Logbestanden

De Logbrowser helpt u bij het oplossen van problemen met uw websites door de logbestanden van de webserver te parseren en relevante waarschuwingen en foutmeldingen te tonen in Plesk. Hierbij wordt informatie gebruikt uit de volgende logbestanden:

Linux

  • access_log. Dit logbestand slaat alle HTTP-aanvragen op die door de webserver zijn verwerkt.
  • access_ssl_log. Dit logbestand slaat alle HTTPS-aanvragen op die door de webserver zijn verwerkt.
  • error_log. Dit logbestand bevat diagnostische informatie. Ook worden hier alle foutmeldingen vastgelegd die zich voordoen wanneer de webserver aanvragen verwerkt.
  • proxy_access_log. Dit logbestand slaat alle HTTP-aanvragen op die door de proxy-webserver zijn verwerkt.
  • proxy_access_ssl_log. Dit logbestand slaat alle HTTPS-aanvragen op die door de proxy-webserver zijn verwerkt.
  • proxy_error_log. Dit logbestand bevat diagnostische informatie. Ook worden hier alle foutmeldingen vastgelegd die zich voordoen wanneer de proxy-webserver aanvragen verwerkt.

Windows

  • IIS-logbestand. Dit logbestand legt alle aanvragen vast die door de webserver worden verwerkt; dit gaat om zowel HTTP- en HTTPS-aanvragen, maar ook alle foutmeldingen zich voordoen wanneer de webserver aanvragen verwerkt worden hier opgeslagen.

U vindt de logbrowser op Websites en domeinen > Logbestanden. Hier wordt een lijst getoond van alle relevante berichten die in de logbestanden zijn gevonden. Op het moment dat u de logbrowser opent wordt er een 'snapshot' aangemaakt van de berichten die tot dat moment in het logboek zijn vastgelegd; berichten die na dit moment worden gelogd worden niet weergegeven. U kunt de lijst met vastgelegde berichten bijwerken door te klikken op Vernieuwen. Als u wilt dat nieuwe berichten steeds direct in de lijst verschijnen, dan kunt u ook klikken op Updates in real-time inschakelen.

Logs

Om de logbestanden waarvan u de berichten wilt bekijken te selecteren klikt u op het pictogram Arrow_down en u selecteert in het menu de juiste logbestanden. Dit geldt alleen voor Plesk voor Linux, aangezien Plesk voor Windows slechts één logbestand verwerkt.

U kunt alle berichten in een logbestand bekijken als u gaat naar Websites en domeinen > Logbestanden > en u klikt op het picogram > Logbestanden beheren. U kunt op het picogram Icon_Viewnaast een logbestand klikken om deze te openen in een apart venster, of u kunt op het pictogram Icon_downloadaanklikken om het logbestand te downloaden. U kunt ook logbestanden verwijderen die al zijn opgeschoond (logbestanden die nog niet zijn opgeschoond kunnen niet worden verwijderd).

Logs_manage_log_files

Voor het instellen van logopschoning gaat u naar Websites en domeinen > Logbestanden > klik op het pictogram > Logbestanden beheren > Logopschoning. Met logopschoning kunt u schijfruimte besparen door de logbestanden van websites automatisch te comprimeren en door verouderde logbestanden te verwijderen.