Tekst, tabellen, links, Flash-bestanden en afbeeldingen

Voordat u aan de slag kunt met de inhoud van de website raden wij u aan om eerst de juiste taal te selecteren onder Instellingen > tabblad Talen > menu Taal van website.

De taal van de website is een instelling die van toepassing is op de hele site en die de taal aangeeft van de informatie die u aan uw website toevoegt. Het is van invloed op het volgende:

 • De taal waarin bepaalde elementen van de website worden getoond, in het bijzonder elementen die worden geleverd door andere bedrijven. Denk aan Google Zoeken, de navigatieknoppen in galeries, enzovoorts. Merk op dat niet alle diensten en modules die door andere bedrijven worden geleverd alle beschikbare talen ondersteunen.
 • De tekstrichting van de tekst die u invoert in de editor (van links naar rechts of van rechts naar links). Als u een taal selecteert die van rechts naar links wordt gelezen, dan zal voor de inhoud van uw website en voor het design RTL worden ingeschakeld.

Opmerking: Het wijzigen van de taal van een website verandert niets aan de teksten van het onderwerp van de website. Deze teksten worden niet opnieuw geladen, maar de tekstrichting zal eventueel wel wijzigen.

Teksten, lijsten, tabellen en afbeeldingen aan een pagina toevoegen:

 1. Ga naar het tabblad Modules, selecteer Teksten & afbeeldingen en sleep de module naar de pagina.
 2. Voer de tekst in op het scherm en gebruik de pictogrammen in de werkbalk van de module om de tekst op te maken en tabellen, links en afbeeldingen toe te voegen.

De werkbalk en panelen van de module Tekst & afbeeldingen bieden toegang tot de volgende hulpprogramma's en functies.

 1. Verplaatsen van de werkbalk.
 2. Selecteren van de stijl en het lettertype van de alinea's. Merk op dat het lettertype Terminal niet wordt ondersteund door Google Chrome.
 3. Selecteren van de lettergrootte.
 4. Selecteer het lettertype: vet, cursief, onderstreept en met een lijn erdoor.
 5. Selecteren van de kleur van de tekst en achtergrond.
 6. Selecteer de uitlijning van de tekst: links, midden, rechts of uitgevuld (waarbij zowel de linker- als de rechtermarge wordt geraakt, met toegevoegde extra spaties tussen de woorden).
 7. Het meer of minder laten inspringen van alinea's.
 8. Starten van een lijst met nummers of opsommingtekens.
 9. Invoegen van een tabel met een specifiek aantal rijen en kolommen.

  Nadat u een tabel hebt ingevoegd komt er een aantal aanvullende pictogrammen in de werkbalk beschikbaar. Gebruik deze om de eigenschappen van de rijen en cellen van de tabel te wijzigen, om rijen en kolommen in te voegen of te verwijderen en om cellen in de tabel te splitsen of samen te voegen.

 10. Invoegen van symbolen die u niet op uw toetsenbord kunt vinden, zoals de tekens voor copyright, trademark en andere Unicode-karakters.
 11. Invoegen van een horizontale lijn.
 12. Bewerken van de HTML-broncode van de pagina.
 13. Ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van wijzigingen.
 14. Toevoegen van een Flash-object in SWF-formaat.
 15. Toevoegen van een afbeelding, de grootte aanpassen, een omschrijving opgeven en de terugloop van de tekst instellen.

  U kunt ervoor kiezen om de omschrijving onder de afbeelding te plaatsen, deze alleen te tonen op de afbeelding wanneer gebruikers de muisaanwijzer boven de afbeelding houden, of om deze niet te tonen. De omschrijving doet ook dienst als alternatieve tekst: In browsers die geen afbeelding ondersteunen of die zijn ingesteld om geen afbeeldingen te tonen wordt dan wel de omschrijving getoond.

  Als u meerdere foto's op dezelfde pagina wilt tonen, overweeg dan gebruik te maken van de module Afbeeldingsgalerie in plaats van Tekst & afbeeldingen. Met de Galerie kunt u foto's uploaden vanaf uw eigen computer of gebruik maken van foto's die zijn gepubliceerd met de fotopublicatiedienst Picasa Webalbums. Als u meer wilt weten over de module Afbeeldingsgalerie, zie dan de sectie Afbeeldingsgalerie.

  Als u een diavoorstelling wilt toevoegen met meerdere afbeeldingen, gebruik dan de module Diavoorstelling. Als u meer wilt weten over de module Diavoorstelling, zie dan de sectie Diavoorstelling.

 16. HTML-ankers toevoegen aan specifieke secties van de pagina, zodat u vanaf andere pagina's in uw site direct met een link naar de juiste sectie kunt verwijzen.
 17. Links verwijderen uit de geselecteerde tekst.
 18. Links toevoegen naar pagina's binnen of buiten uw eigen website.
 19. Links naar e-mail toevoegen.

  Als u meer wilt weten over het toevoegen van links, zie dan de sectie Links naar webpagina's, links naar e-mailadressen en ankers.

 20. Verplaatsen van het blok met teksten en afbeeldingen binnen de webpagina, verwijderen van het blok met alle inhoud, opslaan van de gemaakte wijzigingen, annuleren van de gemaakte wijzigingen.
 21. Verplaatsen van het paneel met stijlen, toepassen van stijlen op elementen in het blok met teksten en afbeeldingen.

In dit hoofdstuk:

Links naar webpagina's, e-mailadressen en ankers