De webserver instellen om aangepaste foutmeldingspagina’s voor een site weer te geven:

 1. Schakel de ondersteuning voor aangepaste foutmeldingsdocumenten in.
  1. Ga naar Websites & domeinen en klik op Hosting-instellingen in het paneel met website-instellingen.
  2. Selecteer het selectievakje Aangepaste foutmeldingsdocumenten.
  3. Klik op OK.
 2. Leg verbinding via FTP en ga naar de map error_docs.
 3. Bewerk de relevante bestanden of vervang deze. Zorg ervoor dat de bestandnamen behouden blijven:
  • 400 Foute aanvraag - bad_request.html
  • 401 Niet geautoriseerd - unauthorized.html
  • 403 Verboden toegang - forbidden.html
  • 404 Niet gevonden - not_found.html
  • 405 Methode niet toegestaan - method_not_allowed.html
  • 406 Niet aanvaardbaar - not_acceptable.html
  • 407 Authenticatie op de proxyserver verplicht - proxy_authentication_required.html
  • 412 Niet voldaan aan vooraf gestelde voorwaarde - precondition_failed.html
  • 414 Aanvraag-URL te lang - request-uri_too_long.html
  • 415 Media-type niet ondersteund - unsupported_media_type.html
  • 500 Interne serverfout - internal_server_error.html
  • 501 Niet geïmplementeerd - not_implemented.html
  • 502 Bad Gateway - bad_gateway.html
  • 503 Dienst niet beschikbaar - maintenance.html

De webserver zal nu aangepaste foutmeldingspagina’s laten zien.