Hostinginstellingen

De hostinginstellingen per website kunnen in de volgende groepen worden onderverdeeld:

 • Algemeen.
  Het soort hosting, beveiliging, scripting en instellingen van statistieken. Zie de sectie Algemene instellingen.
 • Webscripting (PHP of ASP.NET).
  Instellingen voor de scripttaal PHP. Zie PHP-instellingen of ASP.NET-instellingen .
 • Webserver (Apache&nginx of IIS)
  Instellingen van de webserver. Het type webserver is afhankelijk van het besturingssysteem van uw Plesk-server: Apache (met nginx) wordt gebruikt door Plesk voor Linux en IIS door Plesk voor Windows. Zie de betreffende secties Instellingen Apache-webserver en Instellingen IIS-webserver.

  Merk op dat in de instellingen van de IIS-webserver u basale beveiligingsinstellingen van de website kunt configureren, zoals het toestaan van anonieme toegang, SSL/TLS-gebruik en bladeren door mappen.

In Windows kunt u ook aangepaste instellingen voor ASP.NET opgeven onder Websites & domeinen > naam van domein > ASP.NET-instellingen. Zie voor meer details de sectie ASP.NET-instellingen (Windows).

In dit hoofdstuk:

Algemene instellingen

Instellingen voor webscripting

Instellingen van de webserver

 

Leave your feedback on this topic here

If you have questions or need support, please visit the Plesk forum or contact your hosting provider.
The comments below are for feedback on the documentation only. No timely answers or help will be provided.