Database-dumps exporteren en importeren

Een databasedump is een bestand dat de structuur en de data van een database bevat. U kunt het gebruiken voor het maken van reservekopieën. In eerdere versies van Plesk konden dumps alleen worden aangemaakt met hulpprogramma's voor databasebeheer. Plesk biedt nu een snellere manier om databasedumps te maken, op te slaan en om eerder aangemaakte dumps terug te plaatsen op de server.

In Plesk betekent het exporteren van een databasedump het opslaan van een bron-database in een bestand; dit bestand kan worden opgeslagen of gebruikt voor het distribueren van de database. Het importeren van een databasedump betekent het terugplaatsen van de data uit het dumpbestand in een database van bestemming. U kunt een database importeren naar dezelfde of naar een andere database-server. De enige beperking is dat de database van bestemming van hetzelfde soort moet zijn, bijvoorbeeld MySQL.

In Plesk worden databasedumps aangemaakt in SQL-formaat en opgeslagen als ZIP-bestanden. Als u een dump wilt aanmaken in een ander formaat of u wilt aangepaste instellingen voor een dump gebruiken, gebruik dan de ingebouwde functies van de hulpprogramma's voor databasebeheer (phpMyAdmin, phpPgAdmin of myLittleAdmin). Voor meer informatie over het importeren en exporteren met de hulpprogramma's voor databasebeheer kunt u terecht in de hulp-secties die in deze programma's zijn ingebouwd.

Een kopie van een database opslaan:

  1. Ga naar Websites & domeinen > Databases > en kies in het paneel met hulpprogramma's voor database Dump exporteren.
  2. Om de dump in een specifieke map op de Plesk-server op te slaan selecteert u de juiste map. Standaard wordt hiervoor de hoofdmap van het geselecteerde abonnement gebruikt.
  3. Om de dump zowel op uw lokale computer als op server op te slaan selecteert u Dump na het aanmaken automatisch downloaden.

Uw kopie van een database terugplaatsen via Plesk:

  1. Ga naar Websites & domeinen > Databases > en kies in het paneel met hulpprogramma's voor database Dump importeren.
  2. Om een dump op uw lokale computer te selecteren kiest u Uploaden en u klikt op Bladeren. Selecteer vervolgens het ZIP-bestand met daarin de juiste dump.
  3. Om een dump te kiezen vanuit een map op de server selecteert u Importeren en vervolgens kiest u het juist dump-bestand.
  4. Om de dump te importeren in een nieuw aangemaakte database selecteert u De database opnieuw aanmaken. De oude database zal worden verwijderd en er zal een nieuwe database met dezelfde naam worden aangemaakt.

  

Opmerking: U kunt ook een reservekopie van een database aanmaken tijdens het maken van een reservekopie van het hele abonnement; u kunt deze later afzonderlijk terugplaatsen. Zie voor details de sectie Reservekopieën van websites maken en terugplaatsen.