Instellingen van virtuele mappen wijzigen

De instellingen van een virtuele map in een website wijzigen:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Klik op Virtuele mappen.
 3. Blader naar de map waarvan u de voorkeuren wilt wijzigen en klik op het pictogram Icon_settings, of klik op Map-eigenschappen als u in de juiste map staat.
 4. Wijzigen de instellingen als gewenst:
  • Naam - de naam van de virtuele map.
  • Zoekpad - het zoekpad naar de fysieke map waaraan de virtuele map is gekoppeld.
  • Toegang tot broncode - selecteer dit selectievakje om gebruikers in staat te stellen de broncode van scripts te bekijken als lees- dan wel schrijfrechten zijn toegekend. De broncode omvat scripts van ASP-toepassingen.
  • Leesrechten - selecteer dit selectievakje om gebruikers in staat te stellen bestanden of mappen en de eigenschappen daarvan uit te lezen.
  • Schrijfrechten - selecteer dit selectievakje om gebruikers in staat te stellen bestanden te uploaden naar de virtuele map, de eigenschappen daarvan in te stellen of om de inhoud van een wijzigbaar bestand aan te passen. Schrijfrechten zijn alleen toegestaan als de browser de PUT-optie van het HTTP 1.1-protocol ondersteunt.
  • Bladeren door mappen - selecteer dit selectievakje om gebruikers in staat te stellen een lijst met links naar bestanden en submappen in de virtuele map te bekijken.
  • Bezoeken opnemen in logboek - selecteer dit selectievakje als gegevens wilt opslaan over de bezoeken aan de virtuele map.
  • Toepassing aanmaken - selecteer dit selectievakje om van de webmap een IIS-toepassing te maken. De map wordt logisch onafhankelijk van de rest van de website.
  • Uitvoerrechten - selecteer het juiste uitvoeringsniveau van programma's dat voor de virtuele map is toegestaan.
   • Geen - sta alleen toegang toe tot statische bestanden zoals HTML- of grafische bestanden.
   • Alleen scripts - sta alleen het activeren van scripts toe, niet van uitvoerbare bestanden.
   • Scripts en uitvoerbare bestanden - verwijder alle beperkingen zodat elk bestandstype kan worden uitgevoerd.
  • Gebruik van bovenliggende zoekpaden toestaan - selecteer dit selectievakje om toe te staan dat er een twee punten in de naam van het zoekpad worden gebruikt om te verwijzen naar een map boven de huidige map. Dit stelt gebruikers in staat omhoog te gaan in de mapstructuur zonder dat zij de exacte naam van de map kennen of de plaats in de hiërarchie. Als deze optie is geselecteerd dan moet u ervoor zorgen dat in de eigenschappen van bovenliggende mappen niet het selectievakje Uitvoeringsrechten is geselecteerd, omdat het ander mogelijk zou zijn om zonder autorisatie programma's uit te voeren vanuit de bovenliggende zoekpaden.
  • Uitvoering van toepassingen in MTA-modus (multi-threaded apartment modus) toestaan - selecteer dit selectievakje als u wilt toestaan dat de toepassing wordt uitgevoerd in multi-threaded apartment (MTA)-modus. Anders zal de toepassing worden uitgevoerd in single-threaded apartment (STA)-modus. Met STA zal elke groep van toepassingen worden uitgevoerd als een exclusief proces. Met MTA kunnen meerdere gelijktijdige groepen van toepassingen worden uitgevoerd in één thread, wat in sommige gevallen leidt tot betere prestaties.
  • Standaarddocumenten gebruiken - selecteer dit selectievakje als u wilt toestaan dat er voor de huidige map standaarddocumenten worden gebruikt. Het standaarddocument wordt verstuurd als een bezoeker toegang de map zoekt vanaf het web zonder een specifieke bestandsnaam op te geven (bijvoorbeeld als iemand http://www.voorbeeld.nl invoert in plaats van http://www.voorbeeld.nl/index.html). Als dit selectievakje niet is geselecteerd maar het selectievakje Bladeren in mappen wel, dan toont de webserver een lijst met mappen en bestanden. Als dit selectievakje niet is geselecteerd en het selectievakje Bladeren in mappen ook niet, dan toont de webserver de foutmelding "Access Forbidden".
  • Zoekvolgorde standaarddocumenten - geeft de volgorde weer waarin IIS op zoek gaat naar standaarddocumenten; de bezoeker krijgt het eerste bestand te zien dat door IIS wordt gevonden. Als er geen bestand wordt gevonden gedraagt IIS zich net als wanneer standaarddocumenten zijn uitgeschakeld.
  • Anonieme toegang toestaan - selecteer dit selectievakje als u een map algemeen toegankelijk wilt maken, zodat iedereen vanaf internet er zonder authenticatie toegang toe heeft.
  • SSL is vereist - selecteer dit selectievakje om alleen toegang tot de map via een met SSL versleutelde verbinding toe te staan.
  • ASP-instellingen - opgeven van specifieke instellingen voor ASP-gebaseerde webtoepassingen.
   • Als u gebruik maakt van ASP-gebaseerde toepassingen die niet correct functioneren met de beperkingen die IIS stelt aan de overdracht van gegevens, zorg dan dat het selectievakje Bepaald door bovenliggende map niet is geselecteerd voor het veld dat u wilt wijzigen en geef het juiste getal op.
   • Als u foutopsporing op de server wilt inschakelen voor ASP-toepassingen, zorg dan dat het selectievakje Bepaald door bovenliggende map niet is geselecteerd en selecteer het selectievakje Stel foutopsporing voor ASP-scripts aan de kant van de server in.
   • Als u foutopsporing aan de kant van de cliënt wilt inschakelen voor ASP-toepassingen, zorg dan dat het selectievakje Bepaald door bovenliggende map niet is geselecteerd en selecteer het selectievakje Stel foutopsporing voor ASP-scripts aan de kant van de cliënt in.

    Merk op dat als u probeert om de ASP-instellingen voor de hoofdmap te wijzigen, het standaard selectievakje Bepaald door IIS heet en niet Bepaald door bovenliggende map.

 5. Klik OK om de wijzigingen op te slaan.