PHP-instellingen

Plesk biedt direct na installatie volledige ondersteuning voor de scripttaal PHP, inclusief ondersteuning voor meerdere versies en handlertypes. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe gebruikers van Plesk de PHP-instellingen voor hun domeinen en subdomeinen vanuit Hostingbeheer kunnen beheren.

PHP-beheer op domeinniveau kent drie aspecten:

  • Het kiezen van de juiste PHP-versie.
  • Het PHP-handlertype kiezen.
  • Aanvullende PHP-instellingen configureren.

Opmerking: U kunt wellicht slechts een aantal van de instellingen die hieronder zijn omschreven beheren, of wellicht zelfs helemaal geen. Dit is afhankelijk van de uw abonnement-instellingen. Als u de PHP-instellingen wilt beheren die niet voor u beschikbaar zijn, neem dan contact op met uw hostingprovider.

Het kiezen van de juiste PHP-versie.

Plesk ondersteunt direct na installatie verschillende versies van PHP. Om de PHP-versie voor uw domein of subdomein te kiezen gaat u naar Websites & domeinen > PHP-instellingen en u selecteert de gewenste versie van PHP uit het menu:

Ontbreekt de door u gewenste PHP-versie in het menu? Neem dan contact op met uw hostingprovider.

Merk op dat de verschillende versies van PHP niet 100% compatibel zijn. Een website die is ontwikkeld voor PHP 5.3 werkt wellicht niet goed als u voor het domein PHP versie 5.4 instelt. Als u niet zeker weet welke PHP-versie u moet kiezen, gebruik dan de standaardinstelling of de laatste versie. Als uw website niet correct wordt weergegeven, schakel dan over naar een andere versie van PHP.

Het handlertype kiezen

Plesk ondersteunt direct na installatie een aantal verschillende PHP-handlers. Om het PHP-handlertype voor uw domein of subdomein te kiezen gaat u naar Websites & domeinen > PHP-instellingen en u selecteert het gewenste PHP-handlertype uit het menu:

Als u niet zeker weet welke PHP-handler u moet kiezen, dan kunt u hier meer lezen over de verschillende PHP-handlers.

Aanvullende instellingen configureren

Naast de PHP-versie en het handlertype zijn er nog een aantal PHP-instellingen die u kunt beheren via Websites & domeinen > PHP-instellingen. Dit gaat vooral om instellingen die te maken hebben met prestaties en beveiliging, maar een aantal kunnen invloed hebben op het functioneren van uw websites. Klik op het pictogram naast een optie om er meer over te weten te komen.

Als uw domein een van de PHP-handlers van de "FPM application" gebruikt, dan kunt aanvullende PHP-FPM-instellingen configureren. Deze kunnen worden gebruikt voor de fijnafstelling van PHP om de prestaties van uw website te optimaliseren.

De standaardwaarden van deze instellingen zijn voor de meeste websites optimaal. Hou in de gaten dat het wijzigen van deze instellingen van invloed kan zijn op de prestaties van uw website en ervoor kan zorgen dat deze niet juist worden weergegeven. Tenzij u zeker weet welke wijzigingen u wilt aanbrengen kunt u alle aanvullende instellingen het beste op de standaardwaarden laten staan. Als u uw PHP-instellingen wijzigt en uw website wordt traag of kan niet meer worden geladen, zet dan alle PHP-instellingen terug op hun standaardwaarden.

PHP-acceleratie inschakelen

Als uw hostingprovider het toestaat, dan kunt u wellicht PHP-acceleratie voor uw website inschakelen, ook wel bekend als de opcode cache-module. Als uw website is ontwikkeld in PHP, dan kan het inschakelen van de opcode cache-module deze tot meer dan twee keer zo snel maken. Om PHP-acceleratie in te schakelen gaat u naar Websites & domeinen > PHP-instellingen en u stelt de waarde van opcache.enable in op "on".

De PHP-instellingen bekijken

Om de PHP-instellingen te bekijken die voor het domein zijn ingesteld, inclusief de instellingen die op het niveau van de server zijn geconfigureerd, klikt u op Bekijk de pagina phpinfo().

PHP-instellingen overnemen

Domeinen die bij een abonnement horen nemen de PHP-instellingen over die op het niveau van het abonnement zijn ingesteld. Subdomeinen nemen de PHP-instellingen over die zijn ingesteld op het niveau van het bovenliggende domein. Als u beschikt over de bijbehorende rechten voor uw abonnement, dan kunt u de PHP-instellingen voor elk domein en subdomein onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 

PHP Handler Types

Plesk provides full support for the PHP scripting language, including support for multiple PHP versions and handler types out of the box. This topic lists the PHP handler types that can be used in Plesk.

Handler type Performance Memory usage Handler details

Apache module

High

Low

This handler is only available in Plesk for Linux. It is the least secure option as all PHP scripts are executed on behalf of the apache user. This means that all files created by PHP scripts of any plan subscriber have the same owner (apache) and the same permission set. Thus, it is possible for a user to affect the files of another user or some important system files. You can avoid some security issues by turning the PHP safe_mode option on. This disables a number of PHP functions that have potential security risks. This may lead to inoperability of some web apps. The safe_mode option is considered to be obsolete and was removed in PHP 5.4.

ISAPI extension

High

Low

This handler is only available in Plesk for Windows. The ISAPI extension can provide site isolation if a dedicated IIS application pool is switched on for subscriptions. Site isolation means that the sites of different customers run their scripts independently. Thus, an error in one PHP script does not affect the work of other scripts. In addition, PHP scripts run on behalf of a system user associated with a hosting account. The ISAPI extension handler is not supported starting from PHP 5.3

CGI application

Low

Low

The CGI handler provides PHP script execution on behalf of a system user associated with a hosting account. On Linux, this behavior is possible only when the suEXEC module of the Apache web server is on (default option). In other cases, all PHP scripts are executed on behalf of the apache user. By default, the CGI handler is unavailable to Plesk customers.

FastCGI application

High

High

The FastCGI handler runs PHP scripts on behalf of a system user associated with a hosting account.

PHP-FPM application

High

Low

This handler is only available in Plesk for Linux. The PHP-FPM is an advanced version of FastCGI which offers significant benefits for highly loaded web applications.

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.