Toegangsrechten voor bestanden en mappen instellen

De rechten voor bestanden en mappen op Linux-systemen controleren of wijzigen:

 1. Ga naar Bestanden.

  De set van rechten voor bestanden en mappen worden getoond in de kolom Rechten. Deze worden weergegeven als een set van drie tekens, bijvoorbeeld, 'rwx rwx r--'. De eerste set geeft aan wat de eigenaar van het bestand of de map ermee kan doen; de tweede geeft aan wat de gebruikersgroep ermee kan doen; de derde set geeft aan wat andere gebruikers (iedereen, oftewel, bezoekers van een internetsite) met het bestand of de map kunnen doen. R (van "read") geeft het recht aan een bestand of map te kunnen lezen, W (van "write") betekent het recht om naar het bestand of de map te kunnen schrijven en X (van "execute") betekent het recht om een bestand te kunnen uitvoeren of om in een map te kunnen kijken.

 2. Zoek het bestand of de map op waarvan u de rechten wilt aanpassen en klik op een link in de kolom Rechten.
 3. Pas de rechten op de juiste manier aan en klik op OK.

 

Toegangsrechten instellen voor een bestand of map in Windows:

 1. Ga naar Bestanden, zoek naar het bestand of de map waarvoor u de toegangsrechten wilt instellen en klik op het pijltje in de bijbehorende rij.
 2. Klik op Rechten wijzigen in het uitrolmenu.


  Files_Change_Permissions

 3. Doe het volgende:
  • Als u wilt dat het bestand of de map rechten overneemt van een bovenliggende map (als dit nog niet gebeurt), selecteer dan het selectievakje Sta de bovenliggende map toe om overdraagbare rechten door te geven aan dit object en alle onderliggende objecten. Voeg deze samen met de ingangen die hier expliciet zijn aangegeven.
  • Om ervoor te zorgen dat de bestanden en mappen die zich in deze map bevinden de maprechten overnemen die u instelt, selecteert u het selectievakje Rechteningangen van alle onderliggende objecten vervangen door hier getoonde ingangen die van toepassing zijn op onderliggende objecten.
  • Voor het wijzigen of het afnemen van de rechten van een groep of van een gebruiker, klikt u op de juiste naam in de lijst Groeps- of gebruikersnamen. Als de groep of gebruiker niet voorkomt in de lijst Groep- of gebruikersnaam, selecteer dan de juiste gebruiker of groep uit het menu boven de lijst en klik op Icon_add: de gebruiker/groep zal in de lijst verschijnen. Selecteer deze.

   Om rechten toe te kennen aan of af te nemen van een geselecteerde groep of gebruiker, selecteert u het selectievakje Toestaan of Weigeren voor de rechten die u ziet staan onder Rechten voor <groeps- of gebruikersnaam>. Als de selectievakjes in de kolom Toestaan of Weigeren in grijs worden weergegeven, dan betekent dit dat de rechten worden overgenomen van een bovenliggende map.

  • Om de rechten af te nemen die als toegestaan worden overgenomen van een bovenliggend object, selecteert u de juiste selectievakjes onder Weigeren. Dit zal de doorgegeven rechten voor dit bestand of deze map teniet doen.
  • Om de rechten toe te staan die als geweigerd worden overgenomen van een bovenliggend object, zorgt u dat het selectievakje Sta de bovenliggende map toe om overdraagbare rechten door te geven aan dit object en alle onderliggende objecten. Voeg deze samen met de ingangen die hier expliciet zijn aangegeven: hiermee worden de overgenomen rechten verwijderd. Selecteer vervolgens de juiste selectievakjes onder Toestaan en Weigeren.
  • Om toegangsrechten af te nemen van een groep of gebruiker, selecteert u de juiste naam in de lijst Groeps- of gebruikersnamen en klikt u op het pictogram Icon_remove ernaast.

   Change_Permissions

 4. Als u de rechten heel precies wilt kunnen bepalen, klik dan op de knop Geavanceerd en doe het volgende:
  • Om een rechtenpakket aan te maken voor een groep of een gebruiker, selecteert u de juiste naam uit de lijst Groeps- of gebruikersnamen en klikt u op Icon_add.
  • Om de rechten met betrekking tot bestanden of mappen in te stellen of te wijzigen voor een groep of gebruiker, selecteert u de juiste naam uit de lijst Groeps- of gebruikersnamen. Selecteer vervolgens de juiste selectievakjes Toestaan en Weigeren voor de rechten die worden weergegeven onder Rechten voor <groeps- of gebruikersnaam>.
  • Om een rechtenpakket te verwijderen voor een groep of gebruiker, selecteert u de juiste naam uit de lijst Groeps- of gebruikersnamen en klikt u op Icon_remove.
  • Om ervoor te zorgen dat onderliggende objecten van een map de rechten van die map overnemen zoals ze zijn ingesteld onder Rechten voor <groeps- of gebruikersnaam>, selecteert u het selectievakje Rechteningangen van alle onderliggende objecten vervangen door hier getoonde ingangen die van toepassing zijn op onderliggende objecten en vervolgens de selectievakjes in de lijst Toepassen op die overeenkomen met de objecten die de rechten moeten overnemen.
 5. Klik op OK.