Een databasedump is een bestand dat een databasestructuur en de bijbehorende data bevat. U kunt deze gebruiken als reservekopie. In eerdere versies van Plesk konden dumps alleen worden gemaakt met behulp van hulpprogramma’s voor databasebeheer. Plesk biedt nu een snellere manier om databasedumps te maken en op te slaan en om eerder gemaakte dumps terug te plaatsen.

In Plesk betekent het exporteren van een databasedump het opslaan van een bron-database in een bestand, dat vervolgens kan worden gebruikt voor opslag of distributie. Het importeren van een databasedump betekent het herstellen van de gegevens uit een dergelijk bestand naar een database van bestemming. U kunt een database op dezelfde of op een andere database-server importeren. De enige beperking is dat de bron-database en de database van bestemming van hetzelfde type moeten zijn, bijvoorbeeld MySQL/MariaDB.

In Plesk worden databasedumps gemaakt in SQL-notatie en opgeslagen als ZIP-archief. Als u een dump in een andere notatie wilt maken of u wilt de instellingen van een dump aanpassen, dan moet u de ingebouwde functionaliteit gebruiken van een van de verschillende hulpprogramma’s voor databasebeheer (phpMyAdmin of phpPgAdmin). Aanwijzingen voor het importeren en exporteren van gegevens met behulp van hulpprogramma’s voor databasebeheer vindt u in de documentatie van het betreffende hulpprogramma.

Een kopie van een database opslaan:

 1. Ga naar Websites & domeinen > Databases > Dump exporteren in het paneel met database-functies.
 2. Een dump opslaan:
  • Om een dump in een specifieke map op de server op te slaan selecteert u de juiste map. Standaard wordt de hoofdmap van uw abonnement gebruikt.
  • Om een dump op te slaan op zowel uw lokale computer als op de server, selecteert u Dump na het aanmaken automatisch downloaden.

Om een kopie van een database terug te plaatsen in Plesk:

 1. Ga naar Websites & domeinen > Databases > Dump importeren in het paneel met database-functies.
 2. Een dump selecteren om op de server te plaatsen:
  • Om een dump vanaf uw lokale computer terug te plaatsen in de database van de server, selecteert u Uploaden en u klikt op Bladeren. Selecteer vervolgens het ZIP-archief dat het dump-bestand bevat.
  • Om een dump vanaf een map op de server terug te plaatsen in de database, selecteert u Importeren en u selecteert het dump-bestand.
 3. Om de dump te importeren in een nieuw aangemaakte database, selecteert u De database opnieuw aanmaken. De oude database wordt in dat geval verwijderd en een nieuwe zal worden aangemaakt, met dezelfde naam.

Notitie: Standaard worden de knoppen Dump importeren en Dump exporteren niet weergegeven voor databases die worden gehost op een externe Microsoft SQL Server. Om dumps van dit soort databases te exporteren of importeren, moet u eerst de instellingen voor reservekopieën voor de externe Microsoft SQL Server instellen.