Bekijk de instructie-video

Met de SSL It!-uitbreiding kunt u uw websites beveiligen met SSL/TLS-certificaten van de vertrouwde certificaatautoriteiten (CA’s) Let’s Encrypt en DigiCert (van de merken Symantec, GeoTrust en RapidSSL), of met elk ander SSL/TLS-certificaat van uw keuze. U kunt met de extensie ook nog het volgende doen:

 • De beveiliging van de bezoekers van uw website verbeteren met doorschakeling van HTTP naar HTTPS.
 • De bezoekers van uw website beschermen door webbrowsers verbieden toegang te krijgen tot de website via onveilige HTTP-verbindingen.
 • De privacy van de bezoekers van uw website beschermen en de prestaties van de website verbeteren met OCSP-stapling.

Aan de slag met SSL It!

Om het SSL/TLS-certificaat van een domein te beheren gaat u naar Websites & domeinen > uw domein. U kunt de huidige beveiligingsstatus van het domein bekijken onder “SSL/TLS-certificaten”:

image status

Websites beveiligen met SSL/TLS-certificaten

Met de SSL It!-uitbreiding kunt u websites beveiligen met kosteloze en betaalde SSL/TLS-certificaten (op dit moment zijn alleen de certificaten van DigiCert beschikbaar), en met SSL/TLS-certificaten waarover u al beschikt.

Een website beveiligen met een gratis SSL/TLS-certificaat van Let’s Encrypt:

 1. Ga naar Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten.

 2. Klik onder “Meer opties” op Installeren:

  image install_button

 3. Geef het e-mailadres op dat zal worden gebruikt voor belangrijke meldingen en voor het herstellen van verloren sleutels.

 4. Selecteer wat u naast het hoofddomein verder nog wilt beveiligen:

  • De hoofddomeinnaam beveiligen. Beveilig alleen het hoofddomein. Als u alleen de webmail wilt beveiligen, kunt u dit selectievakje leegmaken.
  • Beveilig het wildcard-domein (inclusief www en webmail). Beveilig het subdomein www en/of de domeinaliassen, als ook de webmail.
  • Voeg het subdomein “www” toe voor het domein en elk geselecteerd alias. Beveilig het subdomein www en/of de domeinaliassen.
  • Beveilig de webmail op dit domein. Beveilig de webmail.
  • Het certificaat aan het e-maildomein toewijzen. Beveilig mail met de protocollen IMAP, POP of SMTP. Als u gebruik maakt van het www-subdomein en/of domeinaliassen, selecteer dan het selectievakje Voeg het subdomein “www” toe voor het domein en elk geselecteerd alias.
 5. Klik op Gratis ophalen.

Er zal een SSL/TLS-certificaat van Let’s Encrypt worden uitgegeven en automatisch geïnstalleerd.

Notitie: Als u een domein beveiligt met een SSL/TLS-certificaat van Let’s Encrypt en vervolgens nieuwe domeinen, subdomeinen, domeinaliassen of webmail aan het abonnement toevoegt, dan kan SSL It! deze automatisch voor u beveiligen door het SSL/TLS-certificaat opnieuw uit te geven. Hiervoor gaat u naar Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten, waar u de optie “Houd websites beveiligd” inschakelt.

Een betaald SSL/TLS-certificaat ophalen:

 1. Ga naar Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten.

 2. Voor de lijst met beschikbare certificaten klikt u op Certificaten ophalen:

  image Get_Certificates_Button

 3. Selecteer het SSL/TLS-certificaat dat u wilt aanschaffen en klik op de knop Aanschaffen in het formulier van het certificaat. .. Opmerking:

  To find an appropriate certificate, you can do the following:
  
  -  Filter the available certificates. You can apply the "Recommended", "Wildcard", and
    "For organization use" filter sets.
  -  Read more about a certificate (its validity period, validation type, and so on) by
    clicking the **Learn more** button in the certificate’s form.
  
 4. Geef in het popupvenster van de webwinkel van Plesk uw adres en betalingsgegevens op en schaf het certificaat vervolgens aan.

 5. Sluit het popupvenster.

 6. Wacht tot Plesk de betalingsstatus heeft bijgewerkt, of werk deze handmatig bij door op Opnieuw laden te klikken. Plesk werkt de betalingsstatus één keer per uur automatisch bij.

  image waiting payment

 7. Als de betaling eenmaal is verwerkt klikt u op Geef de vereiste gegevens op.

  image payment received

 8. Geef de vereiste contactgegevens op en klik op OK.

Plesk maakt nu automatisch een certificaataanvraag (CSR) aan, waarna het SSL/TLS-certificaat wordt ontvangen en geïnstalleerd. Dit kan even duren, afhankelijk van het soort SSL/TLS-certificaat. U kunt de status van het SSL/TLS-certificaat handmatig controleren door te klikken op Opnieuw laden, of door simpelweg te wachten tot Plesk dit automatisch doet - Plesk controleert status van het SSL/TLS-certificaat eens per uur.

