De webserver instellen om aangepaste foutmeldingspagina’s voor een site weer te geven:

 1. Schakel de ondersteuning voor aangepaste foutmeldingsdocumenten in.
  1. Ga naar Websites & domeinen en klik op Hosting-instellingen in het paneel met website-instellingen.
  2. Selecteer het selectievakje Aangepaste foutmeldingsdocumenten.
  3. Klik op OK.
 2. Leg verbinding via FTP en ga naar de map error_docs.
 3. Bewerk de relevante bestanden of vervang deze. Zorg ervoor dat de bestandnamen behouden blijven:
  • 400 Bad File Request - bad_request.html
  • 401 Unauthorized - unauthorized.html
  • 403 Forbidden/Access denied - forbidden.html
  • 404 Not Found - not_found.html
  • 405 Method Not Allowed - method_not_allowed.html
  • 406 Not Acceptable - not_acceptable.html
  • 407 Proxy Authentication Required - proxy_authentication_required.html
  • 412 Precondition Failed - precondition_failed.html
  • 414 Request-URI Too Long - request-uri_too_long.html
  • 415 Unsupported Media Type - unsupported_media_type.html
  • 500 Internal Server Error - internal_server_error.html
  • 501 Not Implemented - not_implemented.html
  • 502 Bad Gateway - bad_gateway.html
  • 503 Service Temporarily Unavailable - maintenance.html

De webserver zal nu aangepaste foutmeldingspagina’s laten zien.