Mailaliassen aanmaken

Bekijk de videolessen

Om aanvullende e-mailadressen (e-mailaliassen) aan een mailaccount toe te voegen of om deze te verwijderen:

  1. Ga naar Mail > e-mailadres > tabblad E-mailaliassen.
  2. Voer een van de volgende acties uit:
    • Als u een adres wilt toevoegen, geeft u deze op in het veld E-mailalias en klikt u op OK.
    • Om een adres te verwijderen, klikt u op de link Verwijderen rechts van het adres dat u wilt verwijderen.
 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.