Een IIS groep van toepassingen bevat alle webtoepassingen die in uw sites zijn geïnstalleerd. Als uw provider uw sites een exclusieve IIS groep van toepassingen heeft toegewezen, dan is er een zekere isolatie tussen de webtoepassingen die door uw sites worden gebruikt en webtoepassingen van andere gebruikers die hun sites op dezelfde server hosten. Omdat elke groep van toepassingen onafhankelijk wordt uitgevoerd zijn fouten in de ene groep van toepassingen niet van invloed op toepassingen in andere groepen van toepassingen.

Als u de groep van toepassingen eenmaal hebt ingeschakeld maken alle webtoepassingen in uw websites hier gebruik van.

Een exclusieve IIS groep van toepassingen voor uw websites inschakelen:

 1. Ga naar Websites & domeinen> Exclusieve IIS groep van toepassingen voor website.
 2. Klik Inschakelen.
 3. Geef het maximaal aantal werkprocessen op dat op aanvragen voor de IIS groep van toepassingen mag reageren en hoeveel tijd (in minuten) een werkproces inactief kan blijven voordat deze wordt uitgeschakeld.
 4. Om de aanspraak te beperken die de IIS groep van toepassingen kan maken op de processor kunt u het selectievakje Onbeperkt weghalen en een getal opgeven (in procenten) in het veld Maximaal gebruik van processor (%). Selecteer vervolgens de actie de IIS moet uitvoeren als een werkproces over het maximale processorgebruik heen gaat en geef een reset-periode op voor het bewaken van het processorgebruik voor de verschillende groepen van toepassingen. Als het opgegeven aantal minuten is verstreken sinds de laatste reset, dan start IIS de processor-timers opnieuw voor de log- en beperkingsinterval.
 5. Selecteer de juiste opties voor recycling, afhankelijk van het gebruik, om op gezette tijden de IIS groep van toepassingen te recyclen. Zo voorkomt u dat er onstabiele situaties ontstaan waardoor toepassingen kunnen vastlopen of geheugen kan weglekken.
 6. Klik op OK.

Alle toepassingen stoppen die worden uitgevoerd in de groep van toepassingen:

 1. Ga naar Websites & domeinen> Exclusieve IIS groep van toepassingen voor website.
 2. Klik op Stop.

Alle toepassingen starten die worden uitgevoerd in de groep van toepassingen:

 1. Ga naar Websites & domeinen> Exclusieve IIS groep van toepassingen voor website.
 2. Klik Start.

Standaard wordt de IIS-groep van toepassingen uitgevoerd in 64-bits modus. Wanneer u specifieke oudere versies van toepassingen wilt uitvoeren, moet u mogelijk de 32-bits modus inschakelen.

IIS inschakelen om toepassingen in 32-bits modus toe te staan:

 1. Ga naar Websites & domeinen> Exclusieve IIS groep van toepassingen voor website.
 2. Zorg dat het selectievakje “32-bits-toepassingen inschakelen” is geselecteerd en klik op OK.

Als u toepassingen uitvoert waarvan u weet dat deze geheugenlekken bevatten of na enige tijd onstabiel worden, dan is het soms nodig om ze van tijd tot tijd opnieuw te starten.

Alle toepassingen die worden uitgevoerd in de groep van toepassingen opnieuw opstarten:

 1. Ga naar Websites & domeinen> Exclusieve IIS groep van toepassingen voor website.
 2. Klik Hergebruiken.

De exclusieve IIS groep van toepassingen voor uw websites uitschakelen:

 1. Ga naar Websites & domeinen> Exclusieve IIS groep van toepassingen voor website.
 2. Klik Uitschakelen.