WordPress Toolkit geeft u één enkel scherm vanuit waar u WordPress eenvoudig kunt installeren, instellen en beheren. Het is beschikbaar wanneer de WordPress Toolkit-extensie in Plesk is geïnstalleerd.

Notitie: WordPress Toolkit can install, configure, and manage WordPress version 4.9 or later.

Notitie: De WordPress Toolkit-extensie wordt kosteloos meegeleverd met de Plesk-edities Web Pro en Web Host en is tegen betaling verkrijgbaar voor de Web Admin-editie.

WordPress installeren

Om een nieuwe WordPress-installatie op te zetten gaat u naar WordPress en u klikt op Installeren.

image 79654

Hier kunt u:

 • Installeer de laatste versie van WordPress met de standaardinstellingen door te klikken op Installeren.

 • Change the default settings (including the desired WordPress version, the database name, the autoupdate settings, and more) and then click Install.

  image installation settings

Notitie: Om WordPress te installeren haalt de WordPress Toolkit gegevens op van wordpress.org. Als WordPress Toolkit niet binnen 15 seconden een verbinding tot stand kan brengen gaat het ervan uit dat wordpress.org niet beschikbaar is.

Er verschijnt nu een nieuwe installatie in de lijst met alle bestaande WordPress-installaties onder WordPress.

image 79655

Bestaande WordPress-installaties aan de WordPress Toolkit toevoegen

Alle WordPress-installaties die zijn toegevoegd via de WordPress Toolkit of via de pagina Toepassingen verschijnen automatisch in WordPress Toolkit; installaties die handmatig zijn geïnstalleerd moeten eerst aan WordPress Toolkit worden gekoppeld. Als u een upgrade van een eerdere versie van Plesk hebt uitgevoerd en u hebt WordPress gebruikt, dan is het aan te raden alle bestaande WordPress-installaties aan WordPress Toolkit te koppelen.

WordPress-installaties aan WordPress Toolkit koppelen:

 1. Ga naar WordPress.
 2. Klik op Scan uitvoeren.

De WordPress-installatie is gekoppeld en wordt nu weergegeven in de lijst met bestaande WordPress-installaties onder WordPress.

WordPress-installaties importeren

U kunt de functie “Websitemigratie” gebruiken om WordPress-websites waarover u beschikt naar Plesk te migreren wanneer deze elders worden gehost. Als u een WordPress-website migreert, dan kopieert Plesk alle bestanden en de database naar uw server. Als een website eenmaal is gemigreerd kunt u deze beheren met de WordPress Toolkit.

To migrate an existing WordPress website, go to Websites & Domains > WordPress, click Import, and then follow the instructions.

WordPress-installaties beheren

Ga naar WordPress om al uw WordPress-installaties te bekijken.

WordPress Toolkit groepeert informatie over elke installatie in blokken die we kaarten noemen.

image 79474

A card shows a screenshot of your website and features a number of controls that give you easy access to frequently used tools. The screenshot changes in real time to reflect the changes you make to your website. For example, if you turn on maintenance mode or change the WordPress theme, the screenshot of the website will change immediately.

Notitie: Wijzigingen die u rechtstreeks in WordPress aanbrengt worden eens per 24 uur met de WordPress Toolkit gesynchroniseerd. Voor handmatige synchronisatie klikt u op de knop image 79475.

Wanneer u de muiscursor over de schermafbeelding van de website beweegt verschijnt de knop Site openen. Klik op de knop om de website in een nieuw tabblad van de browser te openen.

Here you can also do the following:

 • Change your website name. To do so, click the image icon pencil icon, give your website a name, and then click image icon tick.

  image change website name

 • Log in to WordPress as an administrator. To do so, click Log in below the website screenshot.

 • Change general WordPress settings. To do so, click “Setup” next to Log in.

 • Go to the domain’s screen in Websites & Domains. To do so, click the domain name below the website screenshot.

  image website status

Status

WordPress websites are frequently targeted by hackers. Outdated WordPress core, plugins, and themes also pose a security risk.

In the “Status” section, you can do the following:

image 79455

The controls in the “Tools” section give you easy access to the following settings and tools:

Above the “Status” and “Tools” sections, you find the following WordPress Toolkit features:

image 79456

At the bottom of the website card, you can do the following:

Op de overige drie tabbladen kunt u de plugins en thema’s van de installatie beheren en de gebruikersnaam en het wachtwoord van de database wijzigen.

Website Labels

Website labels are preconfigured identifiers that you can give to your websites (for example, “staging”, “production”, “testing”, and so on).

Depending on your project, it might be necessary to host multiple copies of a website for various purposes. Labels will help you distinguish one website from another.

By default, a website has no label. To label it, click ADD LABEL (on the website card next to the website name) and select the desired label. Labels are optional and you can change or remove a label at any time.

image label

Weergave van kaarten beheren

You can choose the way WordPress Toolkit shows cards. The default “Cards” view is best suited for a small number of installations. If you have a large number of installations, collapse cards image 79466.

You can also Filter installations to manage them easier.

image 79467

Installaties verwijderen en loskoppelen

U kunt WordPress-installaties loskoppelen als u ze niet wilt zien of beheren in WordPress Toolkit. Met loskoppelen wordt de installatie niet verwijderd, maar wordt deze alleen verborgen voor WordPress Toolkit. Een losgekoppelde installatie wordt weer aan WordPress Toolkit toegevoegd wanneer u de server scant op WordPress-installaties. U kunt een individuele WordPress-installatie loskoppelen, of meerdere installaties tegelijk.

WordPress-installaties loskoppelen:

 1. Go to WordPress and then do the following:
  • (To detach an individual installation) On the card of the installation you want to detach, click the image 79476 icon.
  • (To detach multiple installations) Select installations you want to detach and click Detach.
 2. Click Detach.

Unlike detaching, removal completely deletes a WordPress installation. You can remove any installation, no matter how it was installed: using WordPress Toolkit, through the Applications page, or manually. You can remove WordPress installations individually or multiple installations at a time.

WordPress-installaties verwijderen:

 1. Go to WordPress and then do the following:
  • (To remove an individual installation) On the card of the installation you want to remove, click the image 79476 icon.
  • (To remove multiple installations) Select installations you want to remove and click Remove.
 2. Klik op Verwijderen.

Indexeren door zoekmachines en foutopsporing

By default, a newly created WordPress Toolkit website is shown in search results of search engines. If your website is not yet ready for public viewing, turn off “Search engine indexing”.

