FTP-accounts toevoegen

Bekijk de videolessen

Als u samen met iemand anders aan uw website werkt of u host subdomeinen voor andere gebruikers, dan wilt u wellicht aparte FTP-accounts voor hen aanmaken.

Een aanvullend FTP-account aanmaken:

 1. Ga naar het tabblad Websites & domeinen en klik op FTP-toegang.
 2. Klik op FTP-account toevoegen.
 3. Geef de volgende gegevens op:
  • Naam FTP-account. Geef de gewenste naam op.
  • Hoofdmap. Selecteer de map waarin de gebruiker terecht moet komen als hij of zij verbinding maakt met het FTP-account.
  • FTP-wachtwoord.
  • Harde beperking van schijfruimte (Windows-hosting). Om een beperking in te stellen voor de hoeveel schijfruimte op de server die gebruikt kan worden voor FTP, zorgt u dat het selectievakje Onbeperkt naast het veld Harde beperking van schijfruimte niet is geselecteerd; geef vervolgens de maximale schijfruimte op in megabyte.
  • Leesrechten (Windows-hosting). Om de FTP-gebruiker toe te staan de inhoud te bekijken van de hoofdmap en om er bestanden uit de downloaden, selecteert u het selectievakje Leesrechten.
  • Schrijfrechten (Windows hosting). Om de FTP-gebruiker toe te staan mappen in de hoofdmap aan te maken, te bekijken, van naam te wijzigen en te verwijderen, selecteer u het selectievakje Schrijfrechten.

   In Windows geldt dat als u geen rechten toekent er wel een FTP-account wordt aangemaakt, maar dat de inhoud van de hoofdmap niet aan de gebruiker wordt getoond.

 4. Klik op OK.

  FTP_accounts

De eigenschappen van een aanvullend FTP-account wijzigen:

 1. Ga naar het tabblad Websites & domeinen en klik op FTP-toegang.
 2. Klik in de lijst op de naam van het juiste FTP account.
 3. Breng de vereiste wijzigingen aan en klik op OK.

Een aanvullend FTP-account verwijderen:

 1. Ga naar het tabblad Websites & domeinen en klik op FTP-toegang.
 2. Selecteer het selectievakje voor het FTP-account dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen. Merk op dat het eerste FTP-account van een abonnement niet kan worden verwijderd.
 3. Bevestig het verwijderen en klik OK.
 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.