Notitie: Voor bepaalde soorten SSL/TLS-certificaten (bijvoorbeeld EV) moet u aanvullende acties ondernemen. Mogelijk moet u een telefoontje of e-mail beantwoorden en de benodigde documenten indienen, zodat de CA uw aanvraag kan valideren.

Nadat het SSL/TLS-certificaat is geïnstalleerd toont het scherm Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten alle informatie over het geïnstalleerde SSL/TLS-certificaat (naam, certificaatautoriteit, e-mailadres, enzovoort), de beveiligde componenten en andere opties (“Doorschakelen van http naar https”, “HSTS”, enzovoort).

SSL/TLS-certificaten uploaden

U wilt wellicht een SSL/TLS-certificaat uploaden in de volgende gevallen:

 • U beschikt al over een certificaat dat u wilt gebruiken om uw domein te beveiligen.
 • U wilt een certificaat installeren dat niet via SSL It! is te verkrijgen.

Een SSL/TLS-certificaat uploaden:

 1. Ga naar Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten en klik vervolgens op Uploaden.

  image upload

 2. Zoek het .pem op van het SSL / TLS-certificaat dat u wilt uploaden en klik vervolgens op Openen.

Het SSL/TLS-certificaat zal automatisch voor het domein worden geïnstalleerd.

Geïnstalleerde SSL/TLS-certificaten vernieuwen

Om ervoor te zorgen dat de beveiliging van uw website niet wordt onderbroken moet u het geïnstalleerde SSL/TLS-certificaat op tijd vernieuwen. De SSL It!-uitbreiding kan daarbij helpen.

SSL It! vernieuwt de gratis SSL/TLS-certificaten van Let’s Encrypt en DigiCert 30 dagen voor de vervaldatum automatisch.

image renew

SSL It! kan betaalde SSL/TLS-certificaten niet automatisch verlengen. Wat u wel kunt doen:

 • De certificaten handmatig opnieuw uitgeven.
 • SSL It! opdracht geven om verlopen SSL/TLS-certificaten automatisch te vervangen door gratis certificaten van Let’s Encrypt.

Betaalde SSL/TLS-certificaten opnieuw uitgeven:

 1. Ga naar Websites & domeinen > uw domein, dat is beveiligd met een betaald SSL/TLS-certificaat dat binnenkort verloopt > SSL/TLS-certificaten.

 2. Klik op Certificaat opnieuw uitgeven. U wordt nu automatisch doorgestuurd naar de webwinkel van Plesk.

 3. Geef in het popupvenster van de de “Plesk Online Store” uw adres en betalingsgegevens op en schaf het certificaat vervolgens aan.

 4. Sluit het popupvenster.

 5. Wacht tot Plesk de betalingsstatus heeft bijgewerkt, of werk deze handmatig bij door op Opnieuw laden te klikken. Plesk werkt de betalingsstatus één keer per uur automatisch bij.

  image waiting payment

 6. Als de betaling eenmaal is verwerkt klikt u op Geef de vereiste gegevens op.

  image payment received

 7. Geef de vereiste contactgegevens op en klik op OK.

Plesk maakt nu automatisch een certificaataanvraag (CSR) aan, waarna het SSL/TLS-certificaat wordt ontvangen en geïnstalleerd. Dit kan even duren, afhankelijk van het soort SSL/TLS-certificaat. U kunt de status van het SSL/TLS-certificaat handmatig controleren door te klikken op Opnieuw laden, of door simpelweg te wachten tot Plesk dit automatisch doet - Plesk controleert status van het SSL/TLS-certificaat eens per uur.

Verlopen SSL/TLS-certificaten automatisch vervangen door gratis certificaten van Let’s Encrypt:

 1. Ga naar Websites & domeinen > uw domein, dat is beveiligd met een betaald SSL/TLS-certificaat dat binnenkort verloopt > SSL/TLS-certificaten.
 2. Zorg dat “Houd websites beveiligd” is ingeschakeld.

Wanneer uw betaalde SSL/TLS-certificaat verloopt, geeft SSL It! automatisch een gratis SSL/TLS-certificaat van Let’s Encrypt uit om domeinen, subdomeinen, domeinaliassen en webmail die bij het abonnement horen te beveiligen. Dit gebeurt normaal niet later dan één uur na het verlopen van het SSL/TLS-certificaat.

SSL/TLS-certificaten ontkoppelen

 1. Ga naar Websites & domeinen > het domein waarvan u het SSL/TLS-certificaat wilt ontkoppelen > SSL/TLS-certificaten.
 2. Klik op Toewijzing certificaat opheffen en daarna op OK.

De beveiliging van uw websites verbeteren

Een website alleen beveiligen met een geldig SSL/TLS-certificaat van een vertrouwde CA is niet voldoende voor een volledige bescherming van uw site. SSL is een complexe technologie met een aantal verschillende functies (algoritmische versleuteling, OCSP-stapling, HSTS en nog veel meer) die de veiligheid van de bezoekers van uw website en de prestaties van uw website kunnen verbeteren.