If you are installing WordPress for testing or development, you can enable “Debugging” to automatically find and fix errors in the website code. To do so, click the image tune icon next to “Debugging”, select the WordPress debugging tools you want to activate, and then click OK.

WordPress-installaties bijwerken

Om uw website veilig te houden moet u regelmatig de core van WordPress bijwerken, evenals alle geïnstalleerde plugins en thema’s. U kunt dit zowel automatisch als handmatig doen:

 • Met handmatige updates hebt u de controle over wanneer updates worden geïnstalleerd. U kunt bijvoorbeeld even wachten om te zien of het installeren van een bepaalde update problemen veroorzaakte voor andere WordPress-gebruikers. Vergeet echter niet om regelmatig updates toe te passen om te voorkomen dat u achter gaat lopen.
 • Autoupdates give you peace of mind by keeping your WordPress installation up to date. However, updates can sometimes break your installation, and with autoupdates, you may not learn about it right away.

For security reasons, we recommend that you configure autoupdates.

Een update handmatig toepassen op een WordPress-installatie:

 1. Go to WordPress. If your WordPress installation needs updating, you will see the corresponding messages in the “Status” section (for example, “Install plugin updates”).

  image 79493

 2. Click any message about available updates, wait for WordPress Toolkit to load the list of available updates, and then select the updates you want to install.

  Notitie: Als een update van de WordPress-core beschikbaar is, dan ziet u het selectievakje “Herstelpunt”. Zorg dat dit selectievakje is geselecteerd om een ??herstelpunt te maken dat u kunt gebruiken om de update ongedaan te maken als er iets misgaat.

  image 79496

 3. Klik op Bijwerken.

De geselecteerde updates zullen worden toegepast.

Although WordPress Toolkit regularly checks for updates itself, you can also check for updates at any time. To do so, click “Check updates”.

To configure autoupdates for a WordPress installation:

 1. Go to WordPress and choose the WordPress installation that you want to update automatically and then, on the installation card, click “Autoupdate settings”.

  image autoupdates

 2. Choose the desired autoupdate settings. You can configure autoupdates separately for WordPress core, plugins, and themes (for example, you can choose to enable autoupdates for plugins and themes, but not for WordPress core). Follow these recommendations:

  • Selecting “No” next to “Update WordPress automatically” turns off autoupdates of WordPress core. This is insecure.
  • Als uw website openbaar toegankelijk is (productie) en u bent bang dat deze verstoord kan worden als updates automatisch worden toegepast, selecteer dan “Ja, maar alleen kleine beveiligingsupdates”.
  • If your website is a non-public (staging) version of a WordPress website, select “Yes, all (minor and major) updates”. This will keep your staging website up to date and ensure that, should an update break something, it happens to the staging website and not to the production one.
 3. Klik op OK.

If you are concerned that WordPress autoupdates may break your website, use Smart Updates. With Smart Updates, WordPress installations are always updated safely without breaking your website.

Backing up and Restoring WordPress Installations

To help prevent data loss, you can back up and restore websites. To do so, you can use either the WordPress Toolkit feature or the general Plesk backup mechanism, called Backup Manager.

Creating backups in WordPress Toolkit may be more convenient than in Backup Manager because of the following reasons:

 • WordPress Toolkit backs up an individual website, while Backup Manager backs up the whole subscription with all the subscription’s websites and their data.
 • If you need to back up an individual website, a WordPress Toolkit backup requires less time and disk space.
 • Creating backups in WordPress Toolkit does not require any setup.

To back up a WordPress website:

 1. Go to WordPress and then click Back up / Restore on the card of the WordPress installation you want to back up.

  image backup 1

 2. Click Back up.

Once the backup is finished, it will be displayed in the list of WordPress Toolkit backups.

image backup 2

To restore a WordPress website:

 1. Go to WordPress and then click Back up / Restore on the card of the WordPress installation whose backup you want to restore.

 2. Click the image icon restore icon corresponding to the backup you want to restore.

  Notitie: Restoring a backup removes all changes you made to the website after the backup date. For this reason, WordPress Toolkit suggests that you back up the current state of your website and use this backup to restore.

 3. Click Restore.

You have restored your backup.

To be on the safe side, you may want to download WordPress Toolkit backup files to store them elsewhere.

To download WordPress Toolkit backup files:

 1. Go to WordPress and then click Back up / Restore on the card of the WordPress installation whose backup files you want to download.

 2. Click the image icon download icon corresponding to the backup whose file you want to download.

  You will be redirected to the directory in File Manager (/wordpress-backups in the website’s home directory) where WordPress Toolkit backups are stored.

 3. Click the image icon hamburger icon corresponding to the backup file you want to download and then click Download.

You have downloaded a backup file.

You can delete WordPress Toolkit backups you no longer need.

To delete a WordPress Toolkit backup:

 1. Go to WordPress and then click Back up/Restore on the card of the WordPress installation whose backup file you want to delete.
 2. Click the image 79517 icon corresponding to the backup you want to delete and then click Delete.

You have deleted a backup.

Smart Updates

Smart Updates is a premium feature available in WordPress Toolkit 3.x and later. It helps you keep your production websites up to date without the risk of breaking your website. Smart Updates analyses the potential consequences of installing updates and advises you whether doing so is safe.

Om uw websites goed beveiligd te houden moet u WordPress regelmatig bijwerken: thema’s, plugins en de core. Deze updates kunnen echter mogelijk uw websites verstoren. Handmatige updates hebben uw aandacht nodig en geven geen garantie dat uw websites blijven werken.

Om ervoor te zorgen dat een WordPress-installatie altijd veilig wordt bijgewerkt zonder uw website te beschadigen, hebben we de functie Smart Updates ontwikkeld. Deze doet het volgende:

 1. Kloont de installatie, analyseert de kloon vervolgens en maakt schermafbeeldingen van de pagina’s van de website, inclusief dynamische inhoud en carrousels.
 2. Past de update toe op de kloon, analyseert deze opnieuw en maakt opnieuw screenshots van de pagina’s.
 3. Detecteert problemen (PHP-problemen, fouten in de HTTP-responscode, gewijzigde paginatitels en meer: niet alleen de problemen die door de update kunnen worden veroorzaakt, maar ook problemen die vóór de update al bestonden.
 4. Met handmatige updates toont Smart Updates u de schermafbeeldingen “voor” en “na”, plus een aanbeveling of het veilig is om de site al dan niet bij te werken. Hier kunt u de schermafbeeldingen vergelijken, het gedetailleerde verslag over de gevonden problemen bekijken en downloaden en uiteindelijk beslissen of u de productiewebsite wilt bijwerken of niet.
 5. With autoupdates, Smart Updates automatically updates the production website unless there is at least one issue caused by the update. Otherwise the update is not performed. In both cases, you receive an email with the results of analysis and the “before” and “after” screenshots.

