Het schrijfruimtegebruik van postvakken controleren

Als u het schijfruimtegebruik van een mailaccount moet controleren gaat u naar Mail en u controleert het Gebruik voor het betreffende mailaccount. U kunt het daadwerkelijke gebruik van alle mailaccounts zien door te klikken op Gebruiksstatistieken verversen. Houd in uw achterhoofd dat alle mail die wordt verstuurd naar een account dat meer schijfruimte gebruikt dan het postvak toestaat zal worden geweigerd.

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.