Instellingen Apache webserver

Plesk maakt gebruikt van de Apache-webserver (http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server) om de pagina's van uw website te versturen naar clients (zoals de browser waarmee bezoekers toegang tot uw website krijgen). Voor betere prestaties wordt Apache standaard uitgebreid met een andere webserver - nginx.

Standaard webserver-instellingen worden bepaald door de serverbeheerder (hostingprovider). Deze instellingen bepalen bijvoorbeeld hoe webservers verschillende soorten bestanden verwerken, hoe SSL wordt gebruikt, waar logbestanden worden opgeslagen, enzovoorts.

U kunt als houder van een website echter ook aangepaste webserver-instellingen voor uw website opgeven. Zo kunt u bijvoorbeeld een type van het index-bestand toevoegen, de toegang tot de site beperken, enzovoorts.

Opmerking: U kunt de webserver-instellingen voor uw websites alleen aanpassen als uw hostingabonnement u daartoe het recht geeft.

In dit hoofdstuk:

De instellingen van de Apache-webserver aanpassen

 
De instellingen van de Apache-webserver aanpassen

Alle webserver-instellingen die kunnen worden aangepast bevinden zich op de pagina Websites & domeinen > <domeinnaam> > Instellingen voor Apache en nginx. Aangepaste instellingen zijn alleen van toepassing op de geselecteerde website.

Apache_Nginx

De instellingen zijn onderverdeeld in twee groepen:

 • Algemene Apache-instellingen.

  Deze instellingen worden normaal gesproken gewijzigd door sitehouders, die wellicht een nieuw type index-bestand willen toevoegen (Index-bestanden) of een MIME-type voor bestanden met een specifieke extensie (MIME-typen). Ook kunnen ze de toegang tot de site beperken (Toegang tot de site weigeren) en Apache-handlers opgeven voor een specifiek bestandstype (Handlers).

 • nginx-instellingen.

  Deze instellingen bepalen hoe aanvragen voor websites worden verdeeld tussen de Apache- en nginx-webserver om te komen tot de beste prestaties voor een specifieke site.

  Belangrijk:nginx-instellingen zijn alleen bedoeld voor gevorderde gebruikers. Beheerder kunnen meer te weten komen over het aanpassen van de nginx-hinstellingen in het hoofdstuk Nginx-instellingen voor virtuele hosts aanpasssen in de Handleiding voor beheerders.

  • Slimme verwerking van statische bestanden.

   Voorzichtig:Schakel deze optie alleen uit om problemen op te lossen die met nginx te maken hebben.

   Door deze optie uit te schakelen wordt de rol van nginx beperkt: nginx zal alleen nog functioneren als doorgeefluik voor verzoeken en antwoorden zonder deze aan te passen. Tenzij u bezig bent een probleem met nginx op te lossen raden wij u aan deze optie ingeschakeld te laten.

  • Statische bestanden rechtstreeks door nginx laten afleveren.

   Voor sites die veel statische bestanden bevatten (zoals afbeeldingen en videobestanden) en die zwaar worden belast, kunnen betere prestaties worden bereikt door het afleveren van statische bestanden aan nginx te delegeren. Apache speelt dan geen rol in het verwerken van de aanvragen voor bestanden met de opgegeven extensies.

   U wilt bijvoorbeeld Apache geen rol meer geven in de bezorging van jpg- en gif-bestanden. Schakel dan de optie Statische bestanden rechtstreeks door nginx laten afleveren in en geef de bestandextensies op als volgt

   gif jpg

   of

   gif|jpg

   Voorzichtig:Omdat aanvragen voor statische bestanden nooit bij Apache terecht komen, worden deze niet door Apache-handlers verwerkt. Dit betekent ook dat regels voor het herschrijven van URL's en opdrachten in het .htaccess-bestand niet zullen worden toegepast.

  • PHP-verwerking door nginx.

   Als de optie PHP-verwerking door nginx is ingeschakeld, dan speelt Apache geen enkele rol in het verwerken van de verzoeken voor PHP-bestanden. Alle aanvragen voor PHP-bestanden worden door nginx verwerkt via de PHP-FPM-handler. De handlers die door Apache worden gebruikt zijn niet beschikbaar voor nginx. PHP-FPM is een geavanceerde versie van FastCGI die significante voordelen biedt voor webtoepassingen met een zware belasting. Als u meer wilt weten over PHP-FPM, ga dan naar http://php-fpm.org/over/.

   Voorzichtig:Omdat de aanvragen voor PHP-bestanden Apache niet bereiken, worden ze ook niet door de Apache-handlers verwerkt (CGI, FastCGI of een Apache module). Dit kan voor sommige webtoepassingen betekenen dat ze niet werken zoals verwacht.

 

Merk op dat subdomeinen beschikken over eigen webserver-instellingen. Als u daarom de webserver-instellingen voor een site met subdomeinen wijzigt, dan zijn deze wijzigingen niet direct van toepassing op de subdomeinen.

Als u de juiste instelling niet kunt vinden, neem dan contact op met uw serverbeheerder (hostingprovider) die meer instellingen voor websites kan aanpassen.

De standaardwaarden van de server-instellingen

U kunt de waarde voor elke parameter instellen door een aangepaste waarde op te geven, of u kunt de Standaardwaarde laten staan. In dat laatste geval zal Plesk de waarden gebruiken van de standaard webserver-instellingen die zijn ingesteld door de serverbeheerder (hostingprovider).

Als u zelf waarden opgeeft worden deze gebruikt in plaats van de standaardwaarden. De enige uitzondering is de instelling Toegang tot de site weigeren - zowel de IP-adressen van de standaard-instellingen als de IP-adressen die u zelf opgeeft worden op uw website toegepast. Als er een conflict is (bijvoorbeeld wanneer u een IP-adres toestaat dat wordt geblokkeerd door de standaardinstellingen), dan zal Apache uw instellingen gebruiken.