Om de algemene hosting-instellingen van een website te bekijken klikt u op Hosting-instellingen onder de naam van de site onder Websites & domeinen.

image 76856

De algemene hostinginstellingen van een website zijn in groepen onderverdeeld:

Basisinstellingen

 • Domeinnaam. De domeinnaam die u vastlegt bij een registrar en die u voor deze website wilt gebruiken.

  Notitie: Afhankelijk van het beleid van uw hostingprovider mag u wellicht niet de domeinnaam wijzigen van het hoofddomein van uw abonnement. Standaard is de naam van het hoofddomein gelijk aan de naam van het abonnement.

 • Type hosting. Het type hosting (Website, Doorschakelen en Geen hosting) bepaalt het gedrag van de website. Standaard horen alle websites tot het type Websitehosting omdat ze fysiek op de server worden gehost.

  Om het type hosting te wijzigen gebruikt u de link Wijzigen. Als u meer wilt weten over de verschillende hostingtypen, lees dan Typen hosting.

  Om een website op te schorten, inclusief alle postvakken en verzendlijsten onder de domeinnaam van de website, gebruikt u de optie Opschorten.

  Notitie: Andere basisinstellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde type hosting. Zie Typen hosting.

 • Website-status. De website-status bepaalt of een site toegankelijk is via de browser en of de hostingdiensten beschikbaar zijn. De site kan werken als normaal, of de site kan worden opgeschort zodat deze niet meer kan worden geopend in de browser. Ook andere diensten van het abonnement, zoals mail en DNS, kunnen worden uitgeschakeld. U moet de status wijzigen als u wilt dat de site tijdelijk niet meer beschikbaar is, bijvoorbeeld vanwege onderhoud. Zie Website-status.

 • Hoofdmap. Weergegeven voor domeinen met hostingtype Website. Zie Websitehosting.

 • Voorkeursdomein. Weergegeven voor domeinen met hostingtype Website. Zie Websitehosting.

Beveiligingsinstellingen

 • SSL/TLS-ondersteuning. Selecteer deze optie om transacties via uw site te beveiligen met het SSL/TLS-protocol, dat alle gegevens versleutelt en via een beveiligde verbinding overdraagt.
 • Permanente SEO-veilige 301-doorschakeling van HTTP naar HTTPS. Als u deze optie selecteert worden alle bezoekers van uw website automatisch omgeleid van de HTTP- naar de HTTPS-versie van de site middels de HTTP-statuscode 301 (permanente doorschakeling). Dit type doorschakeling is veilig voor zoekmachineoptimalisatie (SEO), aangezien zoekmachines alleen de HTTPS-versie van de site zullen indexeren en de opgebouwde ranking niet verloren zal gaan (dit in tegenstelling tot statuscode 302 - tijdelijke doorschakeling). Meer informatie hierover vindt u op https://moz.com/learn/seo/redirection (in het Engels). Deze optie is alleen beschikbaar als ondersteuning voor SSL/TLS is ingeschakeld. Als u deze optie ziet, zorg er dan voor dat u beschikt over een geldig SSL/TLS-certificaat, omdat browsers een site met een 301-omleiding permanent opslaan in de cache; wanneer er een zelfgetekend certificaat wordt gebruikt, dan zullen bezoekers van de site waarschuwingen te zien krijgen elke keer dat zij uw site bezoeken.
 • Certificaat. Om SSL/TLS te gebruiken moet u een SSL/TLS-certificaat op de website installeren (zie Verbindingen beveiligen met SSL/TLS-certificaten) en selecteer vervolgens een van de beschikbare certificaten.

Notitie: SSL/TLS-certificaten die onderdeel uitmaken van het encryptie-proces worden normaal gebruikt voor een enkel domein op een enkel IP-adres; elke site die SSL/TLS nodig heeft moet daarom worden gehost op een exclusief IP-adres. Een uitzondering vormen subdomeinen; deze kunnen beschermd worden met een jokercertificaat. Het is technisch mogelijk om een SSL/TLS-certificaat te installeren op een webserver die meerdere websites host met verschillende domeinnamen op één IP-adres, maar dit is niet aan te raden: het dataverkeer zal wel worden versleuteld, maar gebruiker krijgt een waarschuwing te zien wanneer hij of zij verbinding met de beveiligde site probeert te maken.

Webscripting en statistieken

 • Scripttalen. Geef aan welke programmeer- en scripttalen door de website moeten worden ondersteund. Voor PHP kunt u ook een aangepaste PHP-versie en handler-type opgeven. Meer PHP-instellingen zijn beschikbaar op het tabblad PHP. Als u meer wilt weten over PHP-handlers en PHP-instellingen, zie dan PHP-instellingen.
 • Webstatistieken. Selecteer de software voor webstatistieken die u wilt gebruiken voor het bekijken van grafische verslagen en grafieken over het websitebezoek. Als u de map met de bestanden voor de statistische gegevens van uw websitebezoek wilt afschermen van de gebruikersnaam en wachtwoord die u ook voor FTP gebruikt, selecteert u de optie “De toegang tot uw webstatistieken afschermen met uw FTP-gebruikersnaam en wachtwoord”. Merk op dat als u deze optie niet selecteert, iedereen op internet toegang heeft tot uw webstatistieken.
 • Aangepaste foutmeldingsdocumenten. Als bezoekers van een site een pagina opvragen die de webserver niet kan vinden, dan genereert en toont deze een standaard HTML-pagina met een foutmelding. Als u uw eigen foutmeldingspagina’s wilt aanmaken en deze op de webserver wilt gebruiken, selecteer dan het selectievakje Aangepaste foutmeldingspagina’s.
 • Aanvullende schrijf- en bewerkrechten (alleen beschikbaar voor Windows-hosting). Deze optie is vereist als webtoepassingen op de site gebruik maken van een bestandgebaseerde database (zoals Jet) die zich bevindt in de hoofdmap httpdocs of httpsdocs. Merk op dat het selecteren van deze optie een serieuze inbreuk betekent op de beveiliging van de website.