Smart Updates gebruiken

Smart Updates is a paid feature, which you can get from your hosting provider. You can use Smart Updates with both manual and autoupdates.

Smart Update inschakelen:

 1. Vraag uw hostingprovider naar de functie Smart Updates. U schakelt Smart Update voor elke installatie afzonderlijk in.
 2. Go to WordPress and turn on “Smart Update” on the installation card.

You have enabled Smart Update. Now you can use it with manual or autoupdates.

Notitie: Smart Update is not an alternative for backups. We recommend that you regularly back up your WordPress installations especially if you use autoupdates.

Smart Updates handmatig gebruiken:

 1. Ga naar ** WordPress ** en schakel ** Smart Update ** in op de installatiekaart.

 2. On the installation card, click “Check updates”, select updates you want to install, and then click Update.

 3. Wacht terwijl Smart Updates uw website kloont en analyseert. Dit kan even duren, afhankelijk van de omvang van uw website. De analyse wordt op de achtergrond uitgevoerd, dus als u het venster sluit wordt de update niet onderbroken.

 4. Bekijk de schermafbeelding “voor” en “na” van de verschillende pagina’s van uw website afzonderlijk of in de Vergelijkingsmodus.

  image 79421

 5. Selecteer één pagina van uw website tegelijk en bekijk welke problemen er voor elke pagina zijn gevonden. U kunt ook problemen zien die voor de hele website gelden en een rapport hierover downloaden vanaf het tabblad “Overzicht website”.

 6. Als Smart Update geen problemen met de update heeft gedetecteerd en de schermafbeeldingen verschijnen ter bevestiging, dan klikt u op Updates toepassen en vervolgens op OK. Smart Update zal de productie-installatie bijwerken en de kloon verwijderen.

  Als u geen update wilt toepassen op de productie-installatie, dan klikt u op Verwijderen.

Smart Updates automatisch gebruiken:

 1. Ga naar ** WordPress ** en schakel ** Smart Update ** in op de installatiekaart.
 2. Als er een update beschikbaar is, dan zal Smart Update de installatie klonen, de kloon bijwerken en na de update analyseren.
 3. Als de update geen problemen veroorzaakt, dan past Smart Update deze automatisch toe op de productie-installatie. Als Smart Update ten minste één probleem detecteert dat door de update kan worden veroorzaakt, dan wordt de update niet toegepast. In beide gevallen ontvangt u een e-mail met een link. Volg de link om in een nieuw browservenster een verslag te openen met de vergelijking van “voor” en “na” schermafbeeldingen van uw website.

Plugins beheren

Een WordPress-plugin is een stukje software van een afzonderlijke leverancier die nieuwe functionaliteit toevoegt aan WordPress. Met WordPress Toolkit kunt u plugins installeren en beheren op een of meer WordPress-installaties.

Plugins installeren

In WordPress Toolkit kunt u plugins installeren op één of alle WordPress-installaties binnen het abonnement. U kunt:

 • Zoek naar plugins in de wordpress.org opslag voor plugins en deze installeren.
 • Plugins installeren die door de beheerder van Plesk zijn toegevoegd.
 • Aangepaste plugins uploaden, wat nuttig kan zijn als u geen geschikte plugin kunt vinden in de opslag van wordpress.org of als u uw eigen plugin wilt installeren.

Plugins installeren voor een specifieke WordPress-installatie:

 1. Ga naar WordPress, ga naar het tabblad “Plugins” van een installatiekaart en klik vervolgens op Installeren.

  image 79501

 2. Zoek naar plugins en klik vervolgens op Installeren naast de plugin die u wilt installeren. Geïnstalleerde plugins worden onmiddellijk geactiveerd.

Plugins installeren voor alle WordPress-installaties binnen het abonnement:

 1. Selecteer het gewenste abonnement.

 2. Go to WordPress > the “Plugins” tab, and then click Install.

  image 79512

 3. Search for plugins, select the plugins you want to install, and then click Select websites.

  Notitie: Als u een of meer plugins selecteert en vervolgens een nieuwe zoekopdracht uitvoert zonder de geselecteerde plugins te installeren, dan gaat de selectie die u hebt gemaakt verloren.

  image 79233

 4. Nieuw geïnstalleerde plugins worden standaard direct geactiveerd. U kunt dit voorkomen door te zorgen dat het selectievakje “Activeren na installatie” niet is geselecteerd.

 5. Select websites on which you want to install plugins and then click Install.

Plugins installeren die door de beheerder van Plesk zijn toegevoegd:

 1. Ga naar WordPress > tabblad “Plugins”.

 2. Klik Installeren naast een plugin waar het pictogram image 79513 naast staat. Als u dit pictogram nergens tegenkomt, dan betekent dit dat de beheerder van Plesk nog geen plugins heeft geïnstalleerd.

  image 79514

 3. Selecteer de WordPress-installaties waarop u de plugin wilt installeren.

 4. Geïnstalleerde plugins die door de beheerder van Plesk zijn geüpload worden standaard direct geactiveerd. U kunt dit voorkomen door het selectievakje “Activeren na installatie” uit te schakelen.

 5. Klik op Installeren.

Een plugin uploaden:

 1. Selecteer het gewenste abonnement.

 2. Ga naar WordPress > tabblad “Plugins” en klik op Plugin uploaden.

 3. Click Browse… and browse to the location of the ZIP file containing the plugin you want to upload.

  image 79516

 4. Selecteer de WordPress-installaties waarop u de plugin wilt installeren.

 5. Een plugin die net is toegevoegd wordt standaard niet meteen geactiveerd. U kunt deze activeren door het selectievakje “Activeren na installatie” te selecteren.

 6. Klik op OK.

Plugins activeren en deactiveren

U kunt plugins in één keer activeren of deactiveren voor een bepaalde installatie of voor alle installaties die bij een abonnement horen.

Plugins voor een bepaalde installatie activeren of deactiveren:

 1. Ga naar WordPress en vervolgens naar het tabblad “Plugins” van een installatiekaart.

 2. Under “State”, turn on or turn off a plugin to activate or deactivate it, respectively.

  image activate toggle

Plugins activeren of deactiveren voor alle installaties binnen het abonnement:

 1. Selecteer het gewenste abonnement.
 2. Go to WordPress > the “Plugins” tab.
 3. Selecteer de plugin die u wilt activeren of uitschakelen.
 4. Klik op Activeren of Uitschakelen.

