Reservekopieën van databases maken en terugplaatsen

U kunt op de volgende manieren een reservekopie van een database maken:

  • Exporteer een databasedump in SQL-formaat. U krijgt zo een enkel bestand met de daarin hele database, die u kunt downloaden en gebruiken om de database opnieuw aan te maken. Een individueel bestand kan worden teruggeplaatst in dezelfde of in een andere database. Zie de sectie Database-dumps importeren en exporteren voor details.
  • Een reservekopie van een heel abonnement maken. Hiermee kunt u een reservekopie maken in de opslag van uw keuze (op de Plesk-server of een externe FTP-server). Bij het terugplaatsen van de reservekopie kunt u selecteren welke database u wilt terugplaatsen. Zie voor details de sectie Reservekopieën van websites maken en terugplaatsen.

U kunt op de volgende manier een database terugplaatsen vanuit een reservekopie van een heel abonnement of vanuit een SQL-dumpbestanden:

  • Een databasedump importeren. Hiermee kunt u de gegevens terugplaatsen uit een bestand in SQL-formaat. Individuele dumps kunnen worden teruggeplaatst in een database van hetzelfde type als de dump (bijvoorbeeld: MySQL). Zie de sectie Database-dumps importeren en exporteren voor details.
  • Een database terugplaatsen vanuit een reservekopie van een heel abonnement. Bij het terugplaatsen van de reservekopie kunt u selecteren welke individuele database u wilt terugplaatsen. Zie voor details de sectie Reservekopieën van websites maken en terugplaatsen.
 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.