U kunt op de volgende manieren een reservekopie van een database maken:

  • Exporteer een databasedump in SQL-formaat. U krijgt zo een enkel bestand met de daarin hele database, die u kunt downloaden en gebruiken om de database opnieuw aan te maken. Een individueel bestand kan worden teruggeplaatst in dezelfde of in een andere database. Zie de sectie Database-dumps importeren en exporteren voor details.
  • Een reservekopie van een heel abonnement maken. Hiermee kunt u een reservekopie maken in de opslag van uw keuze (op de Plesk-server of een externe FTP-server). Bij het terugplaatsen van de reservekopie kunt u selecteren welke database u wilt terugplaatsen. Zie voor details de sectie Reservekopieën van websites maken en terugplaatsen.

U kunt op de volgende manier een database terugplaatsen vanuit een reservekopie van een heel abonnement of vanuit een SQL-dumpbestanden:

  • Een databasedump importeren. Hiermee kunt u de gegevens terugplaatsen uit een bestand in SQL-formaat. Individuele dumps kunnen worden teruggeplaatst in een database van hetzelfde type als de dump (bijvoorbeeld: MySQL/MariaDB). Zie de sectie Database-dumps importeren en exporteren voor details.
  • Een database terugplaatsen vanuit een reservekopie van een heel abonnement. Bij het terugplaatsen van de reservekopie kunt u selecteren welke individuele database u wilt terugplaatsen. Zie voor details de sectie Reservekopieën van websites maken en terugplaatsen.