Instellingen IIS-webserver

Plesk maakt gebruik van de IIS-webserver (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services) om de pagina's van uw website te versturen naar clients (zoals de browser waarmee bezoekers toegang tot uw website krijgen). Hoe IIS zich gedraagt is afhankelijk van een groot aantal instellingen.

Standaard webserver-instellingen worden bepaald door de serverbeheerder (hostingprovider). Deze instellingen kunnen bijvoorbeeld bepalen hoe IIS verschillende soorten bestanden verwerkt, hoe SSL wordt gebruikt, enzovoorts.

U kunt als houder van een website echter ook aangepaste webserver-instellingen voor uw website opgeven. Zo kunt u bijvoorbeeld een type van het index-bestand toevoegen, de toegang tot de site beperken, enzovoorts.

Opmerking: U kunt de webserver-instellingen voor uw websites alleen aanpassen als uw hostingabonnement u daartoe het recht geeft.

In dit hoofdstuk:

De instellingen van de IIS-webserver aanpassen

 
De instellingen van de IIS-webserver aanpassen

Alle webserver-instellingen die kunnen worden aangepast vindt u onder Websites & domeinen > website > IIS-instellingen. Aangepaste instellingen zijn alleen van toepassing op de geselecteerde website.

IIS_settings

De instellingen zijn onderverdeeld in groepen:

Algemene Instellingen

Deze instellingen worden normaal gesproken gewijzigd door sitehouders vanwege bijvoorbeeld de volgende redenen:

  • Bezoekers van de site toestaan om lijsten met bestanden en submappen van de site te bekijken in de browser (Bladeren in mappen). De lijst met mappen wordt weergegeven als er geen standaard index-pagina aanwezig is in de hoofdmap van de site.
  • Een standaardtype index-pagina toevoegen (Standaarddocumenten).
  • Een MIME-type toevoegen voor bestanden met een specifieke extensie (MIME-typen).
Instellingen voor mapbeveiliging

Deze instellingen stellen sitehouders tot het volgende in staat:

  • De site afschermen met een gebruikersnaam en wachtwoord – alleen systeemgebruikers hebben toegang tot de site (Anonieme toegang). Het weigeren van toegang aan anonieme gebruikers kan nuttig zijn als uw site niet voor alle bezoeker is bestemd, bijvoorbeeld omdat het gaat om een webtoepassing voor intern gebruik. Merk op dat FTP-gebruikers en aanvullende FTP-gebruikers die in Plesk zijn aangemaakt ook toegang tot een dergelijke site hebben als zij FTP-toegang hebben tot de map waarin de site is opgeslagen.
  • Alle clients (zoals browsers en FTP-programma's) dwingen om gebruik te maken van het beveiligde HTTPS-protocol voor toegang tot de site (SSL is vereist). Deze optie hebt u bijvoorbeeld nodig als de site persoonlijke informatie bevat.
Instellingen toegangsbeperking

Deze instellingen stellen sitehouders in staat om de toegang tot de site te beperken door het specifieke IP-adres van een bezoeker te weigeren of juist toe te staan (Toegang tot de site weigeren).

   Opmerking: Subdomeinen beschikken over eigen webserver-instellingen. Als u daarom de webserver-instellingen voor een site met subdomeinen wijzigt, dan zijn deze wijzigingen niet direct van toepassing op de subdomeinen.

Als u de juiste instelling niet kunt vinden, neem dan contact op met uw serverbeheerder (hostingprovider) die meer instellingen voor websites kan aanpassen.

De standaardwaarden van de server-instellingen

U kunt de waarde voor elke parameter instellen door een aangepaste waarde op te geven, of u kunt de Standaardwaarde laten staan. In dat laatste geval zal Plesk de waarden gebruiken van de standaard webserver-instellingen die zijn ingesteld door de serverbeheerder (hostingprovider).

Als u zelf waarden opgeeft worden deze gebruikt in plaats van de standaardwaarden. De enige uitzondering is de instelling Toegang tot de site weigeren - zowel de IP-adressen van de standaard-instellingen als de IP-adressen die u zelf opgeeft worden op uw website toegepast. Als er een conflict is (bijvoorbeeld wanneer u een IP-adres toestaat dat wordt geblokkeerd door de standaardinstellingen), dan zal IIS uw instellingen gebruiken.