement waarop deze zijn geïnstalleerd. Hiertoe gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Plugins , u selecteert de selectievakjes naast de namen van de plugins die u wilt activeren of deactiveren en u klikt op Activeren dan wel Uitschakelen.

Updates voor plugins

Om een update uit te voeren voor een of meer plugins gaat u naar Websites & domeinen > WordPress > tabblad Plugins , selecteer de selectievakjes naast de namen van de plugins die u wilt bijwerken en klik opBijwerken.