Uw website beschermen met een SSL/TLS-certificaat

Als u uw website met een SSL/TLS-certificaat wilt beveiligen, dan kunt u een certificaat gebruiken waarover u al beschikt.

Eerst moet u het certificaat uploaden. Hiertoe gaat u naar Websites & domeinen en u klikt op SSL/TLS-certificaten > SSL/TLS-certificaat toevoegen.

Geef het certificaat een naam (zodat u het certificaat later kunt herkennen in de lijst met alle certificaten) en upload het bestand zoals hieronder beschreven:

  • Als u het certificaat opslaat in de vorm van *.key en *.crt -bestanden, scrol dan naar beneden tot u de sectie Certificaatbestanden uploaden ziet en upload de bestanden. Als zowel het certificaat als de private sleutel van het certificaat zijn verpakt in een *.pem-bestand, dan kunt u deze simpelweg twee keer uploaden: een keer als de private sleutel en nogmaals als het certificaat. Klik op Certificaat uploaden als u klaar bent.
  • Als u het certificaat als tekst opslaat, scrol dan naar beneden tot u de sectie Certificaat uploaden als tekst ziet en plak de delen met het certificaat en de private sleutel in de juiste velden. Klik op Certificaat uploaden als u klaar bent.

Door de bovenstaande stappen te volgen zal het certificaat in uw opslag worden geplaatst. U kunt de lijst met alle SSL/TLS-certificaten in uw opslag bekijken door te gaan naar Websites & domeinen > SSL/TLS-certificaten.

Nu het certificaat is gegenereerd moet u deze installeren. Ga naar Websites & domeinen en klik op Hosting-instellingen. Selecteer het selectievakje SSL/TLS-ondersteuning  en kies in het menu Certificaat het certificaat dat u net hebt geüpload en klik op OK.

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.