Mailaccounts instellen

Als uw website eenmaal klaar is kunt u mailaccounts gaan aanmaken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om mailaccounts in te stellen voor alle gebruikers binnen uw organisatie. Merk op dat het aantal en de omvang van postvakken is gebonden aan de beperkingen van uw hostingpakket.

In dit hoofdstuk:

1. Mailaccount aanmaken

2. Toegang tot uw postvak

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.