Plesk biedt volledige ondersteuning voor de scripttaal PHP, inclusief ondersteuning voor meerdere versies van PHP en van de handlers, zonder dat u deze apart hoeft te installeren. In dit onderwerp worden de verschillende soorten PHP-handlers besproken die kunnen worden gebruikt in Plesk.

Type handler Prestaties Geheugengebruik Details van handler
Apache-module Hoog Laag Deze handler is alleen beschikbaar in Plesk voor Linux. Dit is de minst veilige optie, aangezien alle PHP-scripts worden uitgevoerd namens de Apache-gebruiker. Dit betekent dat alle bestanden die worden aangemaakt door PHP-scripts van welke abonnee van het hostingpakket dan ook, dezelfde eigenaar zullen hebben (namelijk apache) en dezelfde rechten. Het is daardoor mogelijk dat de ene gebruiker de bestanden kan aanpassen van een andere gebruiker, of belangrijke systeembestanden. U kunt bepaalde beveiligingsproblemen voorkomen door de optie PHP safe_mode in te schakelen. Hiermee worden een aantal PHP-functies uitgeschakeld die mogelijk beveiligingsrisico’s met zich meebrengen. Het kan zijn dat bepaalde webtoepassingen hierdoor niet meer werken. De optie safe_mode wordt gezien als verouderd en is verwijderd in PHP 5.4.
ISAPI-extensie Hoog Laag Deze handler is alleen beschikbaar in Plesk voor Windows. De ISAPI-extensie kan een site isolatie bieden wanneer er een exclusieve IIS-groep van toepassingen voor abonnementen is ingeschakeld. Isolatie van een site houd in dat sites van verschillende klanten hun scripts onafhankelijk van elkaar uitvoeren. Een fout in het ene PHP-script heeft dan geen invloed op het functioneren van de andere scripts. Daarnaast worden PHP-scripts uitgevoerd namens een systeemgebruiker die is gekoppeld aan een hostingaccount. De handler voor de ISAPI-extensie wordt vanaf PHP 5.3 niet langer ondersteund
CGI-toepassing Laag Laag De CGI-handler maakt het mogelijk om PHP-scripts uit te voeren namens een systeemgebruiker die aan een hostingaccount is gekoppeld. Onder Linux is dit alleen mogelijk als de suEXEC-module van de Apache-webserver is ingeschakeld (dit is de standaardoptie). In andere gevallen worden alle PHP-scripts uitgevoerd namens de apache-gebruiker. De CGI-handler is standaard niet beschikbaar voor gebruikers van Plesk.
FastCGI-toepassing Hoog Hoog De FastCGI-handler voert PHP-scripts uit namens een systeemgebruiker die is gekoppeld aan een hostingaccount.
PHP-FPM-toepassing Hoog Laag Deze handler is alleen beschikbaar in Plesk voor Linux. De PHP-FPM is een geavanceerde versie van FastCGI die aanzienlijke voordelen biedt voor veeleisende webapplicaties.