FTP-accounts toevoegen

Bekijk de videolessen

Als u aan uw website werkt met iemand anders, of u host subdomeinen voor andere gebruikers, dan wilt u wellicht aparte FTP-accounts voor hen aanmaken.

Een aanvullend FTP-account aanmaken:

 1. Ga naar het tabblad Websites & domeinen en klik op FTP-toegang.
 2. Klik op FTP-account toevoegen.
 3. Geef de volgende gegevens op:
  • Naam FTP-account. Geef de gewenste naam op.
  • Hoofdmap. Selecteer de map waar de gebruiker in terecht komt als hij of zij verbinding maakt via het FTP-account.
  • FTP-wachtwoord.
  • Harde beperking van schijfruimte (Windows-hosting). Om de hoeveelheid schijfruimte op de server die de FTP-gebruiker kan innemen te beperken, zorgt u dat het selectievakje voor Onbeperkt naast het veld Harde beperking van schijfruimte niet is geselecteerd en geeft u de hoeveelheid schijfruimte op in megabytes.
  • Leesrechten (Windows-hosting). Om de FTP-gebruiker toe te staan de inhoud van de hoofdmap te bekijken en om hier bestanden uit de downloaden, selecteert u het selectievakje Leesrechten.
  • Schrijfrechten(Windows-hosting). Om de FTP-gebruiker toe te staan om mappen in de hoofdmap aan te maken, te bekijken en van naam te wijzigen, selecteert u het selectievakje Schrijfrechten.

   In Windows geldt dat als u geen rechten toekent er wel een FTP-account wordt aangemaakt, maar dat de inhoud van de hoofdmap niet aan de gebruiker wordt getoond.

 4. Klik op OK.

  FTP_Accounts

De eigenschappen van een aanvullend FTP-account wijzigen:

 1. Ga naar het tabblad Websites & domeinen en klik op FTP-toegang.
 2. Klik in de lijst op de naam van het juiste FTP account.
 3. Voer de juiste wijzigingen door en klik op OK.

Een aanvullend FTP-account verwijderen:

 1. Ga naar het tabblad Websites & domeinen en klik op FTP-toegang.
 2. Selecteer het selectievakje voor het FTP-account dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen. Merk op dat het eerste FTP-account van een abonnement niet kan worden verwijderd.
 3. Bevestig de verwijdering en klik op OK.