Het doorsturen van mail instellen

Bekijk de videolessen

Het doorsturen van e-mail voor een e-mailadres instellen:

  1. Ga naar Mail > e-mailadres > tabblad Doorsturen.
  2. Selecteer het selectievakje Doorsturen van e-mail inschakelen.
  3. Geef een of meer e-mailadressen op waarnaar e-mail moet worden doorgestuurd. Als u meer adressen opgeeft kunt u deze van elkaar scheiden met een spatie, komma of puntkomma, of u kunt elk adres op een aparte regel invoeren.
  4. Klik op OK.
  5. Als u geen kopie van doorgestuurde berichten in het postvak wilt bewaren, ga dan naar Mail > e-mailadres en zorg dat het selectievakje Postvak niet is geselecteerd. Klik op OK.

Het doorsturen van e-mail uitschakelen:

  1. Ga naar Mail > e-mailadres > tabblad Doorsturen.
  2. Zorg dat het selectievakje Doorsturen van e-mail inschakelen niet is geselecteerd en klik op OK.
 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.