Links naar andere pagina’s toevoegen

Een link in de tekst invoegen:

 1. Selecteer de tekst die u aanklikbaar wilt maken.
 2. Klik in de werkbalk van de module Tekst & afbeeldingen op het pictogram image 70027.gif.
 3. Voer een van de volgende acties uit:
  • Om een link toe te voegen naar een andere webpagina in uw site, selecteert u de optie Een pagina van deze site. In het menu Pagina selecteren selecteert u de pagina van bestemming, of een sectie van een pagina die u met een anker hebt gemarkeerd.
  • Om een link toe te voegen naar een webpagina of een bestand dat zich op een andere site bevindt, selecteert u de optie Een webpagina of bestand op internet en geeft u het adres op. Bijvoorbeeld http://voorbeeld.nl.
  • Om een link toe te voegen naar een document of naar een ander downloadbaar bestand dat u eerder uploadde via Documentbeheer (zoals beschreven in Documenten en andere downloadbare bestanden), selecteert u de optie Een document op deze site en u selecteert het bestand van bestemming.
 4. In het menu Link openen in selecteert u waar u wilt dat de pagina van bestemming moet worden geopend. U kunt ervoor kiezen deze in hetzelfde venster te openen, of in een nieuw venster of tabblad van de browser.
 5. In het veld Titel geeft u de omschrijving op die moet verschijnen wanneer gebruikers de muisaanwijzer boven de link houden.
 6. Klik op OK.

Notitie: U kunt ook links naar externe websites toevoegen aan het navigatieblok van de website. Om een dergelijke link toe te voegen gaat u naar Pagina’s in het menu naast de knop Pagina toevoegen en u klikt op Externe link toevoegen.

Links toevoegen naar specifieke secties van een webpagina

Als u een lange webpagina hebt die bestaat uit meerdere secties, dan kunt u overwegen om bovenaan de pagina een tabel toe te voegen met links naar de verschillende secties om zo de bezoekers van uw site te helpen door de inhoud van de pagina te navigeren. U kunt dit doen met behulp van zogenoemde ankers.

Links toevoegen naar verschillende secties binnen een webpagina:

 1. Voeg een anker toe aan het begin van elke sectie.

  1. Selecteer met de muisaanwijzer de koptekst van elke sectie of, als er geen koptekst is, de eerste paar letters aan het begin van een alinea.

  2. Op de werkbalk van de module Tekst & afbeeldingen klikt u op het pictogram image 72160.gif.

  3. Geef het anker een naam en klik op OK.

   Namen van ankers moeten beginnen met een letter uit het alfabet. Ze kunnen letters uit het alfabet, de underscore en getallen bevatten. Bijvoorbeeld: sectie_1.

  4. Herhaal deze stappen voor alle ankers die u wilt toevoegen.

 2. Voeg aan de bovenkant van de pagina een inhoudsopgave toe of een lijst met secties.

 3. Voeg links toe aan de inhoudsopgave of aan de lijst met secties.

  1. Selecteer met de muisaanwijzer de naam van een sectie.
  2. Op de werkbalk van de module Tekst & afbeeldingen klikt u op het pictogram image 70027.gif.
  3. Zorg dat de optie Link naar een pagina van deze site is geselecteerd.
  4. In het menu Pagina selecteren kiest u de naam van het juiste anker.
  5. Klik op OK.
  6. Herhaal deze stappen om links toe te voegen naar alle benodigde secties.

Links naar e-mailadressen toevoegen

Een link naar een e-mailadres aan de tekst toevoegen:

 1. Selecteer de tekst die u aanklikbaar wilt maken.
 2. Klik in de werkbalk van de module Tekst & afbeeldingen op het pictogram image 72510.gif.
 3. Geef het e-mailadres op en klik op OK.

Als u meerdere e-mailontvangers wilt opgeven of u wilt vooraf de onderwerpregel van het bericht instellen, gebruik dan de volgende alternatieve methode:

 1. Selecteer de tekst die u aanklikbaar wilt maken.

 2. Klik in de werkbalk van de module Tekst & afbeeldingen op het pictogram image 70027.gif.

 3. Selecteer de optie Een webpagina of bestand op internet en type mailto:<adres>. Bijvoorbeeld mailto:postmaster@voorbeeld.nl.

  U kunt ook:

  • Meerdere ontvangers opgeven in het veld To:, waarbij u adressen van elkaar scheidt met een komma (,) of een puntkomma (;). Bijvoorbeeld: mailto:postmaster@voorbeeld.nl,mail@voorbeeld.nl.

   Notitie: U kunt adressen het beste scheiden met een puntkomma, omdat gebruikers van Microsoft Office Outlook soms problemen ondervinden bij het versturen van e-mails waarbij de adressen van ontvangers met een komma zijn gescheiden. Microsoft Office Outlook 2003 en later herkennen de komma niet als scheidingsteken voor e-mailadressen, tenzij daar specifiek voor zijn geconfigureerd. Zie voor details het (Engelstalige) artikel op http://support.microsoft.com/kb/820868.

  • De onderwerpregel van het bericht tevoren instellen. Bijvoorbeeld: mailto:postmaster@voorbeeld.nl?subject=Bericht%20vanaf%20de%20website.

  • Ontvangers toevoegen aan de velden CC en BCC. Bijvoorbeeld: mailto:postmaster@voorbeeld.nl?subject=Bericht%20vanaf%20de%20website&cc=adres1@voorbeeld.nl&bcc=adres2@voorbeeld.nl.

  • Vooraf tekst instellen die in het bericht zelf moet komen. Bijvoorbeeld: mailto:postmaster@voorbeeld.nl?subject=Bericht%20vanaf%20de%20website&body=Dit%20bericht%20is%20verstuurd%20vanaf%20de%20site!

   Notitie: Spaties moet u vervangen door %20.

 4. Klik op OK.