Het inschakelen van de volgende functies kan de positie van uw website in zoekmachines verbeteren:

 • Doorschakelen van http naar https maakt een permanente, SEO-veilige 301-doorschakeling aan van het onveilige HTTP naar de beveiligde HTTPS-versie van de website en/of webmail.
 • HSTS verbiedt toegang tot de website via onveilige HTTP-verbindingen.
 • Met OCSP zal de webserver naar de status van het websitecertificaat vragen via de CA in plaats van via de browser van de bezoeker; de status kan goed, ingetrokken of onbekend zijn.

Pas op: Voordat u deze functies inschakelt, moet u ervoor zorgen dat uw website zonder problemen toegankelijk is via HTTPS, want anders kunnen bezoekers uw website mogelijk niet goed openen.

De beveiliging van uw websites verbeteren:

 1. Beveilig uw website met een geldig SSL/TLS-certificaat van een vertrouwde CA.

 2. Ga naar Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten.

 3. Schakel de optie “Doorschakelen van http naar https” in wanneer dit nog niet is gebeurd. “Doorschakelen van http naar https” is van toepassing op zowel de website als webmail.

  Notitie: Als uw webmail niet is beveiligd met een geldig SSL/TLS-certificaat of als niet over webmail beschikt, schakelt dan het selectievakje “Inclusief webmail” uit.

 4. HSTS inschakelen.

  Notitie: Als uw SSL/TLS-certificaat eerder verloopt dan de “Max-age”-periode maar wilt nog steeds gebruik maken van HSTS, dan raden wij u aan om “Houd websites beveiligd” in te schakelen. Wanneer het SSL/TLS-certificaat verloopt, dan zal SSL It! automatisch een gratis Let’s Encrypt-certificaat uitgeven om domeinen, subdomeinen, domeinaliassen en de webmail die bij het abonnement horen te beveiligen. De website wordt nu continu beveiligd en HSTS zal blijven werken.

 5. “OCSP-stapling” inschakelen.

Nadat u de SSL-beveiliging van uw website hebt ingesteld kunt u deze evalueren.

HSTS inschakelen

 1. Schakel HSTS in.
 2. Zorg ervoor dat het SSL/TLS-certificaat waarmee uw website wordt beveiligd geldig is gedurende de “Max-age”-periode. Doe hetzelfde voor subdomeinen en voor het subdomein van de webmail.

Waarschuwing: Als het SSL/TLS-certificaat eerder verloopt dan de Max-age periode en HSTS is ingeschakeld, dan zullen bezoekers geen toegang tot uw website hebben.

 1. Als uw subdomeinen niet zijn beveiligd met geldige SSL/TLS-certificaten of als niet over subdomeinen beschikt, zorg dan dat het selectievakje “Inclusief subdomeinen” niet is geselecteerd.
 2. Als uw webmail-subdomein niet met een geldig SSL/TLS-certificaat is beveiligd of als u niet over webmail beschikt, schakelt dan het selectievakje “Inclusief webmail” uit.
 3. Klik op HSTS inschakelen.

Bekende problemen en beperkingen

 • OCSP-stapling werkt alleen voor websites die werken met nginx in combinatie met Apache, of met alleen nginx. Als uw server alleen Apache gebruikt dan hoeft u “OCSP-stapling” niet in te schakelen.
 • OCSP-stapling werkt mogelijk niet voor SSL/TLS-certificaten van bepaalde leveranciers (zoals de gratis certificaten van DigiCert) wanneer niet de volledige vertrouwensketen aanwezig is. Om te controleren of uw certificaat OCSP-stapling ondersteunt voert u de test van SSL Labs uit op uw SSL-configuratie.

De SSL-beveiliging van uw website evalueren

Populaire zoekmachines zoals Google geven voorrang aan websites met betere SSL-bescherming. In de SSL It!-uitbreiding kunt u een van de meest populaire testdiensten, Qualys SSL Labs, gebruiken om het volgende te doen:

 • Controleren hoe goed de SSL-bescherming van uw website is.
 • Ontdekken wat er kan worden verbeterd.
 • De hoogst mogelijke score A+ verkrijgen, na eventueel eerst de SSL-beveiliging te verbeteren.

De SSL-beveiliging van uw website evalueren:

 1. Ga naar Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten.
 2. Klik op SSL Labs-test uitvoeren.

De website van Qualys SSL Labs wordt geopend op een nieuw tabblad en de test wordt automatisch gestart. Wacht tot de test is voltooid om uw cijfer te ontvangen, dit kan een paar minuten duren.

Als u uw website hebt beveiligd met een geldig SSL/TLS-certificaat van een vertrouwde CA en u hebt alle functies van SSL It! voor het verbeteren van de beveiliging ingeschakeld, dan krijgt u waarschijnlijk de beoordeling A+.