Plugins bijwerken

If a plugin needs updating, you will see “Updates” next to the plugin on the “Plugins” tab of an installation card. You can update not only free plugins but also paid ones if they can be updated in the usual way in the WordPress admin dashboard.

Notitie: WordPress Toolkit can update paid plugins that require a license if the license is present. WordPress Toolkit cannot update paid plugins that use non-standard update methods.

image 79504

U kunt het volgende doen:

Updates voor plugins toepassen voor alle installaties binnen het abonnement:

 1. Selecteer het gewenste abonnement.

 2. Ga naar WordPress > tabblad “Plugins”.

 3. Click “Update to version …” next to the plugin you want to update. To learn more about the update, click “Changelog”. This will take you to the plugin’s page on wordpress.org.

  image 79518

 4. Klik op Ja.

Plugins verwijderen

U kunt plugins van een bepaalde installatie of van alle installaties die bij een abonnement horen in één keer verwijderen.

Plugins verwijderen van een specifieke installatie:

 1. Ga naar WordPress en vervolgens naar het tabblad “Plugins” van een installatiekaart.
 2. To remove one plugin, click the image 79517 icon corresponding to the plugin you want to remove. To remove several plugins, select them and click Remove.
 3. Klik op Ja.

Plugins verwijderen van alle installaties binnen het abonnement:

 1. Selecteer het gewenste abonnement.
 2. Ga naar WordPress > tabblad “Plugins”.
 3. Selecteer de plugins die u wilt verwijderen, klik Verwijderen en vervolgens op Ja.

Thema’s beheren

Een WordPress-thema bepaalt het algehele ontwerp van uw website, inclusief kleuren, lettertypen en indeling. Door een ander thema te selecteren kunt u de de “look and feel” van uw website wijzigen zonder iets aan de inhoud te veranderen. Met de WordPress Toolkit kunt u thema’s installeren en beheren.

Thema’s installeren

In WordPress Toolkit kunt u thema’s installeren op één of alle WordPress-installaties binnen het abonnement. U kunt:

 • Zoek naar thema’s in de wordpress.org opslag voor thema’s en deze installeren.
 • Thema’s installeren die door de beheerder van Plesk zijn toegevoegd.
 • Aangepaste thema’s uploaden, wat handig is als u geen geschikt thema kunt vinden in de opslag van wordpress.org of als u uw eigen thema wilt installeren.

Thema’s installeren voor een specifieke WordPress-installatie:

 1. Ga naar WordPress, ga naar het tabblad “Thema’s” van een installatiekaart en klik vervolgens op Installeren.

  image 79526

 2. Zoek naar een thema en klik vervolgens op Installeren naast het thema dat u hebt uitgekozen. Een nieuw geïnstalleerd thema wordt standaard niet meteen geactiveerd.

Thema’s installeren op alle WordPress-installaties binnen het abonnement:

 1. Selecteer het gewenste abonnement.

 2. Ga naar  WordPress > tabblad “Thema’s”  en klik op  Installeren.

  image 79527

 3. Search for themes, select the themes you want to install, and then click Select websites.

  Notitie: Als u een of meer thema’s selecteert en vervolgens een nieuwe zoekopdracht uitvoert zonder de geselecteerde thema’s te installeren, dan gaat de selectie die u hebt gemaakt verloren.

  image 79253

 4. Select websites on which you want to install themes and then click Install.

Thema’s installeren die door de beheerder van Plesk zijn toegevoegd:

 1. Ga naar WordPress > tabblad “Thema’s”.
 2. Klik Installeren naast een thema waar het pictogram image 79513 naast staat. Als u dit pictogram nergens tegenkomt, dan betekent dit dat de beheerder van Plesk nog geen thema’s heeft geïnstalleerd.
 3. Selecteer de WordPress-installaties waarop u het thema wilt installeren.
 4. Geïnstalleerde thema’s die door de beheerder van Plesk zijn geüpload worden standaard direct geactiveerd. U kunt dit voorkomen door het selectievakje “Activeren na installatie” uit te schakelen.
 5. Klik op Installeren.

Een thema uploaden:

 1. Selecteer het gewenste abonnement.

 2. Go to WordPress > the “Themes” tab, and then click Upload theme.

 3. Click Browse… and browse to the location of the ZIP file containing the theme you want to upload.

  image 79269

 4. Selecteer de WordPress-installaties waarop u het thema wilt installeren.

 5. By default, a newly uploaded theme is not activated. To activate it, select the “Activate after installation” checkbox.

 6. Klik op OK.

Een ??geüpload thema te installeren:

 1. Ga naar WordPress > tabblad “Thema’s”.

 2. Klik op Installeren naast een thema dat u hebt geüpload.

  image 79529

 3. Selecteer de WordPress-installaties waarop u het geüploade thema wilt installeren.

 4. Standaard wordt een nieuw geüpload thema geactiveerd. Om dit te voorkomen schakelt u het selectievakje “Activeren na installatie” uit.

 5. Klik op Installeren.

Een thema activeren

U kunt een thema activeren dat voor een bepaalde installatie of voor alle installaties binnen het abonnement is geïnstalleerd. Een WordPress-installatie heeft op elk moment maar één actief thema.

Een thema voor een bepaalde installatie activeren:

 1. Ga naar WordPress en vervolgens naar het tabblad “Thema’s” van een installatiekaart.
 2. Under “State”, turn on a theme to activate it. The theme that was previously active will be automatically deactivated.

Een thema activeren voor alle installaties binnen het abonnement:

 1. Go to WordPress > the “Themes” tab.

 2. Klik op Activeren naast het thema dat u wilt activeren.

  image 79530

Thema’s bijwerken

If a theme needs updating, you will see “Updates” next to the theme on the “Themes” tab of an installation card. You can update not only free themes but also paid ones if they can be updated in the usual way in the WordPress admin dashboard.

Notitie: WordPress Toolkit can update paid themes that require a license if the license is present. WordPress Toolkit cannot update paid themes that use non-standard update methods.

U kunt het volgende doen:

Thema’s op meerdere installaties bijwerken:

 1. Ga naar WordPress > tabblad “Thema’s”.
 2. Click “Update to version …” next to the theme you want to update. To learn more about the update, click “Changelog”. This will take you to the theme’s page on wordpress.org.
 3. Klik op Ja.

Thema’s verwijderen

You can remove themes from a particular installation or from all installations belonging to a subscription.

Notitie: You cannot remove an active theme. Before removing a currently active theme, activate another theme first.

