Een e-mailadres aanmaken:

  1. Ga naar Mail.

  2. Klik op E-mailadres aanmaken.

  3. Geef het linkerdeel van het e-mailadres op (het deel voor het @-teken) en, als u over meerdere domeinnamen binnen uw account beschikt, selecteer de domeinnaam waarvoor het e-mailadres moet worden aangemaakt.

  4. Geef een extern e-mailadres op. Deze kan gebruikt worden om uw wachtwoord opnieuw in te stellen mocht u ooit de toegang tot uw primaire e-mailaccount verliezen.

  5. Laat het selectievakje Postvak geselecteerd. Dit selectievakje is normaal gesproken altijd geselecteerd, tenzij u het alleen wilt gebruiken als een doorstuuradres dat alle inkomende berichten naar een ander adres doorstuurt.

  6. Geef de grootte op voor het postvak of gebruik de standaardomvang die wordt bepaald door het beleid van de provider of door uw hostingpakket.

  7. Geef een wachtwoord op dat bestaat uit vijf of meer Latijnse karakters.

  8. Klik op OK.

    image create email