Bekijk de instructie-video

Om aanvullende e-mailadressen (e-mailaliassen) aan een mailaccount toe te voegen of om deze te verwijderen:

  1. Ga naar Mail > e-mailadres > tabblad E-mailaliassen.
  2. Voer een van de volgende acties uit:
    • Als u een adres wilt toevoegen, geeft u deze op in het veld E-mailalias en klikt u op OK.
    • Om een adres te verwijderen, klikt u op de link Verwijderen rechts van het adres dat u wilt verwijderen.