Als u samen met iemand anders aan uw website werkt of u host subdomeinen voor andere gebruikers, dan wilt u wellicht aparte FTP-accounts voor hen aanmaken.

Een aanvullend FTP-account aanmaken:

 1. Ga naar Websites & domeinen > uw domein > FTP.

 2. Klik op Een FTP-account toevoegen.

 3. Geef de volgende gegevens op:

  • Naam FTP-account. Geef de gewenste naam op.

  • Hoofdmap. Selecteer de map waarin de gebruiker terecht moet komen als hij of zij verbinding maakt met het FTP-account.

  • FTP-wachtwoord.

  • Harde beperking van schijfruimte (Windows-hosting). Om een beperking in te stellen voor de hoeveel schijfruimte op de server die gebruikt kan worden voor FTP, zorgt u dat het selectievakje Onbeperkt naast het veld Harde beperking van schijfruimte niet is geselecteerd; geef vervolgens de maximale schijfruimte op in megabyte.

  • Leesrechten (Windows-hosting). Om de FTP-gebruiker toe te staan de inhoud te bekijken van de hoofdmap en om er bestanden uit de downloaden, selecteert u het selectievakje Leesrechten.

  • Schrijfrechten (Windows hosting). Om de FTP-gebruiker toe te staan mappen in de hoofdmap aan te maken, te bekijken, van naam te wijzigen en te verwijderen, selecteer u het selectievakje Schrijfrechten.

   In Windows geldt dat als u geen rechten toekent er wel een FTP-account wordt aangemaakt, maar dat de inhoud van de hoofdmap niet aan de gebruiker wordt getoond.

 4. Klik op OK.

  image 76951

De eigenschappen van een aanvullend FTP-account wijzigen:

 1. Ga naar Websites & domeinen > uw domein > FTP.
 2. Klik in de lijst op de naam van het juiste FTP account.
 3. Breng de vereiste wijzigingen aan en klik op OK.

Een aanvullend FTP-account verwijderen:

 1. Ga naar Websites & domeinen > uw domein > FTP-toegang.
 2. Selecteer het selectievakje voor het FTP-account dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen. Merk op dat het eerste FTP-account van een abonnement niet kan worden verwijderd.
 3. Bevestig het verwijderen en klik Ja, verwijderen.