Thema’s verwijderen van een specifieke installatie:

 1. Ga naar WordPress en vervolgens naar het tabblad “Thema’s” van een installatiekaart.
 2. Klik op het pictogram image 79517 naast het thema dat u wilt verwijderen. Om meerdere thema’s te verwijderen selecteert u de juiste thema’s en u klikt op Verwijderen.
 3. Klik op Ja.

Thema’s verwijderen van alle installaties binnen het abonnement:

 1. Ga naar WordPress > tabblad “Thema’s”.
 2. Selecteer de thema’s die u wilt verwijderen, klik Verwijderen en vervolgens op Ja.

WordPress beveiligen

WordPress Toolkit can enhance the security of WordPress installations (for example, by turning off XML-RPC pingbacks, checking the security of the wp-content folder, and so on).

We call individual improvements you can make to the installation’s security “measures”. We consider certain measures to be critical. For that reason, WordPress Toolkit applies them automatically to all newly created installations.

On the installation’s card next to “Security”, you can see the following security messages:

 • “Fix security” means that not all critical security measures were applied.
  We strongly recommend that you apply them all.
 • “Check security” means that all critical security measures were applied,
  while some recommended measures were not.
 • “View settings” means that all security measures (critical and recommended) were applied.

image 79492

Notitie: Some security measures, once applied, can be reverted. Some cannot. We recommend that you back up a WordPress installation before securing it.

U kunt WordPress-installaties afzonderlijk beveiligen, of meerdere installaties tegelijkertijd.

Een individuele WordPress-installatie beveiligen:

 1. Go to WordPress, choose the installation you want to secure, and then, on the installation card, click the message next to “Security” (for example, “Fix security”).
 2. Wacht tot de WordPress Toolkit de beveiligingsmaatregelen toon die u kunt toepassen.
 3. Selecteer de beveiligingsmaatregelen die u wilt toepassen en klik vervolgens op Beveiligen.

Alle geselecteerde maatregelen zullen worden toegepast.

Meerdere WordPress-installaties beveiligen:

 1. Ga naar WordPress en klik op Beveiliging.
 2. U ziet nu de lijst met uw WordPress-installaties. Voor elke installatie kunt u zien hoeveel cruciale (aangegeven met het pictogram image 79670) en aanbevolen (pictogram image 79671) beveiligingsmaatregelen kunnen worden toegepast. Klik op het juist pictogram om de lijst met maatregelen te tonen. Als alle beveiligingsmaatregelen zijn toegepast, ziet u op deze plek het pictogram image 79672.
 3. (Optioneel) Klik op image 79673 naast de gewenste installatie voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen en om deze te beheren voor een individuele WordPress-installatie. Klik op image 79674 om terug te keren naar het beheer van de beveiliging van meerdere installaties naast “Beveiligingsstatus van geselecteerde websites”.
 4. Selecteer installaties waarop u beveiligingsmaatregelen wilt toepassen en klik vervolgens op Beveiligen.
 5. Standaard zijn alleen kritieke beveiligingsmaatregelen geselecteerd om te worden toegepast. U kunt ook het volgende selecteren:
  • Security measures of your choice. To do so, click the “Custom selection” radio button.
  • All security measures at once. To do so, click the “All (critical and recommended)” radio button.
 6. Klik op Beveiligen.

De geselecteerde maatregelen zullen worden toegepast.

Reverting Security Measures

In rare cases, applying security measures can break your website. In this case, you can revert the security measures you have applied. You can do this for an individual WordPress installation or for multiple WordPress installations at a time.

To revert applied security measures for an individual installation:

 1. Go to WordPress, choose the installation for which you want to revert an applied measure, and then click the message (for example, “Check security”) next to “Security” on the installation card.

  image check security

 2. Wacht tot de WordPress Toolkit de lijst met beveiligingsmaatregelen toont.

 3. Selecteer de beveiligingsmaatregelen die u ongedaan wilt maken en klik vervolgens op Ongedaan maken.

The applied security measures will be reverted.

To revert applied security measures for multiple installations:

 1. Ga naar WordPress en klik op Beveiliging.
 2. You will see the list of your WordPress installations and whether critical and recommended security measures were applied to them or not.
 3. (Optioneel) Klik op image 79673 naast de gewenste installatie voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen en om deze te beheren voor een individuele WordPress-installatie. Klik op image 79674 om terug te keren naar het beheer van de beveiliging van meerdere installaties naast “Beveiligingsstatus van geselecteerde websites”.
 4. Select installations for which you want to revert security measures and then click Revert.
 5. Select security measures you want to revert and then click Revert.

The applied security measures will be reverted.

Een WordPress-website klonen

Een WordPress-website klonen betekent het maken van een volledige kopie van de website met alle bestanden, de database en alle instellingen.

U wilt uw WordPress-website wellicht klonen in een van de volgende situaties:

 • U onderhoudt een niet-openbare (staging) versie van een WordPress-website op een afzonderlijk domein of subdomein en u wilt deze publiceren op het productiedomein zodat deze openbaar toegankelijk wordt.
 • U hebt een openbaar toegankelijke WordPress-website (productiewebsite) en u wilt een (tijdelijke) kopie maken die niet openbaar is (staging-website) waarin u wijzigingen kunt aanbrengen zonder dat dit invloed heeft op de productiewebsite.
 • U wilt een “master-kopie” van een WordPress-website maken met vooraf geconfigureerde instellingen, plugins en een thema, om deze vervolgens te kunnen klonen en zo een nieuw project voor een klant te starten.
 • U wilt meerdere kopieën van een WordPress-website maken en elke van deze op een andere manier aanpassen (bijvoorbeeld, om ze aan een klant te laten zien, zodat hij of zij de versie kan kiezen die het best bevalt).

Een WordPress-website klonen:

 1. Ga naar WordPress en klik vervolgens op “Klonen” op de kaart van de WordPress-installatie die u wilt klonen.

  image 78092

 2. Choose the target where to clone the website:

  • Behoud ‘Subdomein aanmaken’ om WordPress Toolkit een nieuw subdomein te laten aanmaken met het standaardvoorvoegsel ‘staging’. U kunt dit voorvoegsel gebruiken of een gewenst eigen voorvoegsel voor het subdomein opgeven.
  • Selecteer “Bestaand domein of subdomein gebruiken” en kies vervolgens in de lijst het gewenste domein of subdomein.

  image 78094

  Pas op: Zorg ervoor dat het domein of subdomein dat als bestemming is geselecteerd niet door een bestaande website wordt gebruikt. Tijdens het klonen kunnen de gegevens van de bestaande website worden overschreven en voorgoed verloren gaan

 3. (Optioneel) Pas de naam van de database aan die tijdens het klonen automatisch wordt aangemaakt.

 4. Als u tevreden bent met de geselecteerde bestemming en de naam van de database, klikt u op Starten.

Als het klonen is voltooid zal de nieuwe kloon worden weergegeven in de lijst met WordPress-installaties.

Gegevens van de ene WordPress-website naar de andere kopiëren

U kunt uw WordPress-website, inclusief de bestanden en database, naar een andere WordPress-website kopiëren.

Stel dat u beschikt over een niet-openbare (tijdelijke) versie van een WordPress-website op een afzonderlijk domein of subdomein, plus een openbaar toegankelijke versie van dezelfde website op een productiedomein. U wilt mogelijk gegevens van de ene website naar de andere kopiëren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • U wilt de wijzigingen die u hebt gemaakt kopiëren van de testomgeving naar de productie-server.
 • U wilt de gegevens van de productiewebsite naar de staging-website kopiëren om te zien hoe de wijzigingen (bijvoorbeeld een nieuwe plugin) werken met de productiegegevens. Nadat u hebt gecontroleerd of alles goed werkt, kunt u uw wijzigingen naar uw productiewebsite kopiëren.
 • U hebt enkele wijzigingen aangebracht op de staging-website, bijvoorbeeld door een nieuwe plugin te installeren, en deze wijzigingen hebben ertoe geleid dat er nieuwe tabellen aan de database zijn toegevoegd. U wilt alleen deze tabellen naar de productiewebsite kopiëren zonder andere gegevens te beïnvloeden.
 • U hebt een upgrade van de staging-website uitgevoerd naar de laatste versie van WordPress en de problemen die zich na de upgrade voordeden (voor zover dat al het geval is) opgelost. U wilt deze wijzigingen nu implementeren op de productiewebsite.
 • U kunt ervoor kiezen om de WordPress-bestanden, de WordPress-database of zowel de bestanden als de database te kopiëren. Wanneer u de database kopieert, kunt u ervoor kiezen om alle tabellen te kopiëren, of tabellen die aanwezig zijn op de bron maar afwezig zijn in het doel, of u kunt individuele databasetabellen opgeven die moeten worden gekopieerd.

Houd bij het kopiëren rekening met het volgende:

 • De geselecteerde gegevens worden gekopieerd van de originele website naar de website van bestemming. Alle bestanden en/of databasetabellen die op zowel de originele website als op de bestemming aanwezig zijn en die niet identiek zijn, worden van de originele website naar de bestemming gekopieerd. Bestanden en databasetabellen die alleen op de bestemming aanwezig zijn worden ongemoeid gelaten, tenzij u de optie “Ontbrekende bestanden verwijderen” hebt geselecteerd tijdens het kopiëren.
 • Tijdens het kopiëren wordt voor de website van bestemming de onderhoudsmodus ingeschakeld, waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar is.
 • Als de WordPress-versie op de website van bestemming ouder is dan die op de originele website, dan wordt er eerst een WordPress-upgrade uitgevoerd op de website van bestemming zodat deze dezelfde versie heeft als de originele website; daarna wordt het kopiëren uitgevoerd.
 • Als de versie van WordPress op de originele website ouder is dan die op de website van bestemming, dan wordt het kopiëren afgebroken. Om gegevens te kopiëren moet u de WordPress-versie op de originele website eerst bijwerken naar de versie die op de website van bestemming is geïnstalleerd, of naar een latere versie.
 • Als het voorvoegsel van de database op de originele website afwijkt van die op de website van bestemming, dan wijzigt WordPress Toolkit tijdens het kopiëren het databasevoorvoegsel op de website van bestemming zodat deze overeenkomt met die op de originele website.
 • Het kopiëren van gegevens tussen een normale WordPress-installatie en een multisite-installatie wordt niet ondersteund. Als alternatief kunt u klonen gebruiken.

Notitie: Tijdens het kopiëren zullen de bestanden en databasetabellen die van de originele website worden gekopieerd de bestanden die al op de bestemming aanwezig zijn overschrijven. Alle wijzigingen die vóór het kopiëren zijn aangebracht in de bestanden en databasetabellen op de bestemming worden zonder waarschuwing verwijderd en zullen dus verloren gaan.

Notitie: Als u caching-plugins hebt geïnstalleerd op de WordPress-website van waaraf u wilt kopiëren, wis dan het cachegeheugen op de originele website voordat u begint met kopiëren; het is anders mogelijk dat de website van bestemming niet goed zal functioneren.

Gegevens van de ene WordPress-website naar de ander kopiëren:

 1. Ga naar WordPress en klik vervolgens op “Gegevens kopiëren” op de kaart van de WordPress-installatie waarvan u gegevens wilt kopiëren.

  image 78667

 2. Selecteer naast “Bestemming” de WordPress-installatie van bestemming (onder hetzelfde of onder een ander abonnement) waarnaar u de gegevens wilt kopiëren.

  image 78669

 3. Onder “Te kopiëren gegevens” selecteert u welke gegevens u naar de WordPress-website van bestemming wilt kopiëren:

  • “Alleen bestanden” - kopieert alleen de websitebestanden, inclusief de corebestanden van WordPress en de bestanden van thema’s en plugins.

   Notitie: De bestanden htaccess, web.config en wp-config.php worden niet gekopieerd omdat het wijzigen van deze bestanden de werking van WordPress kan verstoren..

   Notitie: De Plesk-beheerder kan het selectievakje “wp-config.php kopiëren” voor u zichtbaar maken. In dat geval wordt de informatie met betrekking tot de database niet gekopieerd, zelfs als u ervoor kiest om het bestand wp-config.php te kopiëren. Dit voorkomt dat de WordPress-installatie van bestemming wordt beschadigd. Aangepaste instellingen die in het bestand wp-config.php van de bestemming zijn opgegeven worden overschreven door die van de originele website.

  • “Alleen database” - kopieert alleen de database. U kunt ervoor kiezen om alle, nieuwe of geselecteerde databasetabellen te importeren (zie stap 5 hieronder voor details).

  • “Bestanden en database” - kopieert zowel de websitebestanden als de database. U kunt ervoor kiezen om alle, nieuwe of geselecteerde databasetabellen te importeren (zie stap 5 hieronder voor details).

 4. Als u in stap 3 “Alleen bestanden” of “Bestanden en database” hebt geselecteerd, dan zijn er nu nog twee extra opties beschikbaar (tenzij de Plesk-beheerder ze al niet had verborgen):

  • “Op bestemming gewijzigde bestanden vervangen” - standaard zal, als een bestand met dezelfde naam op zowel op de originele website als op de website van bestemming aanwezig is, het bestand van de originele website worden gekopieerd om het bestand op de bestemming te vervangen; dit gebeurt zelfs als het bestand op de originele website ouder is . Als u geen bestanden op de bestemming wilt overschrijven met bestanden van de originele website die ouder zijn, zorg dan dat dit selectievakje niet is geselecteerd.
  • “Ontbrekende bestanden verwijderen” - als een bestand aanwezig is op de bestemming maar niet op de originele website, dan blijft deze normaal onaangeroerd. Selecteer dit selectievakje als u bestanden op de bestemming wilt verwijderen wanneer ze niet ook de originele website aanwezig zijn.
 5. Als u in stap 3 “Alleen database” of “Bestanden en database” hebt geselecteerd, selecteert dan welke databasetabellen u wilt kopiëren:

  • “Alle tabellen” (de standaardoptie). Als u alle wijzigingen behalve pagina’s, berichten en gebruikers wilt kopiëren, houdt dan het selectievakje “Behalve: _postmeta, _posts, _usermeta, _users” geselecteerd.
  • Alleen nieuwe tabellen
  • Geselecteerde tabellen. Klik op “Selecteer de tabellen die u wilt kopiëren”, selecteer de tabellen die u wilt kopiëren en klik vervolgens op Selecteren.
 6. Voordat u gegevens kopieert stelt WordPress Toolkit voor om een herstelpunt te maken. Deze kunt u gebruiken om de wijzigingen die tijdens het kopiëren worden aangebracht ongedaan te maken. Als u geen herstelpunt wilt maken, schakelt dan het selectievakje “Een herstelpunt aanmaken” uit. Leer hoe u uw WordPress-installatie kunt herstellen met behulp van het herstelpunt in de sectie “Een WordPress-installatie terugplaatsen” hieronder.

  Notitie: Elke WordPress-installatie kan slechts over één herstelpunt beschikken. Als u een herstelpunt aanmaakt, dan overschrijft dit het bestaande herstelpunt, indien aanwezig.

 7. Als u tevreden bent met de geselecteerde opties, klikt dan op Starten om te beginnen met het kopiëren van gegevens.

image 78672

Een WordPress-installatie terugplaatsen

When you update the WordPress core or copy data from one WordPress installation to another, WordPress Toolkit suggests creating a restore point before beginning the operation. If you are not happy with the results, you can use the restore point to roll back the changes and restore your installation to the state it was in before the operation.

Notitie: WordPress Toolkit stelt alleen voor een herstelpunt te maken wanneer u een enkele WordPress-installatie bijwerkt.

Volledige herstelpunten aanmaken

Standaard bevat een herstelpunt alleen de gegevens die worden beïnvloed wanneer gegevens worden gekopieerd of bijgewerkt. De Plesk-beheerder kan WordPress echter zo instellen dat alle installatiegegevens van de bestemming - zowel de bestanden als de database - in het herstelpunt worden opgenomen. Volledige herstelpunten bieden de grootste kans dat het terugplaatsen slaagt, maar het duurt langer om ze te maken en ze nemen ook meer schijfruimte in beslag dan een gewoon herstelpunt.

Een WordPress-installatie vanuit een herstelpunt terugplaatsen:

 1. Ga naar WordPress en zoek de kaart van de installatie die u wilt herstellen.

 2. Click the image restore icon icon next to “Restore Point” and then click Continue.

  image restore

Het terugplaatsen zal van start gaan. Uw installatie wordt teruggeplaatst in de staat waarin deze zich vóór de bewerking bevond.

Het herstelpunt neemt schijfruimte in, die meetelt voor de u toegewezen beperking. Nadat u uw WordPress-installatie hebt teruggeplaatst of nadat u hebt vastgesteld dat alles klopt en dat terugplaatsen niet nodig is, kunt u het herstelpunt verwijderen.

Een herstelpunt verwijderen:

 1. Go to WordPress and find the restore point you want to delete.
 2. Click the image 79517 icon next to “Restore Point”, and then click Remove.

Notitie: Elke WordPress-installatie kan slechts over één herstelpunt beschikken. Als u een herstelpunt aanmaakt, dan overschrijft dit het bestaande herstelpunt, indien aanwezig.

It is important to note that a restore point is not the same as a backup. Making any changes to the target installation after you copy data or update it may make restoring from the restore point impossible. If you are copying data or updating a live production WordPress installation, we recommend that you back it up beforehand in addition to creating a restore point.

Updating a Website URL

If you have moved a website from a different server, the website URL may change. In this case, your migrated WordPress installation will not work until the website URL is updated in WordPress. Previously, you had to do this manually. Now WordPress Toolkit can update the website URL automatically.

To update the website URL:

 1. Go to WordPress, choose the card of the website that you have migrated, click the image 79476 button, and then click Update Site URL.
 2. WordPress Toolkit compares the actual website URL with the one specified in the WordPress database and in wp-config.php:
  • If the URLs match, then your website URL is up to date. Click Back to return to the website card.
  • If the URLs do not match, replace the URL specified in WordPress with the actual URL by clicking Update.

You have ensured that your website is online.

Een website met een wachtwoord afschermen

U kunt een wachtwoord instellen om de toegang tot uw WordPress-website te beperken. Iedereen die een met een wachtwoord afgeschermde website bezoekt moet eerst een geldige gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om de inhoud van de website te bekijken.

image 78646

Het instellen van een wachtwoord kan nuttig zijn in de volgende gevallen:

 • Aan de website wordt nog gewerkt en u wilt nog niet dat mensen de site al bekijken.
 • U wilt een demonstratieversie van de website laten zien, maar alleen aan specifieke bezoekers.

Een WordPress-website met een wachtwoord afschermen:

 1. Ga naar WordPress, kies de installatie die u met een wachtwoord wilt beveiligen en schakel vervolgens “Wachtwoordbeveiliging” in.
 2. Geef een wachtwoord op of genereer er een. U kunt eventueel ook de gebruikersnaam wijzigen (standaard wordt de gebruikersnaam van de beheerder van de installatie gebruikt).
 3. Klik op Afschermen.

Om de “Wachtwoordbeveiliging” te beëindigen kunt u deze uitschakelen.

Setting up a Regular Run of wp-cron.php

The wp-cron.php file is a virtual cron job (or scheduled task) WordPress uses to automate certain operations, for example, checking for plugins or themes updates, sending email notifications, and so on. By default, WordPress runs the wp-cron.php task every time someone visits your website. If you want WordPress operations to be performed regularly and on schedule, you need to disable the default wp-cron.php execution.

If your website has high traffic, scheduled wp-cron.php execution may also improve the website load time.

To disable wp-cron.php on a particular WordPress installation:

 1. Go to WordPress and choose the WordPress installation for which you want to disable the default wp-cron.php execution.

 2. Turn on “Take over wp-cron.php” on the installation card.

  The default wp-cron.php execution is now disabled.

 3. By default, WordPress Toolkit automatically creates a replacement scheduled task. It will now run wp-cron.php every 30 minutes.

  In the following cases, you may not need a replacement task:

  • You already have or planning to have your own replacement task.
  • You do not need any replacement task because running wp-cron.php has a negative impact on your website.

  To choose not to create a replacement task or delete the one already created by WordPress Toolkit, click the image tune icon and then turn off “Create a replacement task when takeover is initiated”.

 4. (Optional) You may want to run wp-cron.php on a different schedule. To do so, click the image tune icon icon and, next to “Create a replacement task…”, click the image tune icon icon. This will open a new Plesk tab with scheduled tasks. Change the default 30-minute interval, and then save changes.

  image wp cron settings

  Notitie: The image tune icon icon next to “Create a replacement task…” is displayed if you have the permission to manage scheduled tasks.

  Notitie: If you removed a replacement task by mistake, you can always recreate it. To do so, click the image tune icon icon, turn off, and then turn back on “Create a replacement task when takeover is initiated”.

The Plesk administrator can disable wp-cron.php on all new WordPress installations.

Prior wp-cron.php Configurations

You may have already disabled wp-cron.php without WordPress Toolkit by using the following ways:

 • Editing the wp-config.php file. In this case, WordPress Toolkit will detect this change and adjust the “Take over wp-cron.php” toggle.
 • Creating your own replacement scheduled task. In this case, WordPress Toolkit can create another one once you turn on “Take over wp-cron.php” in the WordPress Toolkit interface. You can choose between the following options:
  • Keep two tasks (it will not much affect the performance).
  • Delete your task and keep the task created by WordPress Toolkit.
  • Keep your task and delete the task created by WordPress Toolkit. To do so, turn off “Create a replacement task when takeover is initiated”.

Troubleshooting a WordPress Installation Using Logs

WordPress Toolkit logs important actions it performs on managed websites, for example:

 • Updating the website theme.
 • Applying a security measure.
 • Cloning a website.

WordPress Toolkit writes logs in plain text and for each individual WordPress installation.

If your WordPress installation does not work as expected, you can view its logs to troubleshoot the issue.

To view logs of a WordPress installation:

 1. Ga naar WordPress.

 2. On the card of the WordPress installation whose logs you want to view, click “Logs”.

  image wpt logs 1

This will open a new Plesk tab with the website’s WordPress Toolkit log. WordPress Toolkit stores each log file in a separate folder and names the file according to the following pattern:

$HOME/logs/wpt_action_logs/action_log_#WEBSITE_UID#.log

where $HOME is your domain home directory and WEBSITE_UID is the website’s internal UID.

image wpt logs 2

Onderhoudsmodus

Wanneer een WordPress-website in onderhoudsmodus wordt gezet, wordt alle inhoud van de website voor bezoekers verborgen zonder dat de bestanden worden gewijzigd of op een andere manier worden aangepast. Bezoekers die toegang zoeken tot uw website terwijl deze in onderhoudsmodus staat zien een onderhoudspagina in plaats van de eigenlijke inhoud van de website.

image 79479

Turning on maintenance mode

Uw WordPress-website wordt automatisch in onderhoudsmodus gezet wanneer u:

 • Een upgrade van uw WordPress-installatie uitvoeren.
 • Copying data from one WordPress website to another.

Als u wijzigen aanbrengt aan uw website en u wilt deze tijdelijk verbergen voor bezoekers, dan kunt u deze handmatig in de onderhoudsmodus plaatsen.

Een WordPress-website in onderhoudsmodus plaatsen:

 1. Ga naar WordPress en kies de WordPress-installatie waarvoor u de onderhoudsmodus wilt inschakelen.

 2. Schakel “Onderhoudsmodus” in op de installatiekaart.

  image maintenance mode

Schakel “Onderhoudsmodus” uit om uw website uit de onderhoudsmodus te halen.

De pagina van de onderhoudsmodus aanpassen

Met de Plesk WordPress Toolkit kunt u bepaalde eigenschappen van de onderhoudspagina wijzigen om deze informatiever te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld:

 • De tekst wijzigen die op de onderhoudspagina wordt weergegeven.
 • Een teruglopende klok toevoegen.
 • Geef links op naar sociale netwerkpagina’s, of verwijder deze.

De pagina van de onderhoudsmodus aanpassen:

 1. Go to WordPress, choose the WordPress installation whose maintenance page you want to customize, and then click the image tune icon icon next to “Maintenance mode” on the installation card.

 2. In de sectie Schermtekst kunt u de weergegeven tekst wijzigen. Gebruik HTML-tags om de weergave van de tekst aan te passen.

 3. In de sectie Timer kunt u een aflopende timer inschakelen om weer te geven op de onderhoudspagina.

  Notitie: De timer is alleen bedoeld om bezoekers te informeren over de geschatte resterende tijd waarin de site niet beschikbaar zal zijn. Uw website wordt automatisch niet uit de onderhoudsmodus gehaald wanneer de klok is afgeteld, dit moet u handmatig doen.

 4. In de sectie Links naar sociale netwerken geeft u links op naar sociale netwerkpagina’s (Facebook, Twitter en Instagram).

 5. Klik op OK.

Als u kunt coderen, dan kunt u de pagina van de onderhoudsmodus aanpassen buiten de hier beschreven mogelijkheden.

De pagina van de onderhoudsmodus aanpassen voor een specifieke website:

 1. Go to WordPress, choose the WordPress installation whose maintenance page you want to customize, and then click the image tune icon icon next to “Maintenance mode” on the installation card.
 2. Klik op Aanpassen en bewerk het sjabloon voor onderhoudspagina’s in Code Editor..
 3. Klik op OK.

De standaardpagina voor de onderhoudsmodus terugplaatsen

Indien nodig kunt u de standaardpagina van de onderhoudsmodus terugplaatsen.

De standaardpagina van de onderhoudsmodus terugplaatsen:

 1. Ga naar WordPress en kies de WordPress-installatie waarvoor u de standaard onderhoudspagina wilt terugplaatsen.
 2. Click the image tune icon icon next to “Maintenance mode” on the installation card and then click Restore Default.