Als een domein in Plesk is aangemaakt, dan wordt er automatisch een DNS-zone gecreëerd met alle noodzakelijke DNS-records. U kunt echter ook DNS-records toevoegen, aanpassen of verwijderen als de hostingprovider u daartoe de juiste rechten heeft toegekend.

DNS-records beheren

Om te zien welke records er momenteel aanwezig zijn in de DNS-zone van een domein, gaat u naar Websites & domeinen > DNS-instellingen. U kunt vanaf dit scherm ook records toevoegen, aanpassen en verwijderen.

image 76853

Om een record toe te voegen, klikt u op Record toevoegen. Om een record te wijzigen klikt u op de naam. Om een record te verwijderen selecteert u het selectievakje naast de naam van het record en u klikt Verwijderen. Merk op dat het verwijderen van bepaalde records van invloed is op het functioneren van uw domein. Het verwijderen van het A-record zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw domein niet meer gevonden kan worden op internet. Als u wijzigingen in de DNS-zone hebt aangebracht waardoor uw website niet meer goed functioneert, dan kunt u de standaard DNS-records toevoegen door te klikken op Terugkeren naar standaardwaarden. Hiermee zullen alle wijzigen die in de DNS-zone zijn aangebracht ongedaan worden gemaakt en de zone zal opnieuw worden aangemaakt op basis van het standaard DNS-sjabloon van de server. Merk op dat eventuele aangepaste records die u aan de zone hebt toegevoegd hiermee verloren zullen gaan.

Onderdeel van de DNS-zone is het SOA-recordsjabloon. U kunt de waarden van SOA-records bekijken en wijzigen onder Websites & domeinen > DNS-instellingen en dan op het tabblad “Zone-instellingssjabloon”. Door het selecteren van het selectievakje De serienummernotatie gebruiken die wordt aanbevolen door IETF en RIPE verandert de manier waarop Plesk SOA-serienummers opslaat van het Unix-tijdstempel naar de YYYYMMDDNN-notatie die wordt aanbevolen door RIPE. Het gebruik van de YYYYMMDDNN-notatie wordt vereist door veel bedrijven die domeinnamen registreren, met name in Europa. Als uw registrar uw SOA-serienummer niet goedkeurt, dan wil het inschakelen van deze optie nog wel eens helpen.

You can explicitly specify which name sever will be the trusted source of data for secondary name servers by appointing this name server as the primary one for your domain. To do so, under “Primary Name Server”, select the desired name server.

image 80142

Notitie: If SOA serial numbers are stored in the format recommended by IETF and RIPE, the number of daily changes of the SOA record is limited by 98 times. If you change a SOA record in a domain 98 times during one day, the SOA serial number cannot be changed any more, clicking the Default button will remove all the records from the DNS zone, and the DNS service for the DNS zone cannot be switched on/off or switched to secondary/primary mode.

Wijzigingen van het DNS-sjabloon toepassen (alleen in Plesk voor Linux)

Plesk voor Linux geeft u de mogelijkheid om het standaard DNS-sjabloon van de server te synchroniseren met de records in de DNS-zone van uw domein. De synchronisatie wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende regels:

  • Records die door de gebruiker zijn aangepast blijven altijd intact; deze worden onder geen beding aangepast of verwijderd.
  • Records die aan het sjabloon zijn toegevoegd worden ook toegevoegd aan de zone.
  • Records die uit het sjabloon zijn verwijderd worden ook uit de zone verwijderd (maar records die u hebt gewijzigd worden niet verwijderd).
  • Records die zijn gewijzigd in het sjabloon worden ook in de zone gewijzigd (maar records die u zelf hebt gewijzigd worden niet aangepast).

Als u uw DNS-zone wilt synchroniseren met het DNS-sjabloon, dan gaat u naar Websites & domeinen > DNS-instellingen waar u klikt op DNS-sjabloon toepassen.