Aanvullende diensten

Sommige webapps die met e-mail te maken hebben (zoals webmail of antispam) maken een deel van hun functionaliteit toegankelijk via Hostingbeheer. Zo kunt u een e-mailaccount koppelen aan een account in Open-Xchange-webmail. In dat geval zal de e-mailgebruiker een link naar webmail in Hostingbeheer zien verschijnen.

Om een app op deze manier te integreren moet u deze toegang geven tot een specifiek mailaccount. U kunt dit doen op de pagina met instellingen van het mailaccount tijdens het aanmaken of bewerken van het account.

Bepaalde apps toegang geven tot een e-mailaccount:

  1. Ga naar Mail > selecteer een e-mailadres > tabblad Aanvullende diensten.
  2. In de lijst met geïnstalleerd apps die e-mailgerelateerde diensten leveren selecteert u de optie Toegekend voor de apps die toegang moeten hebben tot dit e-mailaccount.
  3. Klik op OK.

Bepaalde apps de toegang tot een e-mailaccount afnemen:

  1. Ga naar Mail > selecteer een e-mailadres > tabblad Aanvullende diensten.
  2. In de lijst met geïnstalleerd apps die e-mailgerelateerde diensten leveren selecteert u de optie Geweigerd voor de apps die geen toegang moeten hebben tot dit e-mailaccount.
  3. Klik op OK.
 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.