If you have files or web pages that you want to make inaccessible on the Internet, change these files’ access permissions in File Manager.

(Plesk for Linux) To change permissions of a file or a directory:

 1. Go to Websites & Domains > domain name > File Manager.

 2. Click the row corresponding to the file or directory whose permissions you want to change and then click Change Permissions.

  Notitie: File Manager does not show the Change Permissions button for files and directories owned by a non-subscription user (for example, the root or apache user). It is not possible to change permissions of those files and directories.

 3. Select the permissions you want to grant or deny to the user groups.

 4. If you are changing permissions of a directory, you can make its children files and directories inherit the changed permissions. To do so, select the “Change permissions recursively” checkbox.

 5. When you have finished changing permissions, click Save.

  image permissions recursively

(Plesk for Windows) To change permissions of a file or a directory:

 1. Go to Websites & Domains > domain name > File Manager.

 2. Click the row corresponding to the file or directory whose permissions you want to change and then click Change Permissions.

 3. Doe het volgende:

  • Om een bestand of map de rechten te laten overnemen van een bovenliggende map (als dit niet al het geval is), selecteert u het selectievakje Sta de bovenliggende map toe om overdraagbare rechten door te geven aan dit object en alle onderliggende objecten. Voeg deze samen met de ingangen die hier expliciet zijn opgegeven.

  • Om de bestanden en mappen in deze map de rechten over te laten nemen zoals u deze voor de map instelt, selecteert u het selectievakje Rechteningangen van alle onderliggende objecten vervangen door hier getoonde ingangen die van toepassing zijn..

  • Om te rechten van een groep of gebruiker te wijzigen of te verwijderen, klikt u op de juiste naam in de lijst Groeps- of gebruikersnamen. Als de groep of gebruiker niet voorkomt in de lijst Groep- of gebruikersnaam, selecteer dan de juiste gebruiker of groep uit het menu boven de lijst en klik op image 75078: de gebruiker/groep zal in de lijst verschijnen. Selecteer deze.

   Om rechten toe te kennen aan of af te nemen van een geselecteerde groep of gebruiker, selecteert u het selectievakje Toestaan of Weigeren voor de rechten die u ziet staan onder Rechten voor <groeps- of gebruikersnaam>. Als de selectievakjes in de kolom Toestaan of Weigeren in grijs worden weergegeven, dan betekent dit dat de rechten worden overgenomen van een bovenliggende map.

  • Om de rechten te weigeren die als ‘toegestaan’ zijn overgedragen vanaf een bovenliggend object, selecteert u de juiste selectievakjes onder Weigeren. Dit zal de doorgegeven rechten voor dit bestand of deze map teniet doen.

  • Om de rechten toe te staan die als ‘geweigerd’ zijn overgedragen vanaf een bovenliggend object , zorgt u dat het selectievakje Sta de bovenliggende map toe om overdraagbare rechten door te geven aan dit object en alle onderliggende objecten. Voeg deze samen met de ingangen die hier expliciet zijn opgegeven: hiermee worden de overgenomen rechten verwijderd. Selecteer vervolgens de juiste selectievakjes onder Toestaan en Weigeren.

  • Om de toegangsrechten van een groep of gebruiker te ontnemen selecteert u de juiste naam in de lijst Groeps- of gebruikersnamen en u klikt op het pictogram image 75071 ernaast.

   image 76873

 4. To fine-tune permissions, click “Advanced” and do the following:

  • Om een recht in te stellen voor een groep of gebruiker, selecteert u de juiste naam uit de lijst Groeps- of gebruikersnamen en u klikt op image 75079.
  • Om de rechten met betrekking tot bestanden of mappen in te stellen of te wijzigen voor een groep of gebruiker, selecteert u de juiste naam uit de lijst Groeps- of gebruikersnamen. Selecteer vervolgens de juiste selectievakjes Toestaan en Weigeren voor de rechten die worden weergegeven onder Rechten voor <groeps- of gebruikersnaam>.
  • Om een recht aan een groep of gebruiker te ontnemen selecteer u de juiste naam uit de lijst Groeps- of gebruikersnamen en u klikt op image 75072.
  • Om onderliggende objecten van een map automatisch de rechten te laten overnemen zoals deze zijn ingesteld onder Rechten voor <naam van groep of gebruiker>, selecteert u het selectievakje Rechteningangen van alle onderliggende objecten vervangen door de hier getoonde ingangen die van toepassing zijn en u selecteert de selectievakjes in de lijst Toepassen op die overeenkomen met de objecten die de rechten moeten overnemen.
 5. Klik op OK.