Reservekopieën terugplaatsen

U kunt reservekopieën terugplaatsen die zijn gemaakt met Plesk 12, of met eerdere versies zolang deze niet ouder zijn dan Plesk 8.6.

Om gegevens uit reservekopieën terug te plaatsen gaat u naar Websites & domeinen> Beheer reservekopieën en u klikt in de lijst met reservekopieën op de datum waarop de reservekopie die u wilt terugplaatsen is aangemaakt. Merk op dat de lijst zowel reservekopieën kan bevatten die zijn opgeslagen in de opslag van de Plesk-server, als in de opgegeven FTP-opslag. Reservekopieën in de FTP-opslag zijn voorzien van het pictogram in de kolom Systeem-opmerkingen. Geef de volgende parameters op in de wizard voor het terugplaatsen.

De gegevens die teruggeplaatst moeten worden

Opmerking: Vanaf Plesk 12.0 kunt u selecteren welke objecten uit een reservekopie teruggeplaatst moeten worden. U kunt een specifieke site, bestand, database enzovoorts selecteren. Op deze manier kunt u precies datgene terugplaatsten wat u wilt, zonder andere objecten te overschrijven. Als u bijvoorbeeld alleen de DNS-zone van een specifiek domein voorbeeld.nl wilt terugplaatsen, dan is het niet nodig om de configuratie van alle andere domeinen te overschrijven.
U kunt verschillende objecten van hetzelfde soort in één keer terugplaatsen. Als u verschillende soorten objecten wilt terugplaatsen, zoals een postvak en een database, dan zijn hiervoor twee sessies nodig: een voor het postvak en een van de database.
Het terugplaatsen van specifieke objecten is alleen mogelijk met reservekopieën die zijn aangemaakt in Plesk 12.0 of later.

Alle objecten terugplaatsen:

 1. Selecteer de optie Alle objecten (geheel systeem).
 2. Als u daarnaar wordt gevraagd, geef dan het soort gegevens op dat u wilt terugplaatsen; dit zijn bijvoorbeeld domein-instellingen, bestanden van de virtuele host, databases of mail-instellingen en accounts. Als u bijvoorbeeld mail-instellingen selecteert, dan worden de mail-instellingen van alle domeinen teruggeplaatst.

Specifieke objecten van een bepaald type terugplaatsen, zoals een postvak of de DNS-zone van een domein:

 1. Selecteer de optie Geselecteerde objecten.
 2. Selecteer het soort object dat u wilt terugplaatsen. Dit is bijvoorbeeld Database.
 3. Selecteer het abonnement waarbij het object hoort in het veld Abonnement (van toepassing voor alle soorten objecten anders dan Abonnement zelf). Klik in het veld om een lijst te zien van alle abonnementen, of voer de eerste letter in van de naam van het abonnement en Plesk zal de overeenkomstige abonnementen tonen. Bijvoorbeeld: voorbeeld.nl.
 4. Selecteer een of meer objecten van het geselecteerde soort. Bijvoorbeeld, wordpress_database_8.

Als u uw account en websites terugplaatst vanaf het tabblad > Account in Hostingbeheer, dan kunt u objecten selecteren die u wilt terugplaatsen op dezelfde manier als via de wizard Beheer van reservekopieën.

U kunt de volgende soorten objecten terugplaatsen vanuit een reservekopie:

 • Abonnement
 • Site
 • DNS-zone
 • Database
 • SSL-certificaat
 • Verzendlijst
 • Mailaccount
 • Bestanden en mappen

U kunt per sessie alleen objecten van het geselecteerde type terugplaatsen die horen bij hetzelfde abonnement.

Opmerking: Als u een incrementele reservekopie terugplaatst, dan plaatst Plesk ook de gegevens terug uit de oorspronkelijke volledige reservekopie en alle daarop volgende incrementele reservekopieën die zijn gemaakt vóór de geselecteerde incrementele reservekopie. Voor details klikt u op de link in de kolom Omvang in de lijst met reservekopieën.

Herstelopties
 • Domeinen opschorten totdat reservekopie is teruggeplaatst. Selecteer deze optie als u mogelijke conflicten wilt voorkomen die kunnen optreden als gebruikers de bestanden van de site of de instellingen aanpassen terwijl deze worden teruggeplaatst.
 • Als het terugplaatsen is voltooid, stuur dan een melding naar. Geef uw e-mailadres op als u een melding wilt ontvangen wanneer het terugplaatsen is afgerond.
 • Beleid bij het oplossen van conflicten. Geef aan wat er moet gebeuren als zich tijdens het terugplaatsen conflicten voordoen.
 • Instellingen beveiligde reservekopie.Als de reservekopie met een wachtwoord is afgeschermd, geef dan het wachtwoord op in het veld Wachtwoord. Merk op dat Plesk niet kan controleren of u wel het juiste wachtwoord hebt opgegeven: De reservekopie zal zonder meer worden teruggeplaatst, maar de data zal zijn beschadigd.
  Als u de wachtwoorden van gebruikers opnieuw wilt instellen, zorg dan dat u het selectievakje Geef het wachtwoord op niet selecteert.

Als zich tijdens het terugplaatsen van de gegevens conflicten voordoen, dan zal de wizard u vragen om de gewenste oplossing aan te geven. Volg de aanwijzingen op het scherm om de wizard te